Hapestetika VI. /Dotýkejte se, prosím aneb kde si kaktus (V. Richterová) pohladit můžeme?!

02.12.2016 09:33

Galerie Českého centra – Praha

24. 11. - 30. 12. 2016

 

Na vernisáži dvou nových výstav, hmatové výstavy českého sochařského umění a výstavy hmatových knih Tactus, které jsme připravili u příležitosti 25. výročí založení Tyfloservisu, profesionálních služeb pro lidi se zrakovým postižením (tj. nevidomé a slabozraké), jsme se mohli dotýkat vystavených exponátů, bylo to dokonce oficiálně dovoleno. Využili jsme  jedinečné možnosti prohlédnout si a zažít hmatem 25 vybraných soch a plastik českého moderního umění od Gutfreunda a Filly po současné umělce (Krištof Kintera, Petr Nikl, Jan Kovářík, Čestmír Suška, Jiří Šuhájek…).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motto výstav

„Dotýkejte se, prosím“

bylo použito jako výraz odporu proti izolovanosti mezi lidmi navzájem i mezi lidmi a výtvarným uměním

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cíl výstavy

  • zpřístupnit výtvarné umění lidem se zrakovým postižením, rovněž i vidoucím návštěvníkům a umožnit tak zážitek z hmatového vnímání výtvarného díla a autorům odkrýt další dimenzi jejich děl (u exponátů je vždy připojena cedule s Braillovým bodovým písmem)
  • výstava je místem, kde se všichni zúčastnění k sobě přibližují
  • výstava hmatových knih (v suterénu) nás zase seznámí s typem knihy, která je samozřejmě zcela odlišná od knih. Nelze se domnívat, že ´zrakový ´ obrázek jednoduše převedeme do hmatové podoby.  Naopak, je nutné, abychom  si hmatovou ilustraci  mohli prohlédnout rukama. Upozorňujeme však předem, že vidoucí lidé jsou však při hodnocení taktilního zážitku zákonitě, na rozdíl od nevidomých, ovlivněni svou předchozí zrakovou zkušeností
  • dozvíme se také, že existuje knihovna hmatových knížek, které si lze na vyžádání zapůjčit 
  •  

 

Výběr prací na hmatové výstavy nebyl snadný. Je zde totiž mnoho hledisek, zejména restaurátorských a konzervátorských, které je nutno vždy respektovat a dodržovat. Na současné výstavě jsme se snažili o žánrovou pestrost tak, aby v souboru byly obsaženy podobizny, figury, zvířecí motivy.

 

 

Pokud jde o vybraná abstraktní díla, musela mít zajímavou strukturu a materiály (ocel, sklo, dřevo, polyuretan,plast) , nebo musela umožňovat  manipulaci s nimi.

 

 

 

Výstavu Hapestetika pořádá Sdružení Hapestetika, z. s., které se tématu zpřístupňování výtvarného umění lidem se zrakovým postižením věnuje již od počátku 90. let 20. století. Uspořádalo několik výstav Hapestetika (I. – V.) v Praze i v zahraničí. Pomáhá muzeím i galeriím s projekty zpřístupňování jejich sbírek zrakově postiženým. Své zkušenosti shrnulo v publikaci Dotýkejte se, prosím.

 

Komentované prohlídky vždy v pondělí: 5. 12., 12. 12. a 19. 12. 2016 od 16.00 hodin

Výstava je realizována díky finanční podpoře Nadačního fondu Mathilda a Nadace ČEZ. Sdružení Hapestetika děkuje Českému centru za bezplatné poskytnutí prostoru pro tuto výstavu a organizační podporu.  

 

110 00 Praha

Rytířská 31

Máme otevřeno:

pondělí - pátek: 11.00 – 18.00 hodin

sobota: 11.00 -17.00 hodin

Vstup: volný

 

www.tyfloservis.cz

www.hapestetika.cz

www.tactus.wz.cz

www.czechcentres.cz

 

 

 

Hodnocení:  100 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková