Interpret I & Anna Hulačová aneb když Hulačová se účastní projektů, vznikajících ve dvojicích

14.09.2015 12:36

(společný projekt Jiřího Příhody & Anny Hulačové)

 

hunt kastner - Praha

12. 9.  – 17. 10. 2015

 

Na vernisáži nové  výstavy v hunt kastner jsme zhlédli vynikající práce  Anny Hulačové,  jež byla rovněž osobně akci přítomna.

 

Anna Hulačová ve své práci sleduje, jak se z lidového umění, které náleželo a  vycházelo z přirozených lidských potřeb a mělo by očekávatelně být naší kultuře základem,  stalo během 20. století exotické teritorium. To se 21. století pokouší v rámci témat národních  kultur a globalizované společnosti v horším případě vytěžit a v lepším případě k němu hledá  nový vztah. Modernismus a avantgarda, jako nedávno objevené kořeny, ke kterým se upíná  21. století, jsou zastávkou na cestě zpět k lidovému umění. Tuto situaci odráží tvorba Anny  Hulačové, v níž autorka dbá na řemeslné zpracování převážně sochařských realizací, jejich  materiálovost,  zdůrazňující  přírodní  a  tradiční  zakotvení  a  technologie,  které  ukazují  důmyslnost, logiku a symboliku folklóru. Svůj zájem roz šiřuje i dále do krajin devotní plastiky,  křesťanství,  kultur  přírodních  národů,  ale  i  do  prostředí  rodiny  a  domova,  se  kterým  průmyslová  a  post-průmyslová  společnost  ztrácí  úzkou  vazbu.  Autorčino  prodírání  se  minulostí  a  etnografií  není  jen  výzkumnou  expedicí či kulturologickým regresem, má nalézt  nové možnosti pro emocionalitu a spiritualitu umění, jakkoliv tato formulace zní modernímu intelektu pateticky. 

 

Společný projekt Jiřího Příhody & Anny Hulačové znamená  mnohé  a  nabízí  rozvinuté  čtení.  Týká  se  jak  každého z vystavujících umělců zvlášť, tak obou dohromady.  Pro Jiřího Příhodu je pak  & základním principem práce, v níž  se  pohybuje  na  hranici  mezi  monumentálním  sochařstvím,  architekturou  a  výstavnictvím,  střídaje pozice umělce a architekta výstav.

Příhodova přítomnost ve výstavě s Annou Hulačovou představuje tendence kumulace rolí v současném umění. Jiří Příhoda je ve výstavě  nejen umělcem a architektem jako v minulých realizacích, ale úročí i pozici pedagoga, kterou v tomto roce opustil*. Nově přebírá také zodpovědnost kurátora, když pro výstavu vybírá díla Hulačové z celé její dosavadní tvorby a určuje jim kontext. I zde se prosazuje ´pohled učitele´, pozorujícího progres studenta. Zajímavým momentem, který svádí k symbolické interpretaci, je koncepce celé výstavní architektury, jež představuje současně také Příhodovu sochu. Ta má vytvářet jakousi archu, galerii úmluvy, která prezentované práce Hulačové v prostoru nese tak, aby se nedotýkaly stávajících galerijních stěn ani podlahy. Současně má být jeho sochařská výstavní architektura  non-verbální interpretací a má upozorňovat na zásadní hodnoty práce Hulačové.

 

Interpret I. -římská  číslice  nám  má  naznačit,  že interpret zamýšlí  v  tomto  formátu  interpretace  prostřednictvím uměleckého díla, které vychází z práce jiného umělce a je mu současně jeho prostředím, dále pokračovat. Prostředí je Jiřímu Příhodovi  důležitým tématem jak v oblasti práce s architekturou výstavních prostor, tak také v jeho starší práci s objekty a filmem. Vždy sledoval vztahy jednotlivých složek díla a prostředí, ve kterém na sebe dílo nabaluje různé  kontexty -

(dále www.huntkastner.com- Edith Jeřábková, září 2015)

 

 

Hodnocení:  70 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková

 

 

 

Více zde: https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/anna-hulacova-a-vaclav-litvan-zuby-nebo-rohy-teeth-or-horns-aneb-umelec-umi-stvorit-zvire-ktere-ma-soucasne-zuby-i-rohy-/

Více zde: https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/nejlepsi-krejci-ve-meste-the-best-tailor-in-town-aneb-co-znamena-%c2%b4neudrzitelna-lehkost-prirazeni-formy-k-obsahu%c2%b4-%21/


Více zde: https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/anna-hulacova-a-marketa-lisa-citovany-komediant-aneb-vime-jeste-kdo-byl-julius-fucik-/