Giovanni Battista Piranesi (1720-1778). Geniální grafik italského baroka aneb jak zobrazíme žaláře lidských myšlenek?

23.11.2014 15:46

 

 

Národní galerie v Praze: Clam-Gallasův  palác

20. 11. 2014 - 1. 2. 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

Na tiskové konferenci  u příležitosti představení  nové, vskutku rozsáhlé výstavy geniálního grafika italského baroka, jímž Giovanni  Battista Piranesi  v 18. století byl,  a přitom  je dosud  jedním z nejvýraznějších postav světové grafiky,  jsme byli seznámeni s faktem, proč takovou výstavu vůbec pořádáme v Clam-Gallasově paláci.  Piranesiho dílo vystavujeme zde, protože Piranesi byl barokní grafik a Clam- Gallasův palác je rovněž  barokní, jenž byl postavený podle návrhu  architekta Johanna Bernharda Fischera z Erlachu, jehož tvorba byla Piranesimu jedním z inspiračních zdrojů.

 

 

Tomáš Krejča (komunikace a marketing NG)  osobně přivítal autory a kurátory výstavy Blanku Kubíkovou a Dalibora Lešovského. Jako koordinátorka projektu byla osobně přítomna Silva Pavlicová z Archivu hl. m. Prahy, který se rovněž spolu s Národní galerií  podílel na výstavě,  a Alena Volrábová, ředitelka Sbírky grafiky a kresby NG.

 

Co jsme se na tiskové konferenci dozvěděli

 • uplynulo 41 let od poslední výstavy G. B. Piranesiho, která se konala ve Valdštejnské jízdárně v roce 1973 - což je hodně dávno, a proto touto novou výstavou  bychom chtěli konečně dostat   Piranesiho více do povědomí českého návštěvníka
 • Sbírka grafiky a kresby NG v Praze je jednou z největších a nejvýznamnějších kolekcí v Evropě, a může se chlubit grafickými listy od 15. století až po současnost
 • G. B. Piranesi inspiruje svým dílem dodnes
 • G. B. Piranesi  proslul svou bezbřehou fantazií, jež i po jeho smrti dlouho ovlivnila  umění romantismu
 • G. B. Piranesi díky svému architektonickému vzdělání se ve svých grafických cyklech a albech  milovanovaného  Říma, jeho staveb a památek  prosazoval  jako znalec architektury a archeologických nálezů
 • měl vynikající smysl pro poutavou kompozici a detaily, při studiu stavby ji měřil, zakresloval mapy a půdorysy  
 • v grafice experimentoval  neustále
 • tvořil i dekorativní předměty – připravil pro Anglii návrhy krbů, z nichž se ještě některé dochovaly dodnes
 • vydával si sám aktualizovaný katalog svého díla
 • měl svůj skicář, kam si zakresloval zajímavé lidské figury
 • nejen jeho veduty Benátek  jsou plné emocí, díky znalosti architektury a originální kompozici
 • zemřel poměrně mlád – ve svých 58 letech, kdy odmítal  lékaře
 • nejvíce ho při grafické práci zajímalo světlo …vnímejme je při prohlídce výstavy také…

 

V 9 výstavních sálech tak představujeme  Piranesiho grafické dílo v celé jeho tématické i výrazové pestrosti. Kromě proslulých městských vedut a výjevů ze slavného cyklu /Carceri /jsou vystaveny i grafické listy zobrazující antické památky Říma a blízkých měst Tivoli, Castel Gandolfo, Cori či  proslulých dórských chrámů z Paesta.  Seznámíme se i  s umělcovými originálními návrhy nábytku a vnitřního zařízení. Piranesi byl mužem mnoha profesí, které všechny vykonával s velkým nasazením. Především se toužil prosadit jako architekt (bohužel neúspěšně) a vědec , do dějin se ale nakonec zapsal hlavně jako mimořádný grafik, jehož tvorbu obdivujeme dosud.

 

Giovanni Battista Piranesi

architekt, grafik, archeolog a designér

považujeme ho za jednu z největších  osobností italského umění 18. století

 

narodil v roce 1720 v  městečku Mogliano Veneto poblíž Mestre

dětství a mládí strávil v Benátkách, kde získal umělecké vzdělání (architektura, scénografie)

 

ve 40. letech se usadil v Římě a zcela propadl kouzlu antických památek v Římě a začