S láskou i rozumem aneb o tom, že rodič i dítě jsou dvě osobnosti a nic se nemá přehánět

14.08.2015 12:20

Kavárna Muzeum – Vinohradská – Praha

12. 8. 2015

Na pozvání společnosti Albatros Media a. s. jsme se zúčastnili slavnostního křtu knihy nazvané ´S láskou i rozumem´. Akce se konala 12. 8. 2015 uprostřed tepelného běsnění matky přírody v neskonale příjemně klimatizované Kavárně Muzeum – Vinohradská. Kmotrem nové knihy byl populární fitness trenér, mistr světa ve sportovní aerobiku, ale hlavně sám čerstvý tatínek mediálně známý David Huf.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Když autorky vědí, o čem píší

Nápaditá kniha vznikla v péči vydavatelství Cpress, jedné z dceřiných společností velké vydavatelské rodiny společnosti Albatros Media a. s. Autorkami jsou tři mladé dámy, tři grácie, Jitka Ševčíková, Ivana Procházková a Michaela Tilton. A že vědí, o čem píší, dokládají jejich zkušenosti a odbornost.

 

Jitka Ševčíková, MBA, patří k vyhledávaným lektorům a koučům, vyučuje dovednosti v oblasti emoční inteligence, redukce stresu, komunikačních dovedností, kontramanipulace, time managementu a práci v hladině alfa.

 

 

 

 

Mgr. Bc. Ivana Procházková  (na foto uprostřed) je autorkou kurzů a lektorkou emoční inteligence dětí do 3 let. Založila první Montessori jesle v Brně.

 

 

 

 

Ing. Michaela Tilton, MBA, je autorkou vzdělávacích programů pro děti, lektorkou a zakladatelkou konceptu vzdělávacích center Go Kids. Věnuje se aplikaci neurovědeckých poznatků do vzdělávací praxe.

 

Jak nám dámský triumvirát při křtu prozradil, šlo v podstatě o souznění mezi spoluautorkami.

 

Zatímco Michaela Tilton (na foto vlevo na okraji) přemýšlela o obsahu a pojetí knihy, uvědomila si, že sama do toho nepůjde, že by to chtělo ještě dvě další odbornosti a jejich vzájemnou spolupráci. Svěřila se proto se svým nápadem Jitce Ševčíkové a Ivaně Procházkové. Ani nedoufala ve spolupráci, ale obě oslovené spoluautorky nejen že spolupráci přislíbily, ale dokonce se ukázalo, že i ony měly – ze svých pohledů – podobné myšlenky. A tak, spontánně a s nadšením kniha začala vznikat.

 

Chybělo jediné - vydavatel

Souhrou náhod, právě v tu dobu oslovilo vydavatelství Cpres Jitku Ševčíkovou s nabídkou na knihu s tématem, na němž už autorky pracovaly.

 

 


Jitka Ševčíková (na foto vpravo) zase prozradila, že jejich společná kniha vznikala sice s nadšením, ale dost zvláštně. V návaznosti na jejich profese a povinnosti totiž valná část knihy vznikla na dálku, a to hned na 3 kontinentech, kde se právě v době vzniku knihy spoluautorky pracovně nalézaly. To samozřejmě mělo vliv na termíny a návaznosti, a tak kniha vznikala trochu i ´pod tlakem´ vydavatele a zcela spontánně z hlediska autorek. O jejich vnitřním souznění svědčí i fakt, že samy sebe překvapovaly tím, co která pro společnou knihu napsala.

 

Ivana Procházková  (na foto uprostřed) se přiznala, že je z toho všeho dojatá, a tak že bude tedy jenom děkovat všem, kdo se na knize podíleli, spoluautorkám zejména. Dodala, že jejich společné dílo byla pro ni obrovská a krásná zkušenost, a že je moc ráda, že se toho projektu zúčastnila.

