Grand Prix architektů 2014 aneb´když nad činžáky spláčeme´

14.05.2014 17:00

Veletržní palác, auditorium - Praha 7

14. 5. – 13. 6. 2014

 

 

 

Byli jsme pozváni jako první z prvních, kteří měli tu čest zvědět každoročně přísně střežené tajemství české architektury, tedy to, kdo se stal nositelem nejvyššího českého ocenění za architekturu Grand Prix architektů 2014.

 

Bylo to to celé přísně tajné…

Na novinářské prezentaci závěrů letos již 21. ročníku této každoroční prestižní soutěže, předcházející slavnostní vyhlášení oceněných, jsme se ale dozvěděli nejen výsledky. Mimochodem jednání bylo takříkajíc ´za zavřenými dveřmi´ a u vstupu po registraci jsme museli místopřísežně potvrdit svým podpisem, že zveřejníme výsledky až po slavnostním předání diplomů a emblémů, protože v té chvíli je samozřejmě neznali ještě ani ocenění.

 

Komentované výsledky

Mezi přítomnými a přicházejícími jsem poznal řadu odborníků z oboru architektury, řadu teoretiků architektury, několik architektů a mně známé, ale už i neznámé kolegy novináře, vesměs šéfredaktory odborných titulů architekturou se zabývajících. Samozřejmě nechyběla i media všeobecná, jako například ČR,  ČT či ČTK.

 

Vedení prezentace se ujala paní Doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc. za Národní galerii, která výstavu v svém přímo ideálním prostoru – v klenotu české funkcionalistické architektury – ve Veletržním paláci, pořádá. Za organizátora Grand Prix architektů 2014 byl přítomen Ing. arch. Miloš G. Parma, předseda Obce architektů, která se pro účely této soutěže a jejího vyhodnocení spojuje s naší druhou profesní organizací Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě. Soutěž je tak otevřena všem českým architektům ať už jsou sdruženi v kterékoli profesní organizaci. Tyto dvě organizace nám fundovaně, v zastoupení odborné poroty, při videoprezentaci vítězných projektů okomentovaly důvody a závěry komise a přidaly i něco závažných informací o autorech vítězných projektů.

 

Nejen ceny, ale i architektura přišly na přetřes

Komentovaná prezentace byla ale jedna věc. Druhou věcí pak byla následná diskuze inspirovaná představenými vítěznými pracemi. V té se probíraly širší souvislosti a úskalí naší současné české architektury.

 

Nejprve ale malý pohled do zákulisí rozhodování o udělovaných cenách

(Slavnostní udělení cen  se konalo 14. 5. 2014 večer v 19.00 hodin )

 • Do soutěže se přihlásilo 69 autorů či autorských kolektivů (do 7 soutěžních kategorií) a dodalo svou (typizovanou) prezentaci zaslaných projektů.
 • Porota, která projekty hodnotí, je pokaždé mezinárodní, pokaždé je v ní Čech, Slovák a tři porotci ze zahraničí.
 • Žádná z osob, které už někdy v porotě byly, se nesmí příště opakovat. Národnost zahraničních odborníků se mění dle okolností.
 • Porota nejprve studuje podkladové panely. Každý porotce zvlášť, nezávisle na ostatních, si vybere své 4 typy v každé architektonické kategorii, která je každoročně oceňována.
 • V druhém kole se společně sejdou a ze svých 5 x 4 návrhů pro každou kategorii vyhodnotí jednotné celokomisní 4 typy.
 • Komisí navržené 4 typy pro každou kategorii následně porotci společně navštíví a společně se ujednotí na jednom ze 4 obhlížených projektů a ten je oceněn cenou ve své kategorii.
 • Jeden projekt, bez ohledu na to z jaké je kategorie, se vyhodnotí jako nejlepší a vhodný na cenu Grand Prix architektů.
 • Mimo tyto ceny uděluje porota na základě návrhu pořadatelů také jednu mimořádnou cenu za celoživotní dílo některému z významných českých architektů.
 • Každý autor se hlásí sám. To je zásada. Nekoná se tedy žádný předvýběr – i když ty snahy tu v minulosti byly. Pro objektivitu je ale lepší tohle řešení.
 • Zasilatelem návrhu do soutěže může být architekt či tým, klidně i opakovaně, a to i když už někdy některou z cen dostali.
 • Do soutěže může být zaslána jen taková stavba, která vznikne v předchozím roce a na území České republiky.   
 • Nejobsazenější kategorií byla (a bývá tomu tak pravidelně) kategorie Novostavba.
 • Nejnáročnější co do výběru a nejtěžší, co se hodnocení týče, je vždy kategorie Rodinný dům.
 • Vítězům neplynou žádné finanční odměny a nikdy to tak nebylo a ani se o finančních odměnách neuvažuje. Ocenění je tedy ´pouze´ prestižní. Přestavuje ho diplom, památeční emblém, zařazení na výstavu a do katalogu s uvedením dosaženého výsledku.      

 

A teď si ještě projděme zestručnělý přehled toho nejpodstatnějšího, co na fóru také zaznělo:

 • Byly doby, kdy typové stavby rodinných domů, zejména produkované velkými developery byly takového rázu, že je ani sami architekti do soutěže raději nezasílali, a komise ´plakala´ nad jejich úrovní a malým zastoupením. Dnes už tento problém není. Velcí developeři ustupují z velkovýstavby rodinných domů a otvírá se prostor pro ´osvícené´ investory, a tím i pro kreativní projekty architektů. Komise dnes pro změnu ´pláče´ nad činžovními domy, kam pro změnu napřeli svůj komerční zájem velcí developeři dnes…
 • Potřeba či přímo nutnost osobní obhlídky, realizované stavby na místě, se letos mimořádně jasně potvrdila u vítězného projektu v kategorii Novostavba, kde nakonec zvítězil na první pohled kontroverzní a diskutabilní projekt Horského penzionu.  Komise by se bez obhlídky nemohla rozhodnout správně. Až na místě zjistila, že samotný projekt je sice ´divný´, jak se shodla, ale jeho realizace v terénu a kontextu blízkosti zachovaných betonových bunkrů z obraného systému naší země budovaného v pohraničí před II. sv. válkou je naopak identická k historii a stávající ´zástavbě´ dané lokality a projekt svou kategorii naopak vyhrál.
 • Ekonomické dopady (snad už konečně končící) krize, a z toho plynoucí propad stavebnictví jako oboru, spolu se stále přísnějšími pravidly pro veřejné zakázky, přinesly radikální pokles veřejných staveb. Mizí stavby financované z veřejných peněz. Prakticky funguje jen výstavba dopravní infrastruktury.
 • Kladem poklesu produkce veřejných staveb je zjevný nárůst rekonstrukcí a přestaveb stávajících hodnotných architektonických objektů. Zvlášť cenné jsou jejich přestavby z objektu určeného pro určité účely, na objekt se zcela jinými účely, aniž by došlo k zásadním demolicím a dostavbám.
 •  
 • Dokládá to mimo jiné i citlivá přestavba bývalých lázní v Liberci na Galerii výtvarného umění. Tato přestavba byla po zásluze komisí oceněna jako vůbec nejlepší a dostala kýženou cenu Grand Prix architektů 2014.
 • Stavby nových firemních objektů nejsou ve většině nikterak objevné a pozoruhodné. Důvodem není až tak nízká invence tvůrců, ale přílišné zásahy, mantinely a požadavky zadavatelů a v neposlední řadě i jejich výběr autorů. Není bez zajímavosti, že projekty jsou ve značné míře zadavateli zadávány značně starým architektům,  anebo naopak úplně mladým a nezkušeným. Ani jedni ani druzí si ale nemohou dělat, co by chtěli.
 •  
 • Zajímavý a celkem nepochopitelný nám laikům, stejně jako odborníkům, byl povzdech obou moderátorů, že architekti, kteří už dostali nějaké ocenění během existence Grand Prix architektury, a že jich za těch 21 let bylo, až na vzácné výjimky znovu už do soutěže nevstupují a své další a další realizace nepředkládají. Dokonce zaznělo, že získaný diplom a upomínkový artefakt považují za dostačující, že jeden jim prý stačí… (?!)  
 • Mimořádnou cenu za celoživotní dílo získal letos architekt Zdeněk Edel, žák a posléze i spolupracovník profesora Jaroslava Fragnera. Zdeněk Edel loni oslavil své devadesátiny. Tento neprávem nepříliš známý architekt je mimo jiné podepsán pod pozoruhodnou a elegantní stavbou vymykající se stylu své doby, Parkhotelem v Praze – Holešovicích, vyprojektované v roce 1959, tedy v době protěžované projekce budov v duchu stalinské sorely. Později spoluprojektoval například další neběžnou budovu budovu ´Kovo´ u Libeňského mostu, či dnes Prahou 10 už zatracovanou, původně ale nezvykle moderně multifunkční, budovu současné radnice této městské části anebo třeba dodnes oblíbenou a využívanou ´kolibu´ v Průhonicích u Prahy…

 

Závěrem ještě hurá na výstavu

Po rokování jsme se, kdo jsme měli zájem a čas, mohli - jako první - také podívat na výstavu a zhlédnout tak všech 69 soutěžních projektů, u některých, kde byli jejich tvůrci ´pilní´ dokonce i s trojrozměrnými modely. Tam také nad konkrétními případy probíhaly další a další diskuze a názorové tříbení. Je dobře, že naše architektura má také svou ´malou českou Pritzkerovu cenu za architekturu´ a je dobře, že jí právě Národní galerie již tradičně dává náležitý a důstojný rámec. A není od věci jít se podívat, kam a kudy se ubírá naše současná architektura. 

 

21. ročník soutěžní přehlídky

NÁRODNÍ CENA ZA ARCHITEKTURU

GRAND PRIX ARCHITEKTŮ 2014

Výstava děl trvá do 13. června 2014, poté poputuje do dalších českých a zahraničních měst.

 

Národní galerie v Praze

Veletržní palác

www.ngprague.cz

 

170 00 Praha 7 – Holešovice

Dukelských hrdinů 530/47

 

Máme otevřeno denně  mimo pondělí: 10.00 – 18.00 hodin

 

Co bychom měli o  ceně architektů Grand Prix architektů 2014 vědět

 • Prestižní soutěžní přehlídku soudobé české architektury vyhlásila Obec architektů spolu s Národní galerií v Praze a Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě
 • Soutěži poskytli záštitu: primátor hl. m. Prahy RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D., Poslanecká sněmovna České republiky, Senát Parlamentu České republiky, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo kultury
 • Hlavním mediálním partnerem je časopis ARCHITEKT – Časopis roku 2011, 2012 a 2013 v kategorii odborného tisku (uděluje Unie vydavatelů)                                                               
 • Podmínky soutěže: do soutěže se přijímají architektonická a výtvarná díla, která byla realizována na území vymezeném státní hranicí České republiky s datem dokončení do 31. ledna 2014 a nezúčastnila se již loňského ročníku GPA.  Soutěž je přístupná českým i zahraničním autorům
 • Kategorie: Novostavba; Rekonstrukce; Interiér; Krajinářská architektura a zahradní tvorba; Urbanismus;Architektonický design, drobná architektura a výtvarné dílo v architektuře; Rodinný dům
 • Porota: Magdalena Jetelová Česká republika – předsedkyně poroty, Nicoló Riva Itálie,  Andrej Bulanda Polsko, Pavol Paňák Slovensko, Peter Kis Maďarsko                                                              
 • Porota zasedala ve dnech 13. – 16. 3. 2014 a navštívila osobně všech 30 staveb, které nominovala do užšího výběru

 

Katalog soutěže zpracovala redakce časopisu ARCHITEKT, vydavatelství KABINET

 

 

Oceněná díla (výběr)

 

 • Cena Grand Prix architektů

Konverze městských lázní

Masarykova, Liberec

Jiří Buček / sdružení SIAL

 

Přeměnit městské lázně, postavené v historizujícím stylu na přelomu 19. a 20. století,

podle tehdejších typologických zásad takovýchto budov, na galerii výtvarného umění je delikátní úloha.

Tento projekt inteligentně uchopil prostorový a architektonický potenciál stávající architektury,

který doplňuje dalším potřebným zázemím pro novou funkci

v samostatné, jednoduché hmotě nového depozitáře.

Osobitě stojící tmavý hranol,

v podzemí propojený s hlavní budovou,

spolu s úpravami předpolí parteru,

přiměřeně indikuje nové poslání historického korpusu.

Jádro centrálního, víceúčelového prostoru

bývalé bazénové haly v parteru se v podzemí bývalé nádrže

přetváří v impozantní výstavní prostor.

 

Vyvážená míra pokory

ke stávající historické architektuře

vůči novým vstupům současného výrazového jazyka

je při takovýchto úlohách zásadní podmínkou kvalitního architektonického díla.

To se podařilo – vzniká celistvý soubor.

Vztah historického a nového je udržený v žádoucí rovnováze.

Vzájemné spolupůsobení a zároveň suverénní vztah historických a současných architektonických prvků

je charakteristický od detailů po celek.

Jsou přítomny citlivé, ale i oprávněně razantní materiálové rozhodnutí,

kvalitně rozvážené a provedené detaily.

Bezprostřední okolí souboru, jeho předpolí a veřejná zahrada jsou kultivovaně upravené.

 

Nová funkce, prostory a architektura tohoto projektu opět,

i když jiným způsobem,

oslovují současně naše smysly a mysl, stejně jak to uměly původní lázně.

Tato veřejná investice a způsob, jak je realizována,

je významným, smysluplným kulturním počinem.

 

 • Cena v kategorii Novostavba

Horský penzion Kraličák

Hynčice pod Sušinou

Lukáš Blažek, Eva Blažková, Vítězslav Petr / Ječmen studio

 

 

 • Cena v kategorii Rekonstrukce

Stodola

Benešov u Semil

Pavel Nalezený, Jakub Adamec/ Studio Raketoplán

 

 • Cena v kategorii Rodinný dům

Rodinný dům Mníšek

Mníšek pod Brdy

David Kopecký, Pavel Mejtský, Ján Studený / KSA

 

 • Ceny v kategorii Design

Rekreační objekt Ošelín

Ošelín, Stříbro

Dušan Řezáč/ MODULORA

 

Přístavba zimní zahrady Vlašská, Praha 1

Petr Franta/ Petr Franta Architekti  & ASOC

 

 • Cena v kategorii Interiér

Megapixel,  Komunardů, Praha 7

Petr Kolář, Aleš Lapka / ADR

 

 

Magdalena Jetelová – předsedkyně poroty:

„Nedávnou historií zjizvená pohraniční krajina Čech dostává zdařilými intervencemi novou energii. Hned první den byla velkým překvapením znovuoživená tradice střední Evropy v citlivém zacházení s kontextem a okolní krajinou. Hubáčkův příklad vnímání krajiny a architektury nachází své ozvěny i u nové generace architektů.

Jury jednohlasně udělila hlavní cenu Grand Prix 2014 konverzi městských lázní na současnou moderní galerii a její nový kompaktní depozitář. Citlivým spojením historie a současnosti získává kulturní scéna a oblastní galerie nové možnosti a doufáme, že nejen výstavních a úložných prostorů s multimediálním využitím, ale i přehodnocení svých současných aktivit.“

 

Nicolò Riva, Itálie, člen poroty:

„Bylo pro nás velmi důležité vidět co nejvíce nominovaných staveb a na vlastní kůži poznat místo stavby včetně osazení do krajiny a vztahu k okolí. Projížděli jsme krásnou krajinou a některé navštívené stavby byly opravdu její nedílnou součástí a vyjadřovaly jednoznačně ducha místa. Milou a překvapující zkušeností bylo, že většina hodnotné, kvalitní architektury je dílem mladých architektů. Pokládáme to za jednoznačný úspěch českých a moravských škol architektury“.

 

Hodnocení:  85 %

 

Richard Koníček

Foto: www.grandprix-architektu.cz, ing. Olga Koníčková