Groteska z Teska aneb umíme přijmout něco co je nějak jinak než velí pouta tradice a konvenci?

04.07.2021 18:14

 

 

Groteska z Teska

Šimon Brejcha, Martin Raudenský, Milan Starý, Martin Velíšek

Od 24. 6. do 18. 7. 2021

Galerie Hollar

 

 

Je překvapivé vstoupit do svatostánku vycizelované grafiky mistrů a objevit tam něco nečekaného. Je příjemné, zjistit, že „královna má také nohy“ a že grafici, včetně mistrů, mají smysl pro recesi, nadsázku, absurdno, hru s fantazií a nečekanými možnostmi sofistikované technologie. Že prostě umějí také grotesku. A co je na tom vůbec nejpříjemnější, že to jde právě v Galerii Hollar. Galerie, která byla a je navždy „výkladní skříní“ grafiky, ale také poněkud usedlou modlou oboru. Avšak nikdy se zrovna moc nedokázala takhle svobodně odvázat a takto rozverně vyprsknout. Takže: Hurá!!!

 

 

„Veselost je druhem odvahy." pravil v kostce Ernest Hemingway. A

„Groteska. Treska. Suchá freska. Ještě dneska. Půjdu do Tesca. A vy?

Překročí-li dílo určitou intuitivně vnímanou mez zobrazení reality

směrem k její svérázné subjektivní deformaci, označíme ho za groteskní.

Italsky groteskní znamená podivný. Neodpovídá normě. Deformuje. Čímž

vlastně formuje. Tvaruje. A kombinuje. Kombinuje svobodně a nesourodě

různé prvky - předměty, děje, formy… Kombinuje je tak, že výsledek

přestává dávat tradiční smysl. A vytváří v jiné rovině smysl nový. Nový

smysl je z pozice starého smyslu nesmysl. Ale pro diváka by to mohla být

pastva pro mysl (pozn. Oko je pouze receptor). Je dobré to nebrat úplně

vážně. A je dobré to nebrat úplně vlažně.“ 

rozvinul výrok, který pronesl Ernst Hemingway, prof. akad. malíř Mgr. Martin Velíšek, Ph.D.

 

   

Grafici jsou a vždy byli veselé kopy

 

 

Že grafika není a nikdy nebyla jen špičkovým uměním a precizním řemeslem vytvářejícím díla klasická, dokazuje stať jednoho z vystavujících autorů, již jmenovaného Martina Velíška.

 

 

Dovolíme si ji citovat v plném rozsahu, protože si myslíme, že je třeba na tuto tvář grafiky upozornit. Prof. Velíšek ve své stati píše:

„Tradice groteskní tvorby je v českém prostředí dlouhá. Minimálně stoletá. Najdeme ji v tvorbě Josefa Váchala, Jaroslava Panušky, ale také například Mikuláše Medka. Typická je pro tvorbu Šmidrů - Karla Nepraše, Bedřicha Dlouhého, Jana Koblasy atd. Jejím hlavním atributem je humor. Jde o způsob autorské interpretace světa, v níž subjektivní deformace převyšuje konvenční, objektivní a věcné sdělení. O to výrazněji však takováto „informace" promlouvá k divákovi. A o to podstatněji nakonec tato promluva o světě vypovídá. Čtyři autoři představují v konceptu každý formálně i obsahově specifickou výtvarnou polohu. Nositelem grotesknosti je v jejich dílech nejen svérázná (absurdní) dějová epizoda, ale také obrazová doslovnost, konfrontace epického narativu s fantazií, otevřenost formy, dialog s prostorem či s jiným dílem apod.

 

 

Myšlenkový, a do jisté míry i formální rámec dává výstavě představa grafiky jako banální položky v nabídce obchodního řetězce. Význam určuje obal, místo na regálu, avizovaná sleva v reklamním letáku či prostě poptávka, tedy preference zákazníka. Nic víc, nic méně. Jednotlivé „kusy" se totiž od sebe jinak neliší. Všechny lze označit za artikl, v našem - lepším - případě za art(ikl). Artikl jako výsledek produkce. A znovu se nabízí paralela. Produkcí lze označit jak souhrn výrobků, tak ale také souhrn uměleckých výtvorů. Ostatně právě svobodné přecházení mezi těmito dvěma významy je součástí celého konceptu.“ (prof. akad. mal. Mgr. Martin Velíšek, Ph.D.)

 

 

A co na to divák?

 

Jen houšť a další podobné výstavy. Jsme rádi, že jsme reagovali na pozvání, které nám zaslala vedoucí Galerie Hollar a tajemnice SČUG Hollar, Kateřina Slezáková. I když jsme měli pozvánek na stejnou dobu víc, nezaváhali jsme. A dobře udělali. Už jen ta svěže „groteskní“ scénografie celé expozice oněch odvážných „čtyř mušketýrů“ současné grafiky.

 

 

A ostatním divákům, si dovolíme, ještě jedno malé doporučení:

Ať vám neuniknou vtipné detaily. Je jich dost a svědčí o invenci autorů. Jen je divák nesmí v té celkové změti přehlédnout...

 

Text: Richard Koníček a Marie Kubíčková, DiS.  

Foto: Marie Kubíčková, DIS.  

 

 

Groteska z Teska

Šimon Brejcha, Martin Raudenský, Milan Starý, Martin Velíšek

Od 24. 6. do 18. 7. 2021

Galerie Hollar

Smetanovo nábř. 6, 110 00 Praha 1

Tel.: +420 737 288 309

 www.hollar.cz

Facebook: https://www.facebook.com/events/238429201010251