Ivan Klymenko / BRIGHT COLORS aneb obrazy vyvřelé ze vzpomínek, osobních prožitků a hlavně – z duše

03.03.2023 18:31

 

  

Ivan Klymenko

BRIGHT COLORS

24. 2. – 24. 4. 2023

Galerie Prokopka

 

 

„Výstava BRIGHT COLORS je soubor olejomaleb, které se hlavně soustředí na expresivní barevnost. Autor v nich volně navazuje na odkaz expresionismu. Obrazy jsou barevně výrazné a jasné, ale zároveň působí kompozičně klidně.“

Markéta Vlčková, umělkyně, pedagožka, publicistka a kurátorka Galerie Prokopka

 

 

První, co nás při setkání s obrazy Ivana Klymenka upoutalo, byla jejich barevnost a pozitivní ladění až k optimismu, který z nich hřejivě sálá.

Klymenkovy malby jsou prodchnuty něhou a určitou mírou jakési nevyslovené nostalgie.

Zásnění… Pojem, jenž se nabízí, když se do nich déle zahledíme.

Příjemné obrazy, příjemného autora, Ivana Klymenka.

 

 

BRIGHT COLORS čili světlé barvy

 

Překlad anglicky nazvané výstavy je striktní. Světlé barvy. Ale ono ani tak autorovi nejde o použití barev, které by byly – doslovně – světlé. Nebojí se ani barev výrazných. Ona - názvem výstavy proklamovaná - světlost, není myšlena doslovně. Světlost, v pojetí Klymenkových obrazů, je světlostí smyslu, obsahu, sdělovaného vjemu. Obrazy světlé ve smyslu pohodové, nekonfliktní, zklidňující. A povznášející. Zejména v dnešní době, která většinu z nás naopak sráží do trudnomyslnosti, nejistoty, obav, rozhořčení a napětí, tedy doby, jež rozhodně není ani náhodou oděna do „světlých“ barev.

Klymenko nám svými obrazy nabízí - ne-li přímo až chvilkový únik od reality – lehce povznášející úlet do pohody. A té je nám dnes víc než třeba. A není-li kolem, najdeme ji v Klymenkových obrazech.

Možná je to autorsko–kurátorským výběrem. On totiž Klymenko umí i jinak laděné obrazy, stačí se podívat na jeho stránky a porovnat. Umí se tedy vyjadřovat i jinak, ne, že ne, ale tady, tady volil vlnu „světlých“ barev, „světlých“ obrazů, „světlých“ okamžiků.

 

 

Odžité obrazy

 

Je třeba připomenout, že Klymenkova komorní výstava nazvaná BRIGHT COLORS, není výstavou přelomovou, průřezovou, retrospektivní či jinak hraniční, že se autor nesnaží o nějaké zásadní proklamace, o aktuální sdělení či morální apel. Ne, autor zvolil na své malé komorní výstavě, malé intimní pootevření soukromí. Ano, obrazy jsou odžité. Sám to ostatně v rozhovoru s kurátorkou a zkušenou umělkyní i pedagožkou zcela otevřeně potvrdil.

Jde o odrazy jeho vzpomínek, jeho zážitků a jeho aktuálního vnímání oněch prožitků, o stopu, kterou zanechaly v jeho vnitřním obrazovém depozitáři budoucích obrazů.  

Klymenko, jak je vidno, nepotřebuje usilovat o transparentnost, výzvy či zaujímání stanovisek za každou cenu, prvoplánově. Ne, jeho postoj a cítění lze – jak výstava dokazuje – sdělit dost výmluvně i cestou vůči divákovi nenásilnou, poodhalením svého já. A daří se mu to dokonale. Setrvali jsme Ivanem Klymenkem před začátkem výstavy v tichém rozhovoru hodnou chvíli a každým gestem, každým slovem, prokazoval, že jeho obrazy opravdu nejsou vymyšlené, ale že jsou průhledem do jeho vnitřního světa, že jsou odžité a on je takový jako ty jeho obrazy.  

 

 

Podobně to vidí i kurátorka výstavy     

 

Markéta Vlčková dlouholetá kurátorka podobně komorních výstav v Galerii Prokopka, se drží od počátku základní myšlenky do této Galerie vložené a vetknuté i do výstavního plánu této galerie:

„Zaměřit se na mladou a střední generaci výtvarníků a snažit se obsáhnout všechny výtvarné obory malbou počínaje, přes fotografie a sochy až po nová média.“

Výstava Ivana Klymenka do této linie plně zapadá.

Ale dejme již slovo odbornici, Markétě Vlčkové, kurátorce výstavy i dramaturgie Galerie Prokopka vůbec:     

„Ivan Klymenko, po studiu na uměleckých školách, realizuje tvorbu různými technikami, kresebnými, grafickými i malířskými. Pracuje různými formami i výrazovými prostředky malby a postupně jimi prochází od realismu po expresionismus. V současné době se věnuje technice olejomalby a kromě kresby samé, klade důraz na barvu.

Ivan Klymenko již dlouhodobě pracuje s tématem prostředí, zajímá se o krajiny různých zemí a město vnímá i s jeho architektonickými prvky.

V zátiších se objevují motivy květin i ovoce, často v propojení s barevně abstrahovaným pozadím.

Klymenko se pohybuje v realistickém prostoru i detailu a dosahuje tak vyváženosti celku.“

 

 

O Ivanu Klymenko

 

Ivan žije a tvoří již deset let v Praze. Se svou tvorbou se zúčastnil úspěšně řady společných i samostatných výstav. K těm asi vůbec nejvýznamnějším patří nesporně kolektivní výstava v Boomer Gallery / London v roce 2022.

Z tuzemských výstav pak rozhodně autorská výstava v Galerii Novoměstské radnice z roku 2020.

 

Text: Richard Koníček a Marie Kubíčková, DiS.

Foto: Marie Kubíčková, DiS.  

 

 

Ivan Klymenko

BRIGHT COLORS

24. 2. – 24. 4. 2023

Galerie Prokopka

Prokopova 9, Praha 3

Po - Pá: 11.00 – 17.00

Kontakty:

 

Jana Votavová
tel.: 721 463 078

 

https://ivanklymenko.com/video

 

Markéta Vlčková
marketa.vlckova@gmail.com
tel.: 603 357 058

 

Pokud Vás vystavená díla zaujala, kontaktujte

kurátorku výstavy Markétu Vlčkovou.