 

Výřečná Jitka Ševčíková (na foto vlevo) navázala úvahou o tom, že kniha vznikla díky jejich rodičům a díky jejich dětem. Díky rodičům proto, že na každé z nich jejich upřímná, ale v mnohém i nedokonalá, výchova zanechala stopy. Že je sice vychovávali, jak nejlépe mohli, ale že by to šlo ještě lépe, tušit nemohli. A díky dětem proto, že jim jako matkám nastavily zrcadlo.

Všechny 3 pak ještě skromně připustily, že ve výchově ani ony samozřejmě nejsou dokonalé a že se i ony musejí stále učit, jak vychovávat. Dokonce se prý při vzájemném čtení svých částí rukopisu navzájem překvapovaly a vlastně i vzájemně poučovaly. Nicméně se všechny tři shodly, že kniha je jakýmsi souhrnem jejich praktických zkušeností z vlastní výchovy, z jejich profesní dráhy a z dobrých i špatných zkušeností ze vzpomínek na svá dětství.

 

Co nám chce kniha dát

Kniha S láskou a rozumem s podtitulem Využijte emoční inteligenci ve výchově, je určena rodičům. Snaží se nás naučit zvládat naše emoce, vztek, agresi a vůči našim dětem reagovat tak, abychom je učinili sebevědomými a šťastnýmivzdorvypjatým výchovným situacím.

Kniha nás vyzývá, abychom se vlastním zájmu a v zájmu našich dětí naučili správně prožívat své emoce ve výchově. A ty je často třeba držet hodně a hodně na uzdě. To ví každý rodič. Jen tak vytvoříme pro naše děti vhodné prostředí k jejich plnému a nedeformovanému rozvoji. A díky knize a odbornosti autorek, tak můžeme činit dokonce s využitím nejnovějších poznatků neurovědy týkajících se činnosti dětského mozku!

 

V knize najdeme tipy, tak říkajíc, návod na šťastné dětství našich dětí. Dozvíme se třeba:

  •  jak dítě učit respektovat obecná a základní pravidla
  • jak dodržet a dodržovat řád v rodině i okolí.

 

Z rozsáhlé praxe autorek nás možná překvapí i skryté taje dětského mozečku, které mnohdy tušíme, mnohdy ne. Přínosné je pro další vývoj dítěte podle autorek i tzv. znakování. Že nevíte, co je znakování? Ani my jsme to nevěděli. A přitom je to tak prosté…

 

Jak se třeba poučíme v kapitole Znakující dítě (str. 133), tak v prvních 3 letech života dítěte nastávají situace, kdy už sice stíhá rozumět naší řeči a slovům, ale opačně to moc nefunguje. Dítě samo ještě nedokáže vyjádřitsvé vnitřní emoce, svůj svět. Není toho schopno fyziologicky. Mentálně už ale tu potřebu má. A tehdy je dobré zavést znakování. Většina řádných matek vycítí z náznaků, které pozoruje na dítěti co a jak. Pozná, kdy chce dítě čůrat, kdy jíst či pít, kdy se chce mazlit nebo si hrát. To jsou ale jen základní potřeby dítěte. Ale to co dítě cítí, o čem chce mluvit, to nám už nedokáže vyspecifikovat. A tak rodič, pokud vůbec, tak to pak chápe po svém. A to nemusí být shodné s přáním dítěte. Řešením je právě znakování, takříkajíc jakási znaková řeč. Děti si samy dokážou celkem zřetelně a srozumitelně, vytvořit svou škálu gest a projevů, které, když jim umí matka ´naslouchat´, řeší to základní. Díky přirozeným, pudovým gestům dítěte mohou matky poměrně snadno ratolesti obsloužit. Ony je ale mohou i naučit používat znakování i v jiných sděleních. Kniha nám na 8 stránkách vysvětlí, jak na to. Znakování totiž podle autorek výrazně snižuje dětské pocity neuspokojení a zvyšuje pocit důvěry k matce. Což je pro vývoj nezastupitelné.

 

To je ale jen ukázka toho, co se lze v knize trojice autorek dočíst a co nám podle nich může pomoci k zajištění správného vývoje našeho dítěte. Kniha řeší v 5i hlavních kapitolách a 20 podkapitolách spoustu vztahových ´detailů´, které mají pro dítě význam zásadní.

Od otázky, kdy začít s výukou dalšího jazyka až po kapitolu věnovanou tomu, jak to naopak s výchovou nepřehánět. Praktické jsou určitě i návody na hry s dětmi, které jsou pro děcko zábavné, ale současně i nenásilně rozvíjejí aktivity jeho mozku. O poučenosti autorek svědčí, že se nevyhýbají ani výchovným chybám,  které sami poznaly na sobě či na svých dětech a kterým se takto kniha snaží zabránit.

 

A co je v knize hlavní, co ostatně všichni víme, jen si to tak moc neuvědomujeme, že způsob našeho myšlení, naše komplexy, naše vztahové problémy, naše třeba i nepochopitelné reakce stejně jako všechny naše zvláštnosti v chování, měly kdysi počátek v nevhodných zážitcích a chybách, jež nás potkaly právě v našem dětství. Tak ať totéž nečiníme my, našim potomkům!

 

Využijte emoční inteligenci ve výchově, praví podtitul

Zkrátka a dobře, rodičovství je krásná životní zkušenost. Problém je, že v době rodičovství, tedy zpravidla v mládí, na to není většina z nás připravena. A tak, i když rodičovství nabízí krásné chvíle, víc je těch - řekněme - náročných. Snahou autorek je dát nám srozumitelný, praxí podložený a vlastními zkušenostmi obohacený manuál, jak umenšit a co nejvíce předcházet, těžkým a složitým chvílím, a jak znásobit a maximálně navozovat ty hezké. Je známo, že každý se učí i kontaktem s druhými. Tak, budiž.

 

V knize má každá maminka rázem možnost kontaktu hned se třemi poučenými poradkyněmi, dalo by se říci kamarádkami, které už něco nastudovaly, prožily a pochopily. Vždyť i autorky nesepsaly, podle svých vlastních slov, nic víc a nic míň, než své vlastní zkušenosti, své radosti a své omyly. A samozřejmě i své zkušenosti se všelijakými tradujícími se mýty, jež přecházejí z generace na generaci, a v řadě případů nemusejí být těmi nejsprávnějšími.To vše navíc obohatily informacemi z nejmodernějších výzkumů týkajících se přístupu k dítěti, k rodičovství a životu vůbec.

 

Závěrem

Na www.www.kulturaok-eu.cz jsme toho názoru, že tato kniha by neměla být - a ani nemůže – jakýmsi striktním a neměnný návodem. Naopak  je pouhou kvalifikovanou a moderní radou, souborem zkušeností a nových poznatků. Každý jsme totiž jiný, a také každé dítě je jiné. Knihu musíme proto brát jako sborník inspirací. Snad i proto je nazvána tím nejhlavnějším, co musí ve výchově našich dětí převládat, a má to i vytknuto na titulu: S láskou a rozumem. Je tak pouze na nás, co si z knihy vybereme. A to, co si vybereme, by nám měla zcela neomylně určit právě a jen naše láska k našemu dítěti a náš zdravý a uvážlivý rozum.  

 

Titul: S láskou i rozumem

Autorky: Jitka Ševčíková, Ivana Procházková, Michaela Tilton

Žánr: pro rodiče - ostatní, výchovní rádci

Nakladatelství: CPRESS

Datum vydání: 20. 7. 2015

Doporučeno:  od 15 let

Počet stran: 224 stran

Formát: 167 x 225 - brožovaná lepená

Jazyk: čeština

 

www.albatros.media

 

 

 

 

Cpress

Renomované knižní nakladatelství počítačové literatury a titulů z oblasti digitální fotografie s tradicí od roku 1994 je dominantním leaderem na trhu. Cílem nakladatelství je přinášet kvalitní, užitečné a moderní knihy a učebnice pro široké spektrum profesí i domácí uživatele všech znalostních úrovní reagující na nejnovější trendy.

 

Hodnocení:  79 %

Richard Koníček

Foto: © Ing. Olga Koníčková