Ivan Pilný: Digitální ekonomika/Žít, nebo přežít - seminář a křest knihy aneb jsme v Česku na digitální éru vůbec připraveni?!

17.05.2016 14:10

Poslanecká sněmovna – Praha

9.  5. 2016

 

U příležitosti vydání knihy Ivana Pilného (ANO), zakladatele a někdejšího generálního ředitele české pobočky Microsoftu, nynějšího  předsedy hospodářského výboru Poslanecké sněmovny, muže, kterého znají statisíce lidí z pořadu Den D., byl uspořádán seminář pro  odborníky. Přednášeli Mgr. Milan Zubíček,  Jan Mühlfeit,  Ondřej Neumajer, Mgr. Tereza Šamanová, Prof. Ing. Vladimír Mařík z VŠUT technické  v Praze a další…

 

Za  www.www-kulturaok-eu.cz jsme se tohoto semináře – Existuje jiná ekonomika než digitální? zúčastnili. Seminář zahájil sám autor knihy Ivan Pilný, protože téma přednášek bylo inspirováno jeho novou knihou ´Digitální ekonomika -  Žít nebo přežít´,  v níž autor nabízí vskutku fascinující pohled na dobu, ve které žijeme a budeme žít.  

 

Na úvod jsme se dozvěděli,  že v České republice máme dvě ekonomiky – zdrojů a talentu.Zdroje došly nebo vůbec nebyly, nebo jsme je tak či onak spotřebovali. Zbývá jen to, co máme v hlavách, a přišel čas to využít. Můžeme sice přemýšlet o krizi kapitalismu, ale raději bychom měli inovovat“,  jak napsal v úvodu své knihy Ivan Pilný.

 

A teď to začalo. Příval informací, které najdeme v Pilného knize podrobněji, neustával…a tak jsme  my posluchači byli nakonec  rádi, že si knihu budeme moci doma v klidu přečíst. 

Při zahájení semináře jsme v podstatě byli uvedeni do problematiky, zda máme někdy pocit, že stojíme na prahu ´nového věku´?

 

A bylo nám odpovězeno:

 • Omyl. My už v něm dávno žijeme. Tahle kniha není zdaleka, nebo možná vůbec o technologiích. Je o tom, co se každý den děje kolem nás a co si mnozí ještě nestihli pořádně uvědomit.
 • Kam posouvá digitální věk naši blízkou budoucnost? Co můžeme očekávat?
 • Většinu faktů, které kniha předkládá, si nemůžeme dovolit ignorovat, protože pak by mohlo být až příliš pozdě na nápravu.
 • Mění se naše zaměstnání, naše chování i prostředí kolem nás. A jediné, co nás může zachránit je schopnost inovovat. Nastal čas využít to, co je ukryto v našich hlavách! Mozek.

 

Podívejme se na některá zajímavá čísla

• obyvatelé naší planety vlastní 5,2 miliardy mobilů, z toho je 40 % smartphonů

• denně se prodá více mobilů, než se narodí dětí

• v průměru 150krát za den se podíváme na svůj mobil

• každou minutu se odešle 204 miliony e-mailů

• objeví se 2,46 milionu nových příspěvků na Facebooku

• vytvoříme a publikujeme 216 tisíc fotek

• natočíme a pošleme na síť 72 hodin videa

• vznikne 48 tisíc aplikací

• každou vteřinu vznikne tolik dat, že by naplnily 150 milionů knih

• novým fenoménem jsou ´selfies´, o kterých se statistiky zatím nezmiňují

 

Jan Mühlfeit, bývalý CEO Microsoft Europe:  Digitální ekonomika aneb ..Umíme opravdu odemknout lidský potenciál?“

Na semináři promluvil také  Jan Mühlfeit , který dvě desítky let pracoval v software v Microsoftu.  Nejvíce nás zaujala myšlenka, že jsme se všichni narodili jako originál, ale rozvoj ve školách zaostává.  Že dochází k digitálnímu paradoxu, kdy počet 6 mld. mobilních telefonů přesáhne počet např. zubních kartáčků… že každé dítě se narodí jako geniální tvor, že v 6 letech  projevují děti svou kreativitu z 90 %, zatímco v 25 letech nám už z kreativity zbyla jen 2 %, protože nás všichni nějakým způsobem usměrňují, ať už rodiče, škola, zaměstnavatel…apod..

 

Na www.www-kulturaok-eu.cz to můžeme z vlastní praxe potvrdit, že kdo je příliš kreativní tak, že z řady vybočuje, tak  musí z kola ven…

 

Všichni lidé se naučí všechno a stejným způsobem?

 “70% energie věnují rodiče práci na věcech, které dětem nejdou, jen 7% těm, ve kterých děti excelují. Pokud chceme jako společnost uspět, toto musíme změnit a moderní technologie nám v tom můžou pomoci,” uvedl Mühlfeit.

 

83 % lidí jde (naštvaní) do práce, aby si vydělali peníze, a tam naštvou i ty ostatní…

Buď víc tím, kým jsi!

Lidé mají dělat to, co jim jde…

Motto J. M: „ Svět je plný kopií, ale…

 

Mgr. Tereza Šamanová, zástupkyně vedoucí odd. evropských záležitostí, specialista evropských politik Svazu průmyslu a dopravy ČR, se ptala, zda existuje jiná ekonomika než digitální? A že odpověď na otázku je, že jiná neexistuje, ale že je třeba, abychom se s touto situací konečně smířili a něco s tím dělali.  

ČR že si deklaruje svoje pro-digitální zaměření, ale nic nerealizuje, vše je jen na papíře, vše je nejasné a nic není konkrétní.  Je tu také problém na straně našeho státu. “Vláda ČR nemá koordinátora pro digitální agendu. Každé ministerstvo má zpravidla několik digitálních strategií, je jich více než 30 a je velmi obtížné se v nich vyznat, nebo je nějak smysluplně naplňovat,” uvedla Šamanová, a že by chtěli za Svaz průmyslu a dopravy ČR zapracovat podporu digitální ekonomiky do programového prohlášení vlády, což se zatím nedaří…

 

Ondřej Neumajer,  katedra Informačních technologií a technické výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze/KITTV PedF UK, na své přednášce ´Existuje jiná škola než digitální?´ řekl, že z průzkumů vyplývá, že technologické kompetence žáků a učitelů v ČR jsou nad světovým průměrem. Naopak však velmi zaostáváme v technickém vybavení, což je také důvod, proč učitelé svoji kompetenci nemohou v hodinách uplatňovat. “Digitalizace a technologické vybavení škol je doslova hanebné. Je důležité uvědomit si, že školství si samo o sobě nepomůže,” uvedl Neumajer.

 

 

 

 

 

 

 

Co je všechno před námi?

 • Překážkou rozvoje digitální gramotnosti  jsou učitelé,

   

  administratíva, malá společenská prestiž a nízké platové ohodnocení
 • Klademe si nové cíle ve školství?  -  spolupráce, samostatnost, iniciativa, tvořivost, kritické myšlení
 • Ohniskem a motorem rozvoje digitální ekonomiky se stává průmyslová výroba…vznikají složité výrobní systémy, které lze jen decentralizovaně ovládat… dochází ke komputerizaci průmyslové výroby
 • Je nutná integrace tří oblastí – fyzické výroby, virtuálního světa služeb a světa sociálního

 • Německá Industry 4. (4. průmyslová revoluce)  Je výzvou i pro Českou republiku… jinak bude  ohrožena konkurenceschopnost Česka, i když se jedná více o revoluci v myšlení lidí než v konkrétních technologiích, ale změnit myšlení lidí je složité…
 • Je však nutné podržet kontrolu člověka nad energetickými zdroji… aby stroje nechtěly začít nadvládu nad člověkem…

 

 

 

 

Všichni vystupující se shodli, že digitální ekonomika je podmínkou dalšího ekonomického růstu České republiky

 

Na závěr semináře jsme pokřtili knihu za účasti Rút Bízkové, Svatoslava Nováka a dalších přítomných odborníků.  

 

A teď ještě slovíčko ke knize "Digitální ekonomika – žít, nebo přežít"

Kniha Ivana Pilného je napsána velmi populárním a čtivým způsobem. Je rozdělena do 20 kapitol podle vybraného tématu (nap. Lidé – ztráty a nálezy, Vzdělávání, Kreativita, Marketing, Zdraví, Zaměstnání, Umělá inteligence… Co nás čeká a nemine? včetně dovětku: Trocha pesimismu a alternativ ….

 

„kdo předvídá, co bude za 5 let, tomu se bohové musí smát…“

 

Zde jsme převzali několik odstavců z knihy, které nás velmi zaujaly...

 

…Zdánlivý chaos v datech lze efektivně řešit. Uvádí se příklad Rubikovy kostky, kde na jedno správné řešení existují více než 43 kvintiliony nesprávných – přesněji 43 252 003 274 489 856 000. Přesto se s problémem Rubikovy kostky vypořádá většina dětí a rozhodně na to nepotřebují čas převyšující dobu od vzniku vesmíru.

 

Do 5 let bude technologie 10krát mocnější než teď, do 10 let stokrát. Naplňuje se Moorův zákon, výkon technologie se zdvojnásobí každých 18 měsíců. Neplatí to jen o výkonu počítačů, ale i o přenosové rychlosti. Moorův zákon teď vypadá spíše jako konzervativní předpověď. Počet propojených ´věcí´ nestoupá lineárně, ale exponenciálně. Naopak se exponenciálně snižuje energetická náročnost výpočetní technologie. Online už se nepřipojujeme – online jsme pořád.

 

Mění se modely vzdělávání. Přesunují se na internet, jsou personalizované jak v čase, tak v průchodu probíranou látkou. Digitální ekonomika bezesporu zruší některé profese, ale jiné také založí. Vznikají modely eGovernmentu – nejprve jako zdroje informací pro občany a posléze možnost pracovat s potřebnými transakcemi odkudkoli.

 

Digitální ekonomika přináší také nové výzvy – kybernetické útoky, které mohou nejen paralyzovat ekonomiku, ale ohrozit životy lidí. Vznikají obavy o bezpečnost a využívání či zneužívání osobních dat. Čím je svět propojenější, digitalizovanější, tím větší hrozbu může relativně jednoduchý a nenákladný útok přinést. Obavy ze zneužití jaderné energie nahrazují obavy z kybernetických útoků organizovaných jednotlivci, nebo dokonce státy.

 

Digitalizace nepřinese jen pozitivní trendy. Jsme a budeme čím dál zaplavenější přívaly bajtů. Nositel Nobelovy ceny za ekonomiku Herbert Simon prohlásil: „Bohatství informací vytváří chudobu pozornosti.“ Řada z nás žije ve věku neustálého vyrušování… zvonění mobilů, pípání zpráv, vyhledávání e-mailů může vést až k diagnóze. Probírání se daty někdy připomíná spíše prohrabávání se hromadami odpadků. Před jejich shromažďováním bychom si měli být jisti, co s nimi vlastně chceme dělat…

 

Co dodal autor, Ivan Pilný, na závěr své knihy?

Tak hodně štěstí našim dětem a vnukům a my starší už snad ten digitální věk nějak doklepeme. Věřme, že se nevyplní  Strangelův  bonmot, který položil rovnítko mezi lidské chování, skvělou technologii a zánik lidstva.“

 

Závěrem

Na www.www-kulturaok-eu.cz jsme si po přečtení, ba zhltnutí, poutavé publikace řekli, jaký to pak asi bude společenský řád… kapitalismus přežívající či jaký? Nebo, už na vlastnictví výrobních prostředků nebude záležet?!

 

www.albatrosmedia.cz

Titul:  Digitální ekonomika/Žít, nebo přežít

Autor:  Ivan Pilný, lídr ANO za Královéhradecký kraj

Vydání: první
Vydavatel: Brno: BizBooks, 2016

Běžná cena: 299 Kč

Počet stran: 216
Edice:  populárně – naučné publikace

 

Hodnocení:  99 %

Ing. Olga Koníčková (internet, tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková