Hynek Martinec: Intellectual Properties aneb může být obraz dokonalejší než fotografie?!

26.10.2015 15:48

Galerie Václava Špály – Praha

23. 10. – 6. 12. 2015

 

Na vernisáži nové výstavy Hynka Martince jsme zhlédli novou sérii autorových  obrazů, olejů na plátně,  které  autor vytvořil v Londýně a v Paříži a které představují zátiší en grisaille... Tyto technicky dokonalé práce zobrazují pečlivě promyšlené kompozice, které si hrají s archetypy zbožných obrazů a zátiší ve stylu vanitas.

 

Například, Every Minute You Are Closer to Death (2013) a Experience of Being Alive (2014) jsou zátiší v tradici holandských mistrů tohoto žánru, kde se zároveň zobrazují zcela moderní objekty z 21. století – digitální rádio, tablet ukazující na monitoru šklebící se diamantovou lebku od  Damiena Hirsta. Obraz You Will Become As My God (2013) zobrazuje složité zátiší před neurčitým vnitřním prostorem. Kompozice zahrnuje nejen květiny, chléb a kraba, ale také nafukovací balónek. Celek je narušen holicí pěnou a probodnut šípem jako zvláštní svatý Šebastián. Kompozice je zasazena do opuštěné tančírny. 

 

Autor byl akci osobně přítomen a  tvrdil, že používá náboženskou symboliku i v 21. století, neboť náboženství je všudypřítomnou součástí našeho každodenního života. Obklopuje nás a prostupuje celou společností, je skutečností života, ať už se rozhodneme se ho účastnit nebo ho odmítnout.

 

Martincovo dílo však také vyvolává silný pocit, že se snaží proniknout nad povrch věcí a vnímat významy a spojení, které zachycují hloubku světské reality. Jeho intenzivní rozjímání o světě, kterým se pohybuje, mu zřejmě umožňuje vnímat duchovní život jako stín za každodenní realitou.

 

Na obraze nazvaném Six Years of Tabula Rasa (2013-2014) leží mrtvý pták, zavěšený v neurčitém prostoru před kýčovitým symbolem krvácejícího srdce. Tato podivná kompozice kontrastuje s neurčitou krajinou, která ve skutečnosti zobrazuje dům v České republice, v němž Martinec vyrůstal. Je nutné si uvědomit, že Martincovo dílo je prodchnuto autobiografickými detaily. Všechno, co maluje, má osobní význam. Dovede uchopit tyto okamžiky osobního významu a učinit z nich univerzální symboly.

 

Pěna na holení se mění v tvar lebky. Na jiném obraze vytváří ´sochu´, ale následně se hroutí pod tíhou cihel. Podobně jako vosk i pěna na holení je tekutinou a proměnlivou látkou. Lze ji vytvarovat do sugestivních tvarů, ale časem svůj tvar ztratí a zhroutí se, stane se jen kaluží mýdlové kapaliny. Může se jevit jako pevná látka, ale je jí vlastní nevyhnutelný kolaps, podobně jako nafukovacímu balónku na obraze You Will Become As My God (2013). Představuje tak další symbol vanitas, i když ve velmi moderním pojetí.

 

Čas je pro Hynka Martince hlavním tématem. Přesto můžeme také říct, že jeho dílo evokuje pocit bezčasí. Nebo alespoň pocit simultánního času, koexistence. Na jeho obrazech lze najít zvláštní přítomnost. Být svědkem jeho jemných portrétů malovaných ze starých fotografií, jako např. Good Morning Young Artist (2015).

 

 

 

 

 

 

 

Martinec je fascinován posunem mezi okamžikem v čase, kdy je na fotoaparátu zmáčknuta spoušť a přítomným okamžikem, kdy drží starobylou fotografii v rukou a dívá se zpátky do minulosti. Stejně tak vlastní fotografie, které tvoří základ jeho obrazů, zjevně usilují o časovou podmíněnost. Martinec používá fotoaparát k zachycení času a přenesení snímku do barvy tento proces jen umocňuje. Člověk má pocit, že ateliér je prostorem, ve kterém se čas nechová tak jako jinde. Je to místo, kde zároveň existuje více realit.

 

Stručný soupis některých předmětů zobrazených na nových obrazech naznačuje podivný roh hojnosti: je to krab, digitální rádio, chleba, cihla, vatové tyčinky, chobotnice, lepenková krabice, květiny, balónek, Buddha, lebka, citronová kůra, pěna na holení, počítač, mrtvý pták, ryba, budík.

 

Co znamená přenést tyto věci na plátno? Pomalu a pečlivě nanášet na sebe vrstvy barvy, vyhotovit fotografický obraz – produkt jediného okamžiku v čase – včetně specifického zaměření, jakožto hyperrealistickou malbu? Znamená to, že se čas kolem obrazu zastaví. Vzniká na obraze jako korály na útesu nebo krystaly na kameni. (Ben Tufnell)

 

 

 

 

 

Hynek Martinec

  • * 1980 v Broumově
  • 2002: Middlesex University, London
  • 2004: Cooper Union, New York
  • 1999 -2005: AVU - Praha

 

www.galerievaclavaspaly.cz

110 00 Praha 1

Národní 30

Máme otevřeno: 11.00 – 19.00 hodin

 

Hodnocení:  100 %

Ing. Olga Koníčková

(zdroj: Ben Tufnell/Výňatek z textu „Always Present”:

Poznámky z výstavního katalogu Hynek Martinec:

Every minute You Are Closer to Death, Parafin, Londýn, 2014)

Foto: © Ing. Olga Koníčková

 

Komentovaná prohlídka je plánovaná na úterý 27.10. 2015 od 17.30 hodin.

Paní kunsthistorička a spisovatelka Milena Slavická

bude s autorem  komentovat jeho práce, které  vytvořil v Paříži a Londýně.