Hana Chmelíková a Radka Bodzevič Doubravová: Poznámka k přístupnosti č. 1/ Accessibility Note no. 1 aneb mezi žehlením, kojením i feministickým uměním…či setkání u plotny…

04.10.2018 10:27

Galerie Akademie výtvarných umění - Praha
1. - 25. 10. 2018

 

Vernisáž nové výstavy Poznámka k přístupnosti č. 1/ za veselého jásotu a dupotu přítomných dětí zahájila Magdalena Jadwiga Härtelova, kurátorka výstavy, provázená tlumočnicí znakové řeči pro neslyšící. Obě autorky Hana Chmelíková a Radka Bodzevič Doubravová byly osobně přítomny. Jejich příprava na výstavu začala krátkou rezidencí v galerii AVU. Během pobytu tak obě vytvořily nejen instalaci z plastik, plen i obrazů, ale také  umělecké dílo, které je expozici viditelné jen skrze náznaky a efeméry (video Setkání u plotny), kterým umělkyně - matky zvou k diskuzi a kolektivní tvorbě.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V expozici  se octneme

v působivém splývání a  prolínání pracovního a soukromého prostoru

obou umělkyní. 

Jejich experiment se vydává ve stopách sociálně angažovaného umění

a institucionální kritiky a feministického hnutí umění.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jedním z hesel feminismu znělo: „osobní je politické.“

 

Feministické umění je často obviňováno z vizuálního esencialismu a vzteku,

jež na této výstavě nevnímáme, protože tvorba Hany Chmelíkové a Radky Bodzevič Doubravové

se uchyluje spíše k humoru a smíchu.

 

„Proč by měl být muž více než žena?


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak dělá zajíc, něco jako frkání, zároveň ji naučím smrkat…

 

Na této výstavě ale obě

UMĚLKYNĚ SE SNAŽÍ TENTO VÝKLAD (VZTEKU) - MYLNÝ - LEHCE NAPRAVIT

Používáním archetypální ženskou obrazností,

jako jsou otisky těhotného břicha, figurky dětí, obrazy dělohy či krvavě rudá barva,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nechtějí umělkyně – matky poukazovat

k jakési imaginární, esenciální, univerzální ženské zkušenosti,

vždyť tyto vizuální prvky jsou samozřejmou součástí naší každodenní reality.  

(převzato z tiskové zprávy)
 

„co nás děti naučily…

…vraťme planetu dětem

dítě - učitel

…pozornost

…svoboda


 

První ze série výstav Poznámka k přístupnosti,

připravených pro akademický rok 2018/19 kurátorkou Magdalenou Jadwigou Härtelovou

a střídajících studentské výstavy s výstavami renomovaných zahraničních umělců,

uvedla volnou řadu site-specifických projektů sociálně angažovaného umění a institucionální kritiky.

 

Výstava Hany Chmelíkové a Radky B. Doubravové, studentky a absolventky AVU,

uvedla do galerie tvorbu, která je stále ještě často v akademickém prostředí doslova stavena do kouta

-

umění zabývající se mateřstvím.

 

Hlavní otázka, kterou si umělkyně kladou, je pak vcelku univerzální:

 

Kam se obrátit, když instituce a prostory,

jež nám mají poskytnout konstruktivní kritiku a možnost reprezentace, zklamou?

Projekt Chmelíkové a Doubravové navazuje na umělkyně,

které patří k feministické institucionální kritice a konceptuálnímu umění

jako Mierle Laderman Ukeles a Mary Kelly,

kde umělkyně využívaly statusu umění a uměleckého prostoru

k jakémusi hacknutí současného kapitalistického,

patriarchálního systému,

který devalvuje určité typy práce, tradičně označované jako ženské.

Stejně jako výše zmiňované rané feministické umění,

nejsou Chmelíková a Doubravová utrápené či naštvané na nespravedlnost.

Jejich projekt pro Poznámky k přístupnosti je oslavou vitality komunit a míst,

která rostou zanícená jako tráva skrze beton v těch nejméně očekávaných místech

-

pod kuchyňským stolem, u sporáku, na Messengeru mezi kojeními. (tisková zpráva)

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kurátorka:  Magdalena Jadwiga Härtelova


170 22 Praha 7
U Akademie 4

Vstup: volný
 

Hodnocení:  100 %

Ing. Olga Koníčková (tisková zpráva - Magdalena Jadwiga Härtelova)

Foto: © Ing. Olga Koníčková

 

www.avu.cz