Horor? Černý humor? aneb proč v našich životech spějeme přes grotesknost od humoru černého k hororu?!

03.11.2013 12:59

Galerie NoD – Experimentální prostor – Praha 1

22. 10. - 29. 11. 2013

 

Byli jsme pozváni v rámci oslav 21. výročí založení Roxy  ´Be twenty one´ na vernisáž obrazů přes desítku  vystavujících umělců do Galerie NoD, již zahájil kurátor Jiří Machalický.

 

V rámci výstavy Horor? Černý humor? jsme vystavili  díla,  např. Michaela Rittsteina, Jaroslava Róny, Martina Šárovce, Josefa Bolfa, Anežky Hoškové, Ondřeje Brodyho, Václava Stratila  a dalších. Na vystavených dílech vidíme,  jak čeští umělci reagují na společenský vývoj   černým humorem, který přechází ke grotesknosti a v nadsázce se blíží hororu.

 

V českém výtvarném umění, literatuře i filmu se výrazně daří černému humoru, který někdy takřka nepozorovaně přechází až do hororu, ve kterém však zůstává místo pro odlehčený pohled na naše prostředí. Jde sice o oblast blízkou grotesce, ale přece jen posunutou či pootočenou trochu jiným směrem. Je známo, že černý humor kvete právě v Čechách, že je velmi zvláštní a vychází ze specifických podmínek středoevropském regionu, kde umělci často reagovali a reagují na vývoj ve společnosti černým humorem, který se v nadsázce může blížit hororu. Různé druhy umění poukazují na negativní stránky života, každá generace volí odlišný přístup. Proto jsem chtěl, aby na této výstavě byly zastoupené osobnosti rozdílného věku, a tím i zkušenosti.

  • Michael Rittstein vytvářel v raném období kresby a obrazy, ve kterých s ostrým humorem ironizoval životní styl období 70. a 80. let. Upozorňoval nás na zaběhnuté stereotypy, ze kterých nebylo snadné vybočit. Poukazoval tehdy na život v panelákových bytech, připomínajících králičí kotce a podobající se jeden druhému jako vejce vejci.
  • Jaroslav Róna vytváří obrazy a sochy, které v sobě skrývají temné stránky života. Můžeme očekávat, že se v kulisách obrazu odehraje horor či tragický příběh, nebo  v nich proběhne kafkovský proces, který nemůže skončit  ani dobře ani špatně, který nelze prohrát ani vyhrát. Prostě zůstává na mrtvém bodě, aniž by měl šanci se jakkoliv vyvíjet dál.
  • Tvorba Václava Stratila je výrazově bohatá a černý humor v ní rozhodně nechybí, ať už jde o  kresby, obrazy nebo performance. V některých obrazech sahá k podivně humorným a zároveň tíživým a znepokojivým námětům, ať už jde o vyjádření k současné společenské situaci, o hravé či fantaskní motivy nebo o ostrou sebeironii.
  • Až existencionálně zabarvené a zároveň odlehčené jsou obrazy Josefa Bolfa, který své náměty ztvárňuje výstižnou zkratkou. Přitom v nich zůstává i literární obsah, který není na úkor výtvarného projevu, ale naopak přínosem v prolínání různých uměleckých sfér.  
  • Martin Šrárovec maluje temné události a situace někdy spojené s filmovými příběhy, v jeho tvorbě se prolínají tragické i komické prvky.
  • Groteskně a ironicky působí tvorba Ondřeje Brodyho, který se dokáže drsně, a přitom odlehčeně, vyjádřit k dnešku a i k minulosti, interpretované současnými výrazovými prostředky. Tentokrát vytvořil společné video s Markem Therem, výrazným představitelem videoartu posledního období, který dokáže sugestivně vystihnout atmosféru zvolených příběhu a citlivě zaznamenat vztah mezi současností a historií.
  • Anežka Hošková umí ve svých ob razech, kresbách a kolážích zachytit a propojit různé významové vrstvy, z nich vyzařuje i temná složka našeho života.
  • Jana Šárová ovládá okouzlující způsob výtvarného převyprávění  fantaskních představ, které mohou být obsahem těch nejsugestivnějších a nejnečekanějších snů.
  • Ondřej a Petr Skalovi  vystihují s přesvědčivostí a přesností tragické i komické okamžiky a dokážou svými až bizarně působícími instalacemi strhnout pozornost zasvěcených i nezasvěcených diváků. Kurátor: Jiří Machalický

1. 10. - 27. 10. 2013

Ještě na okraj:  výstavka  v NoD Mini | Tomáš Vaněk: Particip č.173, pop is ka | už skončila, ale… výtvarník a pedagog Tomáš Vaněk vytvořil speciálně pro galerii NoD Mini další, již 173 particip s podtitulem pop is ka, metodou mentálního kvótování.

 

Víme, co je  particip?

Série akcí, reakcí či interpretací: ,,koncipovaných pro konkrétní místo či situaci.''

 

Minivýstavku připravila kurátorka Veronika Zajačiková

 

www.particip.tv

www.nod.roxy.cz

 

Hodnocení: 80 %

Ing. Olga Koníčková  (zpracováno z tiskové zprávy)

Foto: autorka