Investice roku 2017 ve výrobě nábytku aneb bez moderní technologie kvalitu ani rozmanitost nezískáme…

01.11.2017 09:35

Florentinum – Hospodářská komora/Praha

30. 10. 2017

 

 

Byli jsme pozváni na historicky první předávání zcela nové ceny, kterou uděluje Asociace českých nábytkářů, ceny ´Investice roku 2017 ve výrobě nábytku´. I když akce tohoto typu není zdánlivě předmětem zájmu našeho webu www.www-kulturaok-eu.cz , zúčastnili jsme se rádi, protože ty tam jsou doby unifikovaného nábytku s minimální invencí. Dnes si vyspělý zákazník žádá nábytek na míru, s mnoha individuálními podmínkami a potřebami, a takový nábytek pak už není jen strojovou velkovýrobou, ale začíná spadat do kategorie designového produktu, vytvářeného v mnoha variantách. A design, to už je – jak naši čtenáři mohli ostatně sami za léta provozování našeho webu poznat - předmět našeho zájmu, řazený na přední místo.

Akt udílení cen se odehrával na půdě Hospodářské komory České republiky, která celé akci také poskytla záštitu. Slavnostní udílení (ceny se udělují ve dvou kategoriích - 1. cena pro ´Malé podniky a drobné podniky´, 2. cena pro ´Velké a střední podniky´) se konalo dne 30. 10. 2017, tedy den před zahájením významného mezinárodního nábytkářského veletrhu WOOD-TEC (31. 10 – 3. 11. 2017 Brněnské výstaviště), jenž se stal také generálním partnerem udělovaných ocenění a má dvouletou periodicitu.

 

Úvodního slova se ujal Ing. Tomáš Lukeš, tajemník Asociace českých nábytkářů. Především zdůraznil potěšující fakt, že se výrobě nábytku u nás daří. A daří se jí proto, že firmy investují do nových technologií, modernizací, a díky tomu jsou schopny zvyšovat zejména kvalitu svých výrobků. To by ale samo sobě ještě také nestačilo na konkurenci. Investicemi se zvyšuje i schopnost včasnější dodávky, což byl, jak všichni dobře pamatujeme, dávný neduh naší domácí výroby a brzda naší konkurenceschopnosti. A třetím aspektem investic a kreativních inovací je rostoucí schopnost variability výrobků, reflektující individuální požadavky každého zákazníka.

 

Jak doslova ing. Lukeš řekl: „Bez moderní technologie se nedá vyrobit kvalita.“ Proto je před výrobci stojí , zejména u malých profitujících na konkrétní zakázkové výrobě, trvalá potřeba dalších a dalších, stále sofistikovanějších, technických řešení. A to si žádá investice, které se pak stávají nositeli vyšší a vyšší míry inovativnosti.

 

Udělování cen se ujala viceprezidentka Hospodářské komory Marta Nováková a ing. Martin Čudka, prezident Asociace českých nábytkářů.

 

 

Marta Nováková, viceprezidentka Hospodářské komory ocenila fakt, že Asociace českých nábytkářů je už více jak rok dalším z členů Hospodářské komory a vyjmenovala zásadní přednosti, které členství členům přináší (legislativa, certifikace, trh pracovních sil apod.).

 

 

Prezident Asociace českých nábytkářů ing. Martin Čudka nejprve také vyzdvihl, že spolupráce s Hospodářskou komorou z pozice jejího člena přináší AČN řadu kladů a po roce zkušeností ho může považovat za opravdu přínosné.

 

Pak už ale hovořil k tématu, o které především šlo. O investicích do inovací. Připomněl, že s ohledem na mnohé světové velkovýrobce nábytku jsme – i přes naše největší podniky – výrobci malí. A jako takoví můžeme tedy masivnímu tlaku konkurence konkurovat pouze kvalitou. A chce-li AČN podporovat kvalitu, musí podporovat především investice. A jejich správné využití. To sebou nese potřebu vyškolených odborníků. Ale ne jen řemeslných, ale především technologických, ba přímo IT odborníků. A to u nás není zatím stále dostatečně vžito. Řemeslo je samozřejmě nezbytné dál, ale typová výroba už není na pořadu dne. Nábytkáři musejí vyjít co nejvíc a ve všem zákazníkovi. Což znamená specifikaci. Jednotlivosti. Individualitu výrobku. A to je pak především úkol pro sféru řízení a právě technologií.

Ing. Martin Čudka také vysvětlil, proč ocenění ´Investice roku ve výrobě nábytku´ vzniklo. Jeho cílem je vyzdvihnout ty výrobce, kteří investují, kteří mají ochotu investovat a jejichž investice zjevně a důsledně zvýší konkurenceschopnost.

Pak už se přikročilo k vlastnímu udělování ocenění a zástupci obou oceněných společností se po převzetí cen dostali pod palbu otázek přítomných odborných novinářů, ale i našeho webu.

 

Zajímali jsme se například o to, jak řeší oba výrobci zvyšování kvalifikace svých pracovníků, kde a jak získávají nové pracovní síly. A dozvěděli se, že potřebují hlavně pracovníky s praxí, se znalostmi minimálně středoškolskými, neboť nárůst kvalitních sil je třeba právě v oblasti stále náročnějších – počítačových – technologií.

 

Zajímali jsme se i to, zda je o náš nábytek zájem v zahraničí, kam jsme léta dodávali hlavně dřevo, aniž bychom ho u nás proměnili v hotový výrobek, protože by stejně nebyl konkurenceschopný. A dozvěděli se, že i zde už je situaci jiná než v dobách, kdy jsme se po roce 1989 zabývali stavební a problematikou bydlení ve specializovaných periodikách o bydlení.

 

Dnes už naši nábytkáři získávají zakázky i ze zahraničí. V tuzemsku se zase orientují převážně na tzv. druhokupčí. (Prvokupčí je ten, kdo se v mládí zařizuje a je ochoten za nízkou cenu pořídit nábytek na krátkodobé a ne zrovna ideálně individuální použití. Zatímco druhokupčí je ten, kdo už se nějak zavedl, nachází se ve stavu, že by chtěl mít nábytek přizpůsobený vlastním požadavkům, je ochoten si připlatit, ale předpokládá, že s novým nábytkem třeba i dožije (zapsal Richard Koníček).

 

Převzato z tiskové zprávy (text ing. Tomáš Lukeš, tajemník AČN)

 

Výroba nábytku u nás již několik let po sobě vykazuje setrvale rostoucí trend. Že se výrobcům nábytku u nás daří, je souhra několika faktorů. Jedním z důležitých faktorů jsou samozřejmě i vyspělé výrobní technologie, které využívají trendy digitálního věku. Ty jsou sice řadu let běžnou součástí výrobního parku našich výrobců, nicméně se mění míra zapojení těchto technologií.

Je to již dávno, co se nábytek vyráběl pomocí ručního hoblíku, pily ocasky nebo klihové politury…

Ale nesmutněme, poctivé řemeslo žije i na technologiích poháněných vyspělými softwary!

 

Na kvalitě technologického vybavení samozřejmě velmi záleží. Od vybavení firmy se odvíjí kvalita i objem vyráběného nábytku. Je důležité zmínit, že vyspělost technologie a její softwarové propojení má klíčový význam i pro zakázkovou výrobu a její flexibilitu. Očekáváme, že produkce nábytku v letošním roce překročí 45 miliard Kč.

To je o půl miliardy Kč více než v roce 2016. Dále předpokládáme, že export dosáhne hodnoty necelých 28 mld. Kč a exportní výkonnost tuzemského nábytkářského průmyslu se ustálí na téměř 20 procent.

Důležitým faktorem, ukazující poměr kvality exportovaného a importovaného nábytku, může být jeho průměrná cena za kilogram. V letošním roce dochází k dramatickému poklesu ceny dováženého nábytku na kilogram. Očekáváme, že průměrná hodnota dováženého nábytku se bude pohybovat okolo 40 Kč/kg, zatímco hodnota exportovaného nábytku bude překračovat 77 Kč/kg. I tento údaj potvrzuje úroveň kvalitního technologického vybavení našich výrobců nábytku.

 

V kategorii ´Malé podniky a drobné podniky´

byla v letošním roce na návrh odborné komise oceněna Asociací českých nábytkářů společnost:

JN Interier Česká republika, s.r.o.

Ocenění bylo uděleno za investici do nové velkoplošné formátovací pily Schelling FH 4430/330-M, olepovačky hran OTT Tornado plus a lakovací kabiny TETRIS 354SSV.  Do určité míry se sice jedná o obnovu starých technologií, nové zařízení však přinese zdokonalení a zkvalitnění procesu výroby.

 

Štěpán Vondrášek, obchodní ředitel dodal:

Využíváme příznivou dobu pro investice do nových technologií, tak abychom našim zákazníkům dodávali ještě lepší kvalitu našeho nábytku. V letošním roce jsme do výroby pořídili tři nové technologie, které nám pomáhají uspokojit očekávání zákazníků. Děláme zakázkovou výrobu, každý díl je jiný, má jiný rozměr a specifickou barvu“.

 

Ve společnosti JN Interier dlouhodobě vyvíjí provázanost vlastního softwaru s výrobou.

Vlastní aplikace umožňuje zefektivňovat a zkvalitňovat průběh zakázky firmou.

 

Štěpán Vondrášek dále řekl: ¨

Nákup lakovací kabiny je reakcí na trendy ve výrobě nábytku, reagujeme tím na zvýšený podíl lakovaných dílů ve výrobě – navýšení podílů lakování je oproti předchozím 4-5 rokům cca o 250 % větší.

Nákup nové moderní lakovací kabiny s větší kapacitou nám umožňuje uspokojovat potřeby lakování pouze ve vlastní produkci“.

Nová technologie přinesla společnosti také urychlení procesu a zefektivnění výroby.

 

 

 

 

 

 

 

 

V případě velkoplošné pily a olepovačky hran se jedná o obnovu starých strojů pro zdokonalení a zkvalitnění procesu výroby. Formátování je softwarově provázané podobně, jako bylo v minulosti. Nová technologie zkvalitňuje opracované dílce, materiál je přesněji a čistěji nařezaný. Olepovačka je rychlejší a má více možností přednastavených programů opracování dílce. Důležité je zmínit, že stroje jsou napojené na servisní centrum a případný servis je nyní mnohem rychlejší díky vzdálené správě strojů. Nářezové centrum má větší pracovní plochu a může formátovat větší desky, než tomu bylo v minulosti. Nářezové centrum je částečně samo údržbové, například promazávání se provádí automaticky po určitém cyklu práce.

 

V kategorii ´Velké a střední podniky´

byla v letošním roce na návrh odborné komise oceněna Asociací českých nábytkářů společnost:

JELÍNEK – výroba nábytku s.r.o.

V roce 2017 realizuje firma JELÍNEK – výroba nábytku s.r.o. projekt rozšíření vývojové a inovační kapacity společnosti. Projekt spočívá v zakoupení nového 5ti-osého CNC obráběcího centra HOMAG Venture BMG 311/60/F/K.

To je však pouze část projektu. V rámci technické přípravy výroby vzniklo zcela nové oddělení. Oddělení vývoje a inovace.

Toto oddělení je vybaveno dvěma výkonnými počítači s příslušenstvím, CAD software SolidWorks a SWOOD Design, software SWOOD CAM SolidWorks a postprocesorem pro převod dat na zmíněné 5ti-osé CNC obráběcí centrum HOMAG Venture.

Investice usnadňuje a zejména urychluje vývoj nových typů nábytku.

