Iveta Bulánková a Petr Hanzelka: Záhonové trvalky Botanické zahrady hl. m. Prahy aneb na počátku byla sbírka Irisů

29.01.2019 10:09

I když téměř encyklopedická kniha Záhonové trvalky Botanické zahrady hl. m. Prahy vyšla na sklonku roku 2018, lze říci, že je letošní novinkou v široké a stále se rozšiřující nabídce výpravných publikací vydaných Botanickou zahradou hl. m. Prahy. A vlastně to je dobře. Vždyť blížící se jaro vzbudí jak přírodu a mimo jiné i trvalky, tak především ty, kdo je pěstují, pěstovali a pěstovati budou. Kniha Záhonové trvalky není totiž jen o trvalkách v botanické zahradě, jak by název naznačoval, ale najdeme v ní praktické, srozumitelné a vysoce odborné rady a inspirací pro každou zahrádku. Vždyť autory není nikdo méně povolaný než zkušení kurátoři této přírodní krásy, Ing. Iveta Bulánková a Ing. Petr Hanzelka, Ph. D.

 

Trvalky v Botanické zahradě

Záhonové trvalky tvoří podstatnou část rostlinných sbírek Botanické zahrady hl. m. Prahy. A jsou jednou z nejstarších rostlinných sbírek, jejíž počátek se téměř rovná době existence Botanické zahrady v Troji, tedy bezmála 50 let. Historie pěstování záhonových trvalek totiž sahá - jak se dočteme v autorském úvodu - do počátku 70. let 20. století, kdy mezi stěžejní sbírky zahrady patřily právě kosatce (Iris). Dnes už ale botanická zahrada představuje 4000 druhů a odrůd vytrvalých okrasných květin - trvalek. A proto se s nimi může návštěvník zahrady seznamovat ve většině venkovních expozic. K nejpočetnějším kolekcím patří bezesporu reprezentativní sbírka denivek atradiční kosatců, s mimořádným zájmem návštěvníky sledovaných bylinných pivoněk, a pak unikátní odrůdy vzniklé šlechtěním z původně severoamerických prérijních bylin (zejména pak zápleváků, plamenek a zavinutek).

 

Trvalky v knize

V současné době jde o bezmála 4000 druhů a odrůd vytrvalých okrasných květin. Kniha obou odborníků má tedy z čeho čerpat. Vzhledem k mimořádné šíři přímo v botanické zahradě pěstovaných trvalek může představit čtenářům knihy vůbec nejvýznamnější část sortimentu záhonových trvalek, pěstovaných v Botanické zahradě hl. m. Prahy v Troji. A návštěvník, než se rozhodne k jejich případnému pěstování, se může přímo v botanické zahradě právě na tu svou zvolenou rostlinu podívat v terénu. To je ideální kombinace ve smyslu od teorie k praxi. Ale i naopak. Zaujme-li nás nějaká trvalka při návštěvě botanické zahrady, můžeme si pak v publikaci o ní zjistit veškeré podrobnosti. Kniha totiž nabízí nejen cenné informace o pěstování všech uvedených trvalek, ale věnuje se také o jejich uplatnění na zahradě a návdavkem přináší i mnohorůzných zajímavostí o vybraném druhu. Samozřejmě je vybavena i řadou špičkových fotografií známých i méně známých zahradních trvalek a hlavně ´portrétem´ každé z představovaných. Na 120 stránkách knihy jich tedy najdeme půl stovky. A to už je víc než dostatečný a vysoce fundovaný podklad pro čtenářský výběr toho nejvhodnějšího druhu, té nejvhodnější květiny pro jeho vlastní zahrady.

