Hynek Glos - Mezičas prostoru/Grant Prahy - Czech Press Photo 2014 aneb když už my ´brownfieldy´ můžeme světu jen žalovat

30.11.2015 11:07

Nikon Photo Gallery – Praha

26. 11. 2015 – 10. 1. 2016

 

Zúčastnili jsme se v hojném počtu vernisáže nové výstavy fotografií ´Mezičas prostoru/Space in in-between Time´, jejichž autorem je držitel Grantu Prahy 2014 fotograf Hynek Glos. Autor byl akci rovněž osobně přítomen.  Výstava v Nikon Photo Gallery byla připravena ve spolupráci s Czech Press Photo jako součást 21. ročníku výstavy Czech Press Photo 2015, která se veřejnosti otevírá v polovině prosince 2015 na Staroměstské radnici v Praze.

 

 

 

Fotografie prezentované na výstavě vznikly na základě Grantu Prahy – tvůrčího stipendia, které  každoročně uděluje pražský primátor v rámci soutěže Czech Press Photo na fotografické dokumentování proměn hlavního města. Glosovy fotografie zachycují některé pražské brownfieldy v letech 2014 - 2015

 

 

Hynek Glos získal Grant Prahy v roce 2014 na základě série fotografií Waltrovka, v níž zachytil bývalý areál továrny na letecké motory Walter v pražských Jinonicích. V projektu dále pokračoval dokumentováním stavu dalších rozsáhlých i menších průmyslových areálů v Praze, které již přestaly sloužit své původní funkci.

 

Přínos této práce spočívá zejména v zachycení současného stavu prostoru areálů, jež se vlivem působení času výrazně mění. Fotografované brownfieldy čeká v následujících měsících či letech změna vzhledu i funkce. Cílem mé práce je zachycení vzpomínky na tyto architektonicky zajímavé prostory tak, aby bylo možné se časem ohlédnout zpět.“

popsal svůj fotografický projekt Hynek Glos

 

Co my lidé v současnosti všechno fotografujeme? Fotografovat lze v současné době všechno, zejména když moderní fotoaparáty jsou finančně dostupné i širší veřejnosti, nebo když fotoaparáty či mobil máme již zcela automaticky ve svých kabelách, anebo máme-li otevřené oči a špetku drzosti k tomu focení. A tak se mnohdy i specializujeme.  

 

A tak kromě třeba takových urbexerů  (www.urbex.cz), tj. fotografů, kteří jsou fotografickými průzkumníky opuštěných moderních budov (většinou je líčení pololegálních exkurzů do někdejších fabrik, vil, lázní, kostelů, dolů, nemocnic či hotelů opředeno kafkovskou anonymitou a stalkerovským chvěním - zdroj: Milan Ducháček) a kteří disponují nejen možností propojit objekty s dochovanými archiváliemi a svědectvím pamětníků, ale i kvalitní technikou, s níž dovedou zacházet,  máme také právě fotografy ´tzv. brownfieldů´, tj. opuštěných průmyslových areálů, nádraží a jejich nástupišť, mezi něž můžeme zařadit právě i zde vystavujícího Hynka Glose.   

 

 

 

Svět je plný opuštěných míst, nejen lidí

Jako umělec - dokumentarista nám autor Hynek Glos předvádí své fotografie včetně popisek s  historií opuštěných pražských objektů, mezi nimiž najdeme i takové fotografické lahůdky jako je Stará Aerovka, Praha - Smíchov - Severní nádraží, Nákladové nádraží – Praha Žižkov, Branické ledárny, Lom Požáry II, Zimní stadion Štvanice, nádraží Praha – Bubny a další… Návštěvníkovi se vyplatí pozastavit se také u popisek a pročíst si je… Jsou sice stručné, ale zato výstižné…

 

Hynek Glos

  •  profesionálně se věnuje fotografii od svých 21 let
  •  byl fotografem deníků MF Dnes a Lidové noviny
  •  od 2009 pracuje jako volný fotograf
  •  spolupracuje s časopisy Euro, Strategie a Profit
  •  dlouhodobě fotografuje také pro pražské Dejvické divadlo (portréty herců)
  •  pravidelně se účastní fotografické soutěže Czech Press Photo, v níž získal několik ocenění

 

Grant  Prahy

Grant Prahy je roční tvůrčí stipendium na fotografování proměn hlavního města.

Uděluje ho každoročně již 21 let pražský primátor

na doporučení mezinárodní poroty soutěže Czech Press Photo tomu z účastníků soutěže,

který svou prací prezentovanou v soutěži,

poskytuje největší záruky profesionálního přístupu k tématu.

Povinností každého z držitelů grantu je po roce práce odevzdat pražskému magistrátu

dvě paré souboru nejlepších fotografií pro archivní a výstavní účely.

Soubor umožňuje sledovat a hodnotit proměny Prahy z řady různých úhlů,

ať už jde o tematiku sociální,

architektonickou či sledování nových staveb nebo expanzi velkoměsta do okolní krajiny.

Založení tradice těchto grantů při soutěži Czech Press Photo

je historickým činem pražských primátorů směrovaným budoucím generacím.

 

 

 

 

 

 

 

110 00 Praha 1

Újezd 19

Vstup: volný

 

www.nikon.cz

www.nikonskola.cz

/lektoři: Kamil Rodinger, Milan Blšťák, Jiří Tvaroh, Michael Jurák, Jakub Valdivia, Petr Jan Juračka, Petr Slavík, Jakub Sodomka, Vojtěch Kubec, Filip Barták, Dan Vojtěch, Martin Přívratský)

 

Hodnocení:  99 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková