I do not see ve Výstavní síni Antonína Navrátila aneb i když název výstavy praví opak, vidět je tam víc než dost

18.03.2024 18:37

 

 

I do not see

Valexia a Irina Klomp Stanescu

5. 3. – 28. 3. 2024

Výstavní síň Antonína Navrátila

 

 

Společnou výstavu dvou zahraničních členek NSPU

Valexie (rodem z Francie) a

Iriny Klomp Stanescu (rodem z Rumunska),

které však obě působí i v České republice

spojuje zájem o krajinu, přírodu a její paměť.

 

 

Název výstavy byl zvolen podle básně Valexie,

napsané původně v její mateřštině, tedy francouzsky –

Je ne vois pas.

Pro stále větší část naší populace, pro niž je angličtina komunikační základ

byla báseň přeložena její autorkou

za pomoci Barbary Day do angličtiny -

I do not see.

A protože autorka veršů působí i v Čechách, přeložila ji

tentokrát s pomocí Jany Doškové i do češtiny –

  To nevidím.   

Všechna tři znění lze na výstavě objevit a

přečíst si ji v té řeči, která je komu milá.

 

 

Kosmopolitní doba, kosmopolitní umění

 

Výstavní síň Antonína Navrátila, je nevelká žižkovská galerie. Řeklo by se, lokální galerie kdesi v uličkách žižkovských činžáků. Ale zdání klame. Výstavní síň provozuje  NSPU, čili Nové sdružení pražských umělců, tedy sdružení sdružující malíře, grafiky a sochaře. Všech směrů, všech věkových kategorií, všech stylů. A když na to přijde, tak klidně i všech zemí světa. Svět se totiž globalizuje a kosmopolitní doba už nehledí na hranice tak moc, jako politici, a už vůbec ne tak úzkostlivě, jako nejrůznější nacionalisté.

Příkladem jdou umělci, neboť umění, je srozumitelné i bez jazykové bariéry. Zejména to malířské, grafické a sochařské. Tak proč se uzavírat ostatním a krnět ve své domácké provinční ulitě.

Ne vždy a všude je to takto široce chápáno, ale v NSPU, tedy Novém sdružení pražských umělců, ano. Jen tak lze mezi členy sdružení objevit i autory z jiných koutů světa. V případě nejnovější výstavy konané ve Výstavní síni Antonína Navrátila jmenovitě dvě autorky, z nichž jedna pochází z Francie a druhá z druhého konce Evropy, z Rumunska. I ony jsou ale plnoprávnými členkami NSPU, což lze kvalifikovat jako skvělý počin.

 

 

Srovnání není soutěž

 

Nikdy nikdo nemůže tvrdit, že jeho – národní – umění je to jediné a jedině správné. To je dogmatismus a nesmysl. Bude-li, ale – známe to z doby železné opony – jedno umění před jiným uzavřeno, bude se vyvíjet sice také dál, dokonce bude docházet často i tam, kam dochází, či spíše už došlo, umění za železnou oponou, ale posun – a na obou stranách oné opony, se bude dít bez vzájemné komunikace, bez vzájemného srovnávání, bez vzájemných impulzů. Tedy pomaleji než by mohlo.

Tato chyba a blokace už naštěstí pominuly a dnes v maličké galerii na Žižkově můžeme objevit umění ze dvou konců Evropy, A srovnávat. Ne soutěžit, ne se překřikovat kdo je lepší. Jen a prostě srovnávat. Inspirovat se navzájem. Objevovat se navzájem. A posouvat se, jak se dnes módně říká vývoji kupředu. Navzájem!

Je proto dobré a chvályhodné, že právě Nové sdružení pražských umělců se takového srovnávání nebojí a klidně do řady svých členů přijímá i cizí autory. Pravda, aktuálně obě malířky působí a tvoří v Praze, ale ještě „včera“ se malířkami stávaly ve svých zemích a své umělecké vidění si sebou vnášejí do Prahy. A tím nabízejí nejen ono srovnání, ale i obohacení. Oboustranné obohacení! Kdo ví, zda se zase „zítra“, nepřesunou do rodné vlasti, nebo zase úplně jinam. Ale to už budou obohaceny o to, co nasály u nás, stejně tak jako naši tvůrci, budou už napořád obohaceni zase o to, co nasáli od nich.

A v tom je smysl umění. A v tom by měl být smysl i všeho lidského ubírání se. Ale to nám - lidem této planety - zatím k naší škodě spíš nejde než jde.

Tak hurá, že alespoň to umělecké obohacování se koná. Alespoň to.

 

 

 Krajina, příroda a její paměť

 

Hlavní myšlenkové směry tvorby jsou u obou autorek vlastně shodné.

Obě se zamýšlejí ve svých obrazech a dílech nad vývojem krajiny, kterou obohacuje či naopak ochuzuje lidská ruka, vývoj a život sám. Obě se zabývají přírodou, která se buď sama vyvíjí po svém, což je už ale vzácnost, nebo – a to častěji – svůj vývoj směruje k vyrovnání se s lidským působením. A stejně tak, jako si lidé pamatují co a jak, kdy a kde, bylo a proč, tak i příroda si pamatuje co a jak, kdy a kde, v ní bylo a proč. A vzájemná nedorozumění mezi lidským myšlením a přírodními zákonitostmi jsou od věků časté. Tu k lepšímu, častěji k horšímu…

Obě autorky si tohle moc dobře uvědomují a ve svých dílech, náznakem, abstrakcí, se to snaží zachytit. Upozornit na to nás, diváky.

A je zcela fuk, že jedna pochází z Francie a druhé z Rumunska.  Platí to totiž všude. I u nás, v české kotlině.

Lidská činnost a přírodní vývoj je neustálé setkávání se. V dobrém, častěji, žel, ve zlém. Což my, k našemu neprospěchu, „to nevidíme“…

 

 

Je ne vois pas /  I do not see /  To nevidím

VALEXIA

 

Přes výlohu vidím cihly

Rudý cement styl dutá zem

Přes výlohu to nevidím

V lehkém peří styl úplňku

 

Z terasy vidím dveře

Ebenové styl černá zem

Z terasy to nevidím

Světlý blesk styl rudý měsíc

 

Z ateliéru vidím střechy

Zelená měď styl pevná zem

Z ateliéru to nevidím

Mdlý diamant styl vodní měsíc

 

Z podkroví vidím pláně

Bourbon lilie styl vzácná zem

Z podkroví to nevidím

Proud lásky styl měsíc – země

 

    

Je lepší vidět, než nevidět

 

Je lepší to, o čem jsou obrazy obou autorek, vidět. Třeba jen tak pro své potěšení, ale ještě lépe pro své poučení se a k zamyšlení se nad sebou, nad tím, o čem jsou ty obrazy a také nad tím, „a co já s tím?“. Je zkrátka lepší do Výstavní síně Antonína Navrátila zavítat než jenom číst tyto řádky a vidět zprostředkované fotky.  

 

Text: Marie Kubíčková, DiS. a Richard Koníček

Foto: Marie Kubíčková, DiS. a Filip Koníček

 

 

 I do not see

Valexia a Irina Klomp Stanescu

5. 3. – 28. 3. 2024

Výstavní síň Antonína Navrátila

Nové sdružení, Husinecká 8, Praha 3  

Otevřeno: Út – Čt 15 – 18.     

https://www.nspu.cz/

https://martinfryc.eu/galerie/vystavni-sin-antonina-navratila-nove-sdruzeni-prazskych-umelcu/