Grafika roku 2017 a Cena Vladimíra Boudníka aneb „Každý den vytvořit malou grafičku“ aneb Josef Hampl Laureátem 23. Ceny Vladimíra Boudníka

19.02.2018 09:21

Clam - Gallasův palác/Praha

15. 2.  – 11. 3. 2018


Nadace Hollar a Sdružení českých umělců grafiků Hollar uspořádaly slavnostní zahájení a předání cen 24. ročníku celostátní soutěžní (putovní - další štace je v Plzni) výstavy Grafika roku 2017 a 23. ročníku Ceny Vladimíra Boudníka.  Slavnostní vyhlášení laureátů jednotlivých ocenění včetně vernisáže se uskutečnilo 14. února 2018 v 19 hodin v Mramorovém sále Clam-Gallasova paláce (2. patro).


Akci moderovali Mgr. Kateřina Obozněnková, tajemnice Nadace Hollar  a Ing. Michal Najman, předseda správní rady Nadace Hollar, který nám všem přítomným radostně sdělil:

 

 

 

 

 

 

„Soutěž opět posunula počty přihlášených prací k vyšším číslům. Trend každoročního navyšování počtu přihlášených prací tedy pokračuje. Hlásí se noví a další autoři, stejně jako se autoři přihlášení v předchozích ročnících vracejí znovu. A to ti již někdy ocenění i ti dosud ještě neocenění. Novinkou letošního ročníku je všem sympatická kategorie - autorská kniha.“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlásilo se 352 prací, vystaveno bylo 143 z nich a 15 autorských knih.

Oceněno bylo 11 kategorií.

 

Laureátem 23. Ceny Vladimíra Boudníka se stal pan Josef Hampl. Gratulujeme!

Oceněný autor Josef Hampl (* 1932) cenu osobně převzal. V klipu, který  poté byl promítnut, Josef Hampl řekl:

 

„Pracuji v cyklech. Řeším problém ze všech stran a snažím se to udělat jinak, než kdokoli jiný.

A – třeba i v šité koláži – v tom musí být vždy ten správný grafický štych.

A také chaos a řád, ke vzájemnému srovnávání.“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Josef  Hampl je nenápadným umělcem. Můžeme mít pocit, že jeho dílo známe, jsou to ale vždy jen části nebo ukázky jeho mnohovrstevnaté, svébytné a v zásadě monumentální tvorby, které výstavami vyvstávají na povrch. Josef Hampl přemýšlí a tvoří v cyklech – v do důsledků promýšlených celcích, jejichž podstata tkví v grafičnosti, v poetice papíru, v hledání ´textury universa´.

 

Známe zejména tu část jeho umění spjatou s tvůrčími začátky, s okruhem Vladimíra Boudníka. Setkání s ním nebylo pro Josefa Hampla jen motivickou inspirací, ale iniciací, počátkem soustavného myšlení uměním.

 

Každý den vytvořit malou grafičku

je jeho krédo – život s tiskem, soutiskem, s materiálem, rozvíjení imaginace.

Umění se stává součástí každodennosti a je všude kolem.

V 60. letech 20. století, kdy Josef Hampl pracuje ve fabrice, tvoří struktury.

Zkoumá způsoby tisku – negativní strukturální grafiku, frotáž, kontratyp, aktivní grafiku, ofset.

Zkoumá způsoby kresby.

 

  • 1967 – 1990 působil na Akademii výtvarných umění v Praze jako odborný asistent v grafických ateliérech

 

Jeho tvorba svobodně vrství v nesčetných formách osobitého,

a přitom se současností provázaného kresebného projevu

– šitá kresba, stříhaná kresba, mikrotužková kresba, perforáž, koláž.

Samotný papír nabývá v díle Josefa Hampla na významu, není jen plochou pro otisk,

ale také efemerním objektem „vrostlým“ do krajiny (v instalacích v 70. letech),

je nástrojem nebo objevem formovaným do geometrických rastrů.

Po roce 2010 nachází „papír“ vosích hnízd.

Hmota takového papíru je plastická a zároveň grafická,

grafická svou vnitřní kresbou, texturou, jako mramor nebo travertin.

 

Josef Hampl ve své pokročilé tvorbě přechází od struktury k textuře,

k textuře ve způsobu, jakým ji vnímá geologie, jako prazáklad neměnné a odvěké stavby hornin, řádu universa.

V geologii textura vypovídá o vlastnostech horniny,

charakterizuje prostorové uspořádání částí nějakého celku a síť jejich vztahů.

V případě Josefa Hampla je textura metaforou skladebnosti universa.

Vtělil ji do obrazu způsobem citlivé, poetické a zároveň racionalizované organisované práce s papírem.

Ve svých souborech vyčerpá skladebné možnosti jednoho typu textury, logického stavebního řádu.

 

Vždycky tam je kruh“,

říká rád s nadsázkou autor. Ale pokaždé jinak.

Soustavná grafická práce plná proměn, jemných fazet a tvůrčího experimentu,

monumentalita souboru děl invenčního zpracování bez časového a generačního omezení je důvodem,

proč se laureátem ceny Vladimíra Boudníka pro rok 2017 stal právě on.

(text: Eva Bendová, členka poroty ceny Vl. Boudníka)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafika roku 2017

 

 

 

 

 

 

1. Jan Měřička

Grafický list: Moře /serigrafie) / kategorie A - velký formát (nad formát 297 x 210 cm)

 

 

Autor uvedl:Moře je jedním z tisků, ve kterých se snažím jednoduchou lineární kresbou zachytit svou představu fungování moře jako nekontrolovatelného živlu. Jednotlivé kresby fixem na citlivou vrstvu síta tisknu.“

 

Proč porota vybrala Moře od Jana Měřičky?

Porota soutěže většinovým podílem hlasů vybrala pro udělení hlavní ceny Grafiky roku 2017 velkoformátový tisk Jana Měřičky ´Moře´. Ocenila nejen dokonalou technickou stránku díla, ale především neotřelé a osobité umělecké ztvárnění tématu. Pohyb mořských vln vyjádřený zcela úspornými výrazovými prostředky je naprosto sugestivní jak formální podobou, tak hlavně svou obsahovou výpovědí. Měřičkova grafika má svůj řád a rytmus souvisící s pohybem, proměnností a napětím. Pohyb a těkavost grafické linie a neustálá proměna vytvářejí nové a nové tvarové variace a odkazují k všudypřítomné nestálosti věcí a jevů. Grafický list ´Moře´ právem patří mezi nejzralejší práce soutěže Grafika roku.

 

2. Bronislava Bakule Malá

Grafický list: Polštář /linoryt)/ kategorie B - malý formát (menší než formát 297 x 210 cm)

BBM: „Je to motivující cena."

Díky.

BBM: "Ono pracujete-li a do toho křičí dítě a vy přesto tvoříte, tak je ta cena zaslouženě motivující.  A už se to nezlepší…“

 

Kategorie C/A – studentské práce

3. Adam Líškagrafický list V noci /čárový lept -  grafické listy nad 297 x 210 cm

 

4. Adam Panáček - grafický list Rybář/čárový lept -  grafické listy pod 297 x 210 cm

Při předání této ceny jsme vyslechli a zapsali si:

Adam Panáček: "Práce se jmenovala Výlov, ale nazvána je Rybář…"

Ing. Michal Najman: "Aha, tak jak je to správně?"

Adam Panáček: "No, jmenuje se Rybář, ale je to Výlov…"

Ing. Michal Najman: "Ano, umělcova duše bývá složitá…"

 

5. Kategorie D - autorská kniha

Lubomír Krupka: Falešné bankovky

 

 

6. Tisk z výšky (speciální ceny za grafické techniky)

Jan Holoubek: grafický list NANO (dřevořez - na foto 1.zleva)

„Cena mě potěšila. A to je vše…“

 

 

 

 

7. Tisk z hloubky (speciální ceny za grafické techniky)

Jiří Hanuš: grafický list Metro I – III (mezzotinta)

„Díky, cena je rozhodně podpora v mé práci…“

 

8. Tisk z plochy – litografie (speciální ceny za grafické techniky)

Jiří Kornatovský: grafický list Ravel (litografie)

Ing. Michal Najman ho omylem uvedl jako profesora Kornatovského:

Jiří Kornatovský: „Nejsem sice profesor, ale i tak se raduju.“

Ing Michal Najman:

„Třeba se to urodí, co vy víte…“

 


 

 

9. Tisk z plochy - serigrafie (speciální ceny za grafické techniky)

Alena Kožená: grafický list Alpy (sítotisk)

 

 

 

 

 

10. Tisk z plochy - počítačová grafika (speciální ceny za grafické techniky)

 

Martin Štěpánek: grafický list Sedimenty (počítačová grafika)

„I počítač je krásný tvůrčí nástroj… Děkuji“

 

 

Členové jednotlivých porot:

prof. MgA. Petr Babák, doc. Roman Franta, M. A. Richard Drury, prof. Zbyněk Janáček,

PhDr. Hana Larvová, prof. ak. mal. Jiří Lindovský, PhDr. Eva Neumannová  

 

doc. Jaroslava Severová, ak. mal. MgA. Eva Vápenková

 

MgA. Petr Brožka, Ph.D., ak. mal. Xénia Hoffmeisterová,

doc. Ondřej Michálek, doc. Mgr.A. Pavel Mrkus,

Mgr. Gina Renotière, Ph.D., doc. Ivan Špirk, ak. mal., MgA. Mgr. Jana Šindelová

 

doc. PhDr. Eliška Čabalová,

Mgr. Zdeněk Freisleben, PhDr. Vilma Hubáčková, Mgr. Gina Renotière, Ph.D.

   

doc. Roman Franta, PhDr. Vilma Hubáčková, doc. Ondřej Michálek

 

Mgr. Zdeněk Freisleben, MgA. Mgr. Jana Šindelová, MgA. Eva Vápenková

 

M. A. Richard Drury, ak. mal. Xénia Hoffmeisterová, PhDr. Vilma Hubáčková

 

doc. PhDr. Eliška Čabalová, prof. ak. mal. Jiří Lindovský, doc. Mgr.A. Pavel Mrkus

 

prof. MgA. Petr Babák,

MgA. Petr Brožka, Ph.D., prof. Zbyněk Janáček, doc. Jaroslava Severová, ak. malířka

 

110 00 Praha 1

Husova 20

Máme otevřeno:  út - ne 10.00 – 19.00 hodin

 

 

 

 

Hodnocení: 100 %

Zapsal Richard Koníček

 

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková, © Richard Koníček

 


Doprovodný program a informace
web: https://hollar.cz/grafika-roku-cat/
fcb: https://www.facebook.com/GrafikarokuCZ/?ref=bookmarks

video pozvánka:

https://www.youtube.com/watch?v=R5ekmKlF8Is&feature=youtu.be