 

 

 

 

 

 

 

Vytvoření samostatného vývojového oddělení znamená pro společnost JELÍNEK – výroba nábytku změnu stávající organizační struktury. Dochází ke změně stávajících firemních procesů.

 

Tomáš Jelínek k realizované investici řekl:

„Investice přináší větší specializaci a konkrétní odpovědnost jednotlivých pracovníků.

Naše očekávání jsou zejména rychlejší reakce na externí i interní potřeby v oblasti inovací a vývoj vlastních výrobků“.

 

K trhu technologií partner ocenění,

Lubomír Eliáš, jednatel společnosti Epimex, řekl:

V průběhu posledních tří let prodáváme velmi slušně. Prodej strojů je ovšem deformován dotacemi na technologie z EU, a to jak regionálně, tak v čase.

V našich číslech to vypadá zhruba následovně:

Obrovský boom byl v roce 2015, kdy dobíhala jedna vlna dotací.

V následujícím roce 2016 logicky došlo k výraznému propadu, protože kdo mohl, investoval rok předtím.

A letošní rok se zase prodej strojů přibližuje na úroveň roku 2015“.

 

Slova o značných investicích v oboru výroby nábytku potvrzuje i Michal Gabriel, zástupce druhého z partnerů, společnosti Surplex GmbH.

 

Daří se i tuzemským výrobcům strojů pro dřevařský a nábytkářský průmysl. Potvrzuje to Zdeněk Bezděk, předseda Svazu výrobců dřevozpracujících strojů a zařízení, SVDSZ. Podle hospodářských výsledků členů sdružených v SVDSZ se obrat v oboru výroby dřevozpracujících strojů a zařízení zvedl z 629,1 milionů Kč v roce 2015 na 707,8 milionů Kč v roce 2016.    Export v oboru dřevozpracujících strojů a zařízení se zvedl z 313,2 milionů Kč v roce 2015 na 394,8 milionů Kč v roce 2016.

 

 

Generální partner ocenění

WOOD-TEC - mezinárodní veletrh pro dřevozpracující a nábytkářský průmysl

 

Včera v úterý 31. 10. 2017 začal na brněnském výstavišti po patnácté veletrh WOOD-TEC.

Prestižní veletrh zaměřený na technologie a materiály pro výrobu nábytku (a zpracování dřeva).

Veletrh WOOD-TEC je významnou dřevařskou a nábytkářskou událostí.

Letošní ročník zaplňuje dvě haly – V (stroje) a A2 (komponenty pro výrobu nábytku).

Celkem se prezentuje přes 230 značek, v oblasti strojů nechybí téměř žádný z výrobců nebo dovozců,

působících na českém a slovenském trhu.

Odborný mediální partner ocenění: Dřevařský magazín

Záštitu poskytuje Hospodářská komora České republiky

 

 

 

 

 

Hodnocení: 100 %

Zapsal Richard Koníček

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva Asociace českých nábytkářů ze dne 30.10. 2017)

Foto: © Ing. Olga Koníčková

 

 

Hlediska hodnocení investic

  • Malé podniky jsou v ocenění vymezeny jako podniky, které zaměstnávají méně než 50 osob a jejichž roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 10 milionů EUR.
  • Drobní podnikatelé jsou vymezeni jako podnikatelé, kteří zaměstnávají méně než 10 osob a jejichž roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 2 miliony EUR.
  • Střední podnik zaměstnává méně než 250 zaměstnanců a jeho roční obrat nepřesahuje 50 milionů EUR nebo jeho bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů EUR.

 

Investice byla hodnocena z hlediska:

•           funkčnosti, vhodnosti technologie pro výrobu daného produktu

•           zohlednění materiálového toku

•           poměru hodnoty investice k celkovému obratu společnosti

•           odvážnosti investice

•           zvýšení kvality výsledného produktu

•           bezpečnosti technologie

•           ekologie

•           předmětem hodnocení nebyly stavby a stavební úpravy