 

Listujeme knihou

Knihu otevírá obsah, který je současně i praktickým abecedním seznamem všech uváděných rostlin. Takže při práci s knihou nemusíme listovat a hledat tu svoji vyvolenou rostlinku, ale okamžitě si ji podle jména najdeme a zalistujeme jen uvedenou stránku. V této souvislosti, se možná nabízí otázka, zda neměl být v publikaci ještě obdobný abecední seznam, sestavený dle latinských názvů rostlin. Vzhledem k tomu že je ale kniha určena primárně laikům či poučeným pěstitelům, a nikoli vyloženým odborníkům, uznali autoři možná tento seznam za zbytný. Hlavním motivem - jak je zřejmé ze zpracování -  byl jejich zájem poučit laiky, ale odborníky knihou neurazit. Kniha tak najde své místo v knihovnách obou typů čtenářů. 

 

Po obsahu následuje krátká informace o botanické zahradě jako takové a velice poučné autorské slovo úvodem. To čtenáře uvádí do širších souvislostí, týkajících se trvalek obecně. Jde o jakési ´vytknutí před závorku´ toho, co je všem v knize uváděným rostlinám společné.

 

A pak je tu už hlavní část knihy soubor necelé půltisícovky trvalek. S latinskými názvy, s doprovodnými fotografiemi, s krátkou informací o původu rostliny, o jejím zastoupení ve sbírce botanické zahrady a nejcennější pasáží, věnované nárokům na pěstování a specifickým vlastnostem a potřebám dané rostliny pro její úspěšné pěstování a zdárný vývoj.

 

Víte, že...

Každou kapitolu doplňují specifika a zajímavosti o rostlině a rady z praxe v rubrice Víte, že… Autoři se nenutili do jednotného formátu pro představované rostliny, takže některé mají k dispozici stránky dvě, jiné jednu, ale třeba nesmírně zajímavým a informačně náročným denivkám je v knize třeba vyhrazeno stránek 11. Více stránkové zpracování se týká ještě třeba i hvězdnice (Astry). V obsáhlejších kapitolách jsme pak obohacováni větším množstvím lákavých fotografií. Vždy s přesným popiskem.

 

Výčet rostlin sice končí dvoustranou věnovanou zlatobýlu, ale jako ´přídavek´ sem autoři zařadili i samostatnou čtyřstranu, věnovanou specifickému druhu trvalek - okrasným trávám.

V poslední kapitole, jíž je závěr, nám autoři mimo jiné naznačují i představy dalšího vývoje pěstování trvalek v botanické zahradě a malé shrnutí všeho předešlého. V knize nechybí ani portréty a vizitky obou autorů a pečlivý Seznam použité, vesměs významné, zahradnické literatury, i nezbytných internetových odkazů. 


 

 

 

 

 

Křest knihy

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak už jsme informovali na jiném místě (viz. náš článek: https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/rok-2019-trojska-botanicka-zahrada-slavi-50-narozeniny-aneb-budujeme-moderni-zahradu-21-stoleti/ ), knihu Záhonové trvalky (navázala na Stromy Botanické zahrady hl. m. Prahy, autor Tomáš Vencálek a obrazovou publikaci shrnující 9 let projektu Kořeny osobností) pokřtila zpěvačka Marta Jandová ve středu 23. 1. 2019 v rámci zahájení 50. sezony Botanické zahrady hl. m. Prahy.

 

Titul: Záhonové trvalky Botanické zahrady hl. m. Prahy

Autoři: Iveta Bulánková a Petr Hanzelka

Vydala:  Botanická zahrada hl. m. Prahy

Datum 1. vydání: 2018

Grafický návrh: Pavel Florian, DIS., Karel Nývlt

Odborná korektura: Ing. Alena Nováková, Ph. D.

Sazba a tisk: Intergraf s.r.o. Náchod

Autoři fotografií:

Ing. Iveta Bulánková, Ing. Petr Hanzelka, Ph. D. a archiv Botanické zahrady  hl. m. Prahy

Cena: 349 Kč

Knihu zakoupíme ve skleníku Fata Morgana – Praha/Troja

 

Hodnocení:  99 %

Richard Koníček

Foto: Botanická zahrada hl. m. Prahy, © Ing. Olga Koníčková

 

 

 

www.botanicka.cz