Ivan Bukovský: Strahovský (G)AMBIT aneb rozpečetěný čas

05.02.2018 10:18

 

Strahovský klášter - Praha

29. 1. - 28. 2. 2018

 

 

 

Na slavnostním zahájení výstavy Ivan Bukovský:  Strahovský (G)AMBIT v prostorách Letního refektáře Strahovského kláštera, výstavy obrazů, velkoformátových pláten  českého malíře Ivana Bukovského, byl autor osobně přítomen. Výstavu v ambitech Strahovského kláštera uspořádala Art Mozaika ve spolupráci s Královskou kanonií premonstrátů na Strahově. Akci zahájil z Art Mozaiky PaedDr. Jiří Jaskmanický  slovy, že malíře Ivana Bukovského v jeho umělecké tvorbě sleduje už delší dobu (25 let), že Jan Slavíček pozval Ivana Bukovského  jako dvanáctiletého hocha do svého ateliéru.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fascinují mě třeba takové bytosti jako Job

nebo proroci Izaiáš a Jeremiáš, Ahasver, bytosti,

které jsou nějakým způsobem pronásledovány,

ať už právem, nebo neprávem, nějakým způsobem stigmatizovány,

vyčleněny z běžné lidské společnosti,“

řekl před nedávnem ke své tvorbě výtvarník.

 

Ivan Bukovský vstoupil na uměleckou scénu na počátku 70. let. Povahou své tvorby se zařadil do širších tendencí tzv. nové figurace, která byla reakcí na poválečnou převahu abstraktního umění a návratem k různým formám předmětného zobrazování. Bukovský buduje svá rozměrná plátna dramaticky hnětenými barevnými pastami, na obrazech můžeme jasně sledovat energické tahy štětce či špachtle. Expresivně laděná figurální díla nesou vypjatá existenciální poselství. V některých případech nás k jasnému uchopení obrazu vede autor pomocí jeho názvu, často se objevují starozákonní témata či příběhy starověké mytologie. Na dalších plátnech nechává naopak rozhodnout o ději a obsahu samotného diváka.

 

Petr Pivoda označuje Bukovského za

předního figuralistu expresivního charakteru“.

Je mi na něm sympatické, že jeho příběhy, byť jsou staré několik tisíc let,

stále mají současnému divákovi co říct,

protože pořád platí láska, nenávist, život, smrt,“  vysvětlil.

 

Ivan Bukovský (* 7. 7. 1949 Praha)

  • studium SOŠV Praha/ 1964 - 1968
  • studium AVU Praha (prof. Smetana)/ 1971 - 1976
  • člen SVU Mánes a skupiny Lipany a Orbis pictus: Evropa
  • je zastoupen ve veřejných sbírkách v Česku, včetně Národní galerie, a také ve veřejných i soukromých sbírkách v Polsku, Německu, Rusku, Itálii, Jižní Koreji, Izraeli a USA
  • vystavuje samostatně od roku 1976.
  • má na svém kontě 60 samostatných a kolektivních výstav doma i v zahraničí

 

 

 

118 01 Praha 1 - Hradčany

Strahovské nádvoří 1/132

Máme otevřeno denně   9.30 - 11.30/12.00 – 17.00 hodin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vstupné:   zahrnuje vstup do Strahovské obrazárny 

 Základní: 120 Kč

 Snížené:  60 Kč/platí pro děti 6 – 15 let; držitele platných mezinárodních studentských a učitelských průkazů ISIC, IYTC, EURO 26, ITIC;  seniory nad 65 let věku a po předchozím ohlášení pro skupiny dospělých nad 20 osob.

 

Rodinné: 200 Kč (rodiče + děti do 15 let) 

Skupinové:  20 Kč (za osobu)

Platí pro školní a seniorské skupiny nad 20 osob po předchozím ohlášení

 Vstup zdarma: děti do šesti let věku; držitelé průkazu ZTP, ZTP/P; členové řádů a kongregací; držitelé novinářského průkazu; držitelé platných průkazu ICOM, ICOMOS, UHS; držitelé průkazu Asociace výtvarných pedagogů; držitelé volných vstupenek Strahovské obrazárny; doprovod školních skupin za těchto podmínek: skupinu tvoří minimálně 10 dětí v doprovodu maximálně 2 dospělých osob

 

Hodnocení:  59 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková

 

 

 

 

https://artmozaika.eu/vystavy/231-strahovsky-g-ambit/>

 www.strahovskyklaster.cz

Více zde: https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/malir-s-vitalitou-na-rozdavani-aneb-ivan-bukovsky-a-jeho-obrazy-z-poslednich-let/