Ivo Křen: ´Vstupovat do krajiny´ (linoryty z let 2011 – 2014) aneb jak ´překlopíme´ obyčejnost v úžas?!

23.10.2014 16:21

Galerie Hollar – Praha

16. 10. – 9. 11. 2014

 

 

Vernisáž výstavy linorytů Iva Křena, které pocházejí z tvůrčího období  let 2011 – 2014, tradičně zahájil Vladimír Suchánek a úvodní slovo pronesla kurátorka výstavy Mgr. Božena Vachudová.

 

 

(Později jsme byli pozváni na 2. vernisáž v užším kruhu zájemců)

 

Ivo Křen (na foto vpravo) patří k předním grafikům střední generace (Jan Vičar, Viktor Karlík, Pavel Piekar, Vojtěch Kovářík, Ondřej Michálek, Michal Cihlář), který přispěl k novodobému rozvoji techniky linorytu.

Postupně narůstající odstup od obnažování světa lidských dramat ho nakonec přivedla k opuštění figurativních stop i náznaků příběhů. Společným jmenovatelem jeho grafik se stalo převážně vyjevování přírodního rázu přírod krajiny jako přírodní entity, proměněné a fascinující barevnosti, tvarovou variabilitou a strukturou, mající charakter nadčasovosti. Obdivuhodný přírodní svět je zdrojem prožitků v podobě i velmi nepatrných vizuálních vzruchů a impulsů, ale i velmi niterných a duchovních. Křenovo ´překlopení´ obyčejnosti v úžas z objevovaných tajemství nabízí mnoho harmonických a pozitivních dojmů.“ (Mgr. B. Vachudová)

Na této  poslední  samostatné autorské výstavě na půdě Galerie Hollar v roce 2014 jsme vystavili rozměrné grafické listy s krajinnými scenériemi (které koncipuje v šířkovém formátu a často je propojuje do diptychů), abstrahující lineární soustavy, geometrické rastry i kumulaci bodů, jež Ivo Křen spojuje ve svých krajinných projektech s organickými útvary definujícími přírodní motivy.  Věnuje se téměř výhradně technice linorytu v mnohonásobných barevných soutiscích. Ivo Křen se věnuje celému procesu vytvoření grafického listu od počáteční studijní kresby přes první a další odrývané vrstvy z jediné linoleové matrice a jejich postupné potiskování až po finální artefakt.

Po návštěvě severského Islandu autor vytvořil právě vystavenou kolekci linorytů. Doplnili jsme ji pohledy na krajinu z blízkého autorova okolí, kde nechybějí záběry pro Křena typických zahrad. (použito z textu Mgr. B. Vachudové)


Před 40 lety jsem v Lidové škole umění v Pardubicích vytvořil svůj první linoryt. Rydlo z NDR z ohýbaného plechu dosti bolestně zaražené v mém palci mně tenkrát jednoznačně přesvědčovalo o tom, že linoryt nebude výtvarná technika, kterou bych si mohl někdy oblíbit. Vydržel jsem to téměř 14 let.“  Ivo Křen

 

 

Jubilantskou výstavou v galerii pražského Hollaru Ivo Křen odpovídá na otázku: Jak vstoupit do krajiny.

Činí tak již přes 25 let.

 

Ze životapisu  - Ivo Křen

  • 1964 narodil se v Pardubicích
  • 1983 – 1988 studuje na Pedagogické fakultě v Hradci Králové
  •  2000 – stal se členem SČUG Hollar v Praze
  • žije a tvoří v Pardubicích
  • je kurátorem uměleckoprůmyslových uměleckých sbírek Východočeského muzea v Pardubicích a vedoucím tamní sbírky skla
  • 1997 – založil jako kurátor skupinu Rubikon, která sdružuje významné české skláře
  • od 1991 – samostatně vystavuje
  • v letech 2000, 2004, 2007, 2010, 2012, 2013 a 2014 byl oceněn na přehlídkách SČUG Hollar a na výstavách Grafika roku v Praze

 

Doprovodný program:

 ve  středu  5.11. 2014 od 17.00 hodin se koná komentovaná prohlídka s autorem výstavy Ivo Křenem a kurátorkou Mgr. Boženou Vachudovou, vedoucí kurátorkou sbírek grafiky, Galerie umění Karlovy Vary

Máme otevřeno:  denně 10.00  – 12.00  / 13.00  – 18.00 hodin mimo pondělí
Vstup: volný


Galerie Hollar

110 00 Praha 1

Smetanovo nábř. 6

www.hollar.cz

 

Hodnocení: 80 %

 

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková