Herrmann & Coufal / Beyond aneb když neustále přepinkáváme vlastní nápady tomu druhému a naopak

21.04.2017 14:51

Galerie Kvalitář – Praha

5. 4. – 2. 6. 2017

 

Na výstavě Beyond designérského dua Herrmann & Coufal, jejíž vernisáže jsme se za www.www-kulturaok-eu.cz z důvodu naší dovolené nemohli zúčastnit,  jsme zhlédli tvorbu  Eduarda Herrmanna a Matěje Coufala, studentů UMPRUM, ve stylu ´white cube´. Nejzajímavějším vystaveným zde exponátem je svítidlo Gong. Skládá z konstrukce z ohýbaných kovových trubek a ze speciálního difuzního plexiskla.

 

Způsob, jakým se Eduard a Matěj v galerii Kvalitář rozhodli prezentovat svou tvorbu, mluví příznačně sám za sebe. Vystavování umění a designu ve stylu ´white cube´ (tedy zasazení objektů do prostoru, který je co nejvíce minimalistický) je zde přetvořen v doslova živý a dynamický celek.

 

Rostliny zde neaspirují na status uměleckého díla, ale více odkazují k přístupu, jakým Eduard a Matěj pracují obecně. Jejich myšlenky i realizace volně rostou, transformují se, přesouvají se. Rozhodli se zde vytvořit prostředí, které je vytrženo z běžné skutečnosti, normativnosti a které se více podobá zážitku zjitřených smyslů a poutá pozornost směrem ´jinam´.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zastavme se na chvíli u svítidla Gong. Tvar konstrukce tohoto světla nepokrytě čerpá svou inspiraci z prastarého (možná více meditativně zvukového než hudebního) asijského nástroje. V tomto případě Gong nepracuje se zvukem, nýbrž se světlem.

Světlem, které svítí konstantním, tlumitelným kruhovým panelem a jž se dá volně otáčet kolem své osy. Smysl gongu spočívá ve vstupní iniciaci do obřadu, v rozhodnutí jednoho velice podstatného okamžiku či v ukončení důležitého procesu, ať už se jedná o rituál, meditaci, nebo zápas.

Jistá míra transcendentálnosti, tedy čehosi překračujícího známou zkušenost, je v tvorbě Eduarda a Matěje přítomná. Od toho jsme odvíjeli i název výstavy Beyond, tedy za, na druhou stranu, mimo měřitelné, mimo.

Tyto významy popisující určité charakteristiky jejich tvorby, avšak nemají v sobě patos plný vážnosti, ale spíše odkazují k nebržděnému a plynulému procesu tvoření. Velká míra komplexnosti v sobě vždy obsahuje aspekt neuspořádanosti a velká míra kreativity znamená i jistou míru bláznovství.

Eduard a Matěj jsou totiž velmi kreativní podivíni.

Velkou sofistikovanost lze nacházet v jejich návrzích městského mobiliáře. Snahu o pochopení principů, které má každý funkční městský urbanismus, Eduard a Matěj přetvářejí v nové solitéry, jakým je například parková lavička Satellite. Více než pouhá lavička je Satellite sochou a úkrytem před ztrátou soukromí, kterou chtě nechtě každá větší aglomerace způsobuje.

Satellite svého uživatele doslova obklopí a díky svému soustřednému tvaru usměrňuje příchozí zvukové vlny, a tak poskytne vzácný luxus ticha.

Nyní si návštěvníci galerie Kvalitář mohou lavičku prohlédnout a vyzkoušet v našem městském domácím prostředí, tedy přímo na Senovážném náměstí.

Beyond není jen transcendencí a překračováním za, ale i pohybem sem-tam. Tento pohyb, rychlé přesměrování kinetické energie od jednoho ke druhému, je zhmotněn v dřevěném stolu, který tvoří dominantu instalace. Tento stůl může (ale nutně nemusí) sloužit ping-pongu. Eduard a Matěj se rozhodli v galerii Kvalitář představit nový produkt a byl to právě stůl Wu, který (jak oni sami říkají) tak dobře vystihuje i jejich strategii práce: totiž neustálé přepinkávání vlastních nápadů tomu druhému a naopak.“

Kurátor: Jan Dotřel

 

 

 

 

Matěj Coufal & Eduard Herrmann:  studenti Ateliéru produktového designu na UMPRUM

  • 2016: Red dot design Award
  • 2016: ELLE Decoration International Design Awards
  • 2016: Cena Designblok Diploma Selection

 

 

 

 

110 00 Praha 1

Senovážné nám. 17

www.kvalitar.cz

www.herrmanncoufal.com

https://www.kvalitar.cz/s/pripravujeme-herrmann-coufal-beyond

https://www.czechdesign.cz

 

Hodnocení:  99 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková