Habima Fuchs, Thomas Helbig, Renaud Jerez, Kris Lemsalu, Mary-Audrey Ramirez: Meta-morphosis aneb když osobitě vyjadřujeme proměny forem, materiálů, těl a látek...

06.06.2017 13:36

Svit – Praha

6. 6. – 9. 7. 2017

 

Na vernisáži výstavy Metamorphosis, skupinové výstavy, která  představila díla 5 umělců z Česka, Estonska, Francie, Německa a Lucemburska, jsme zhlédli zajímavá díla. Titul výstavy Meta-morphosis odkazuje na známou mytologickou báseň římského autora Ovidia, který ve svých příbězích vypráví o proměnách bohů, hrdinů, lidí, rostlin a zvířat.

 

"Termín ´metamorfóza´ pochází z starověkého řeckého a znamená transformaci, mutaci, transfiguraci. V oblasti biologie se jím popisuje kontroverzní vícestupňový vývoj určitých živých bytostí, jako jsou žáby nebo motýli, kteří procházejí přeměnou z larev v plně vyvinutého jedice. V procesu transformace se počáteční bytost  změní v zcela novou identitu.

 

Ve své dlouhé epické básni Proměny (Metamorphoses), dokončenou kolem roku 8 n. l., římský básník Ovidius vypráví o transformacích bohů, hrdinů, lidí, rostlin a zvířat. Hlavním tématem je myšlenka nevyhnutelného přechodu z určitého stavu do jiného. Jeho poezie přeměňuje starověké mýty na epické scény, jako je například ta, v níž se nymfa Dafné promění ve vavřínový keř, aby unikla zamilovanému bohu Apollónovi, který ji neustále  pronásledoval. Ovidius má za to, že lidskou existenci ovlivňují následky vzájemných propletených interakcí všech živých bytostí a bohů - poetická fikce všeobjímajícího  vesmírného řádu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termín ´metamorfóza´ se zrodil v souvislosti se surrealistickým hnutím.  V duchu úvahy Comte de Lautréamonta, v níž se říká, že  ´náhodné setkání šicího stroje a deštníku na operačním stole´ může v nás vyvolat neočekávaná hnutí mysli a vize,  se surrealisté snažili bořit obvyklé vztahy a souvislosti spojováním věcí, které jsou si svou povahou zcela  cizí, a osvobozovat tak lidské podvědomí a spolu s ním otvírat dosud nevídané úrovně představivosti…."

 

Ve svém druhém surrealistickém manifestu, napsaném v roce 1930, André Breton prohlásil:

"Kéž sám ďábel ochrání surrealistický projekt od touhy obejít se bez metamorfóz."

(zdroj text: Zdenek Felix)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vystavující umělci

česká umělkyně Habima Fuchs (* 1977 v Ostrově)

německý výtvarník Thomas Helbig (* 1967 v Rosenheimu)

francouzský umělec Renaud Jerez (* 1982 v Narbonne)

estonský umělec Kris Lemsalu (*. 1985 v Tallinnu )

 Mary-Audrey Ramirez (*1990 v Lucembursku)

se ve svých dílech zabývají tématem proměny –

forem, materiálů, těl a látek - každý svým osobitým způsobem.

 

Spojujícím prvkem je zájem o skulpturální objekty, zhotovené z rozmanitých materiálů: setkáme se s amorfními figurami, spojujícími lidské a animální tvary, se záhadnými artefakty, vztahujícími se k dnešnímu multifunkčnímu světu digitálních obrazů, stejně jako k robotům a kyborgům.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolupráce na projektu:

KAI 10 | Arthena Foundation
Düsseldorf (4. 3 – 27. 5. 2017)

Galerie Guido W. Baudach
Berlin (10. 3. - 15. 4. 2017)

Galerie SVIT
Praha (5. 6. – 9. 7. 2017)

Kurátor výstavy: Zdenek Felix

 

 

 

 

 

 

 

 

120 00 Praha 2

Blanická 9
Máme otevřeno:
úterý – sobota: 14.00 – 18.00 hodin
nebo po domluvě
zavřeno o státních svátcích

Vstup: volný

 

Hodnocení:  99 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková