Gott, My Life aneb říkají mi Zlatý slavík, Sinatra Východu, Zlatý hlas z Prahy, Mistr, Božský Karel či Posel dobrých zpráv…

09.06.2017 11:21

Náplavka Praha/Rašínovo nábřeží

8. 6. – 30. 9. 2017

 

 

 

 

 

Na tiskové konferenci u příležitosti zahájení výjimečné výstavní show GOTT, MY LIFE, která se konala na lodi BigMedia, jsme byli seznámeni s dosud nevídaným projektem, který byl připraven v unikátních galerijních prostorách na lodi BigMedia (jde o rozsáhlý soubor exponátů v počtu 1000 při užití nejmodernějších technologických prostředků).

 

Chtěl bych, aby každý v Evropě

(nejlépe každý na světě) věděl,

že byl jednou jeden Čech a dobře zpíval.

A jmenoval se Gott.“

Karel Gott, 1969

 

 

 

 

Výstavní show, která představuje mnohonásobného Slavíka (41 Slavíků) v kompletním obraze, jaký jsme  dosud nikde jinde vidět nemohli, uspořádal Nadační fond Richarda Fuxy ve spolupráci s Národním muzeem a zprodukovala  ji společnost BigMedia.

 

 

 

Moderace se ujal Jan Kovařík zkušený moderátor, televizák i rozhlasák. Už úvodní vstup se mu zdařil naprosto nečekaně, když se na něj zřítil plakát s Karlem Gottem v životní velikosti. Kovařík se však ale nenechal vyvést z míry, bleskurychle vlastním tělem Mistra podpořil.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dál už vše bylo, jak má být

Plovoucí galerie s názvem BigMedia je podle slov pořadatelů něčím, co Praha dosud neviděla, ale ne zase tak ničím úplně atypickým. Naopak. Podobné prezentace se ve světě konají, a to vždy pro naprosto mimořádné osobnosti. Obdobnou výstavu měly třeba hvězdy takového kalibru, jako byl David Bowie či Rolling Stones, kteří se dokonce stali inspirací pro tvůrce výstavy Karla Gotta v Praze, protože ji kvůli inspiraci osobně navštívili.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Původcem neotřelého nápadu je Richard Fuxa, předseda správní rady Nadačního fondu Richarda Fuxy. Aby mohl svůj nápad realizovat, spojil se Národním muzeem/Českým muzeem hudby, jež disponuje i rozsáhlou sbírkou věnovanou populární hudbě a Karel Gott je v ní zastoupen po celou svou dosavadní uměleckou dráhu.

NM výhledově totiž plánovalo uspořádat výstavu Karla Gotta, a tak poskytlo Richardu Fuxovi nejen svůj archiv, ale také odborníka na nejvyšší úrovni, Petra Baloga, který se stal kurátorem a scenáristou celé výstavy. Petr Balog, vedoucí Centra pro dokumentaci hudby a nových médií v Českém muzeu hudby NM,  nás také po tiskové konferenci pozval na komentovanou prohlídku celé expozice.

 

K akci se připojila také společnost Supraphon, protože mohla nabídnout své pečlivě uchovávané všechny dostupné gramofonové nahrávky Karla Gotta, o čemž nás informoval marketingový manažer Supraphonu Michal Máka.

 

 

Karla Gotta výstavní projekt zaujal

Samozřejmě, že byl o chystaném výstavním projektu informován od počátku i Karel Gott, a jak nám potvrdila jeho PR manažerka, Aneta Stolzová, byl tím zaujat velmi a nabídl do něj řadu svých osobních věcí, relikvií i dokumentů  (jako např.  fotografie svých rodičů i sebe samého jako mladého chlapce, kostýmy, ve kterých zpěvák vystupoval, sbírku Zlatých slavíků, první Zlatou desku za album Die goldene Stimme aus Prag od německého vydavatelství Polydor, kterého se prodalo 250.000 kusů) a aktivně se zapojil i do příprav koncepce výstavy.

 

Velkou vypovídací hodnotu a jakousi spojovací nit celého příběhu 60 let působení fenoménu Karel Gott, tvoří sbírka výstřižků, pořizovaných jednou z obdivovatelek Mistra už od samého počátku jeho kariéry. Sbírku materiálů pečlivě uspořádaných a dokumentovaných věnovala právě Muzeu hudby. Podstatná část této svébytné dokumentace je tedy i součástí výstavy.

 

Pak jsme zhlédli krátké video o zrození lodi BigMedia. Základem výstavní lodi je obří nákladní a přepravní člun, řečený ´vana´, jenž byl v podpalubí vyplněn výstavním interiérem a na palubě byla vytvořena příjemná otevřená terasa i útulné kryté zázemí.

 

 

 

Výstavní loď byla odtažena (pro rozměry dvěma tlačnými remorkéry!) do Prahy. Ukotvena je na Rašínově nábřeží, mezi Divadelní lodí a parníkem Tyrš, u železničního mostu, pod stanicí Výtoň. Od koupě ´vany´ (10. 3. 2017) do zahájení retrospektivní výstavy tak uplynuly tři měsíce. 

 

 

Na dotaz z řad novinářů, proč má loď jméno BigMedia, odpověděl Richard Fuxa, že ji pojmenovali po jeho společnosti BigMedia.

 

Novináři se také zajímali o fakt, co bude s lodí po ukončení výstavy, které je plánováno na podzim letošního roku. Byli jsme ubezpečeni, že o osud výstavní plovoucí galerie nemusíme mít ale obavy.

 

Podle  první  varianty se uvažuje upravit výstavu tak, aby více konvenovala zájmu německého publika o Karlu Gottovi, který právě v Německu prožíval svou - takříkajíc - paralelní kariéru, a loď BigMedia i s upravenou výstavou přetáhnout do Německa.

 

Druhou variantou je zájem Národního muzea, který neopomněl připomenout Michal Lukeš, generální  ředitel NM, ujmout se výstavní lodi a využívat ji pro vhodné výstavy z depozitáře Národního muzea. A v úvaze je i ponechání lodi na místě a opakování jiné výstavy příští rok.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokud jde o předpokládaný počet návštěvníků, očekává se za tříměsíční kotvení lodi na Výtoni zhruba 100 tisíc návštěvníků. V průběhu výstavy jsou plánovány i různé akce, jak oficiální, tak pro veřejnost. Zmínka padla dokonce i o případných exkluzivních komentovaných prohlídkách samotným Karlem Gottem…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expozice je tematicky přehledně rozčleněna do 6 oddílů

***

Inspirace a začátky

Idol je na světě

Vzhůru ke hvězdám

Normalizace

Nové tváře na scéně

Legenda

kde kromě příběhu zpěváka Karla Gotta (jedenačtyřicátinásobného) Slavíka sledujeme i společensko –politické změny v tehdejším Československu i v době po sametu, se kterými se Mistr musel vyrovnávat více než půl století. …

Mimo jiné se zde promítají tři desítky videoprojekcí,  a u  vstupu nás Karel Gott pozdraví  prostřednictvím holografické projekce.

 

Výstava je vzhledem k  vystavenému množství dokumentů, informací i členitosti výstavy, jež tone v přítmí, dosti náročná (můžeme ji prohlédnout za 20 minut, nebo také za 120 minut - nebo i více).

 

Při zhlédnutí na vlastní oči tolika Mistrových cen (Karel Gott převzal poprvé Zlatého slavíka v roce 1964, Televizní rolnička, Bratislavská lyra, Zlatá anténa BRF, Cena TýTý, Diamantová deska Supraphonu za 13 milionů prodaných zvukových nosičů a za 30 let spolupráce a další), my pamětníci, co sledujeme Gottovu kariéru,

ani nemůžeme uvěřit, že těch šest desítek let od začátku kariéry Karla Gotta uběhlo zcela bleskurychle.

 

Kurátor výstavy: Peter Balog

Architekt výstavy: Miroslav Vavřena

Kreativní ředitel výstavy: Pavel Klusák

 

Máme otevřeno: denně 10.00 -19.00 hodin

www.gottmylife.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodnocení:  89 %

Zapsal Richard Koníček

 

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková

 

 

 

 

 

 

Více zde: https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/gott-my-life-aneb-60-let-fenomenalni-drahy-karla-gotta/