iQport - první zážitkový science park v Praze aneb dobrodružství v moři vědy či věda hrou

12.06.2019 10:40

Galerie na lodi  Big Media - Praha

12. 6. - 31. 10. 2019

 

 

 

 

 

 

Tiskovou konferenci, která se konala u příležitosti otevření expozice zážitkového Science centra v Praze, moderoval Lukáš Váňa.  Předem nám poděkoval, že jsme - vzdor vedru - dorazili na tiskovou konferenci k otevření expozice, kterou můžeme zhlédnout zde na lodi iQport zakotvené u Železničního mostu, jen kousek dál oproti předloňskému zakotvení s nezapomenutelnou výstavou věnovanou Karlu Gottovi.

 

 

Jako první promluvil Richard Fuxa, autor projektu iQport. Prozradil, že nápad vytvořit na lodi Science park dostal počátkem roku 2019, tj. nedávno. Cílem bylo něčím novým navázat na úspěch výstavy Karla Gotta v roce 2017. Něčím, co by oslovilo nejen určitou skupinu lidí, ale všechny, kdo zavítají na Rašínovo nábřeží a na pravobřežní náplavku. Dalším kritériem bylo připravit akci pro celé rodiny. Tedy i děti, jež budou mít prázdniny.

 

 

 

 

 

 

Richard Fuxa našel inspiraci v jiných science centrech. „Během návštěv českých měst mě napadlo, že vlastně Praha žádné podobné centrum nemá. Což je škoda, protože jsou nejenom dětmi velmi oblíbená. Napadlo nás tak, že bychom Pražanům a turistům mohli nabídnout podobný projekt na naší lodi, kde jsme před dvěma lety pořádali výstavu Gott, my life,“ vysvětlil původ myšlenky jeden z autorů projektu, Richard Fuxa.

 

Rozhodnutí pro zážitkový park se jevilo jako nejvhodnější. To samozřejmě vyžadovalo sladit náplň parku s nejmodernějšími technologiemi, a tak se na výstavě objevují, mimo řadu technických interaktivních prvků, i dva pohybující se roboti, kteří s diváky komunikují a reagují na ně. Ani jeden z nich dosud nebyl v naší republice takovouto mírou předveden. To vše se odbývá v podpalubí lodi. Ale využita je i relaxační plocha lodní paluby. A nejen jako restaurační prostor, ale i jako místo pobývání a dokonce - díky dětskému bazénku  i jako osvěžení v případě vedra.

 

Jako další se ujal slova George Kisugite, spoluautor projektu. Perfektní češtinou doplnil svého předřečníka. Připomněl, že výstavou či instalací se rozšiřují zkušenosti týmu. A tak, asi 4 měsíce příprav byly na akci dostačující, byť vše bylo dokončeno téměř doslova 5 minut před zahájením. A pak už nám jen za autory a tvůrčí i realizační tým popřál, aby se nám výstava líbila a mohli jsme o ní pozitivně informovat i čtenáře médií a návštěvníky webů.

 

Simona Vitverová, kurátorka projektu iQport, ve svém vstupu hovořila především o koncepci akce. Prvořadý požadavek byl, aby expozice byla zábavná i poučná. Aby si rodiče osvěžili a možná i doplnili všeobecné znalosti a děti, aby si zopakovaly školní vědomosti, nebo se je teprve dozvěděly. Vše je ale vytvořeno zábavnou interaktivní formou, která ani v nejmenším nemá připomínat školu a výuku. A protože chtěli akcí zmapovat co nejširší záběr vědomosti, vzniklo 16 samostatných sekcí věnovaných vždy jednomu vědnímu oboru. A tak se tu například rýžuje vlastnoručně zlato, či bádá v mikrosvětě mikroskopem, nebo se na vlastní oči a vlastním přičiněním objevuje podmořský svět a odvážní si mohou ve virtuální realitě zkusit jízdu na závodním motocyklu, nebo naopak zcela prakticky, ne virtuálně, zažít pocit, jaký museli mít nešťastníci na potápějícím se Titaniku. Závěrem vyslovila víru, že snad nemůže být návštěvník, který by nebyl ve svých zájmech uspokojen. Každý obor tu zahrnuje škálu dalších podoborů, o nichž se lze - pro malé i velké - něco dozvědět.

 

Na tiskové konferenci byl přítomen i Miroslav Vavřina, architekt projektu iQport. Když byl postaven před daný úkol, vycházel, jako asi každý architekt podobných výstav, ze dvou zásadních hledisek - kde se výstava koná a jaké dispozice má vnitřní členění tohoto prostoru. V tomto případě jde o loď. Ta měla svou genezi, poslání, využití, což už samo navozuje, jak k zadání přistoupit. Navíc se výstava koná uvnitř té lodi, v podpalubí, jež má dané prostorové členění, čímž je ovlivněno uspořádání výstavy. A když si prostor prostudoval, vybavily se mu určité zálivy, atoly, kde se prezentuje nějaký tematický okruh, jako na ostrově. A těch bylo k dispozici 16. Vše bylo oživeno interaktivními prvky. Ale ani edukační informatika projektu nesmí být nudná a statická. Proto - ocenil práci grafiků - je zde  k vidění celá řada technologií, použitých pro grafický doprovod výstavy a jednotlivých témat, tj. od infografiky přes velkoplošné fotografie, videa, virtuální show a zápůjčky historických artefaktů z muzeí, zejména muzea z Mostu. Kdo disponuje chytrým mobilem, může si navíc stáhnout příslušné aplikace a rozšířit si tak nabídku informací o další přesah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jako poslední po krátké řeči Stefana Ebermanna / Icaros- virtuální realita/ nás oslovil do té doby pohybující se, jako že souhlasně kývající a jinak živě reagující robot. Když dostal slovo, tak se nám uklonil a celkem přirozeně se pohybujíc, přestavil jako iQman. Pozval nás na výstavu do podpalubí a popřál příjemný pobyt. Nabídl se také k individuálním dotazům, na něž pak skutečně odpovídal. Roztomilým přirozeným slangem. Na první otázku:“ jak se těšíš na diváky?“ odpověděl, že ohromně, stejně jako jeho dvojče, brácha, který je už nachystán v podpalubí a který je navíc hodně pohybově nadaný. Na otázky že ale tak moc není. A pak už nás rozesmával odpověďmi na naše všetečné dotazy. Hlavně v nich pak pokračoval po přemístění dole v podpalubí. A jeho dvojče opravdu mluvilo pramálo, ale zato předvádělo až nečekané taneční kreace. (Richard Koníček)

 

Kromě základních poznatků napříč vědními obory, zajímavostí, nej a rekordů zde na ploše větší než 700 m² objevíme bezmála stovku exponátů včetně velkého množství interaktivních. Vrcholem jsou výdobytky nejvyspělejší techniky v podobě dvou  komunikativních robotů iQmanů, představitelů nejnovější generace a adrenalinem nadupané virtuální realitě.

 


Další neméně zábavné chvíle prožijeme vtaženi do témat, jako jsou Vodní svět, Titanic, Geologie, Země / Svět / Regiony, Kosmos, Optické klamy, Anatomie člověka, Energie a Ekologie, Záhady světa, Praha Magická či v Televizním a Nahrávacím studiu nebo v Prima ZOOM kině.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Společnost BigMedia

  • má na svém kontě již řadu  úspěšných projektů
  •  
  • výstava Lendl: Mucha, která se stala historicky nejnavštěvovanější výstavou výtvarného umění v ČR a kromě toho sbírka přilákala množství návštěvníků i na Slovensku či v Itálii. Za pár dní se navíc otevře výstava také v New Yorku
  •  
  • společnost stojí rovněž za expozicí Chagall/Reynek, věnovanou odkazu Bohuslava Reynka, v rámci níž měli návštěvníci poprvé v ČR jedinečnou možnost zhlédnout slavné i ilustrace bible Marca Chagalla, jedné z největších osobností výtvarného světa 20. století
  • v živé paměti je již zmiňovaná expozice Gott, my life, skvělý výstavní projekt mapující 60 let hvězdné kariéry fenoménu česko/slovenského popu, Karla Gotta
  •  

  • příznivci boxu  již nyní čekají, jaká podívaná je čeká od BigMedia příště, velice oblíbenými se stala klání špiček olympijského boxu, ať již v duelech Evropa versus Kuba nebo Evropa versus Asie

 

 

 

 

 


Náplavka na Rašínově nábřeží u Železničního mostu/Vyšehrad

Máme otevřeno denně: 9.00 - 20.00 hodin

Vstupenky (od 180 Kč níž...) lze zakoupit na místě nebo prostřednictvím sítě TicketmasterHodnocení: 100 %

Richard Koníček

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková, © Tomáš Kaňok (2 x)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<https://www.iqport.cz>

Více zde: https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/gott-my-life-aneb-60-let-fenomenalni-drahy-karla-gotta/


Více zde: https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/o-co-se-zaslouzil-soukromy-sberatel-ivan-lendl-aneb-kdyz-poprve-ve-svete-vystavujeme-kompletni-sbirku-muchovych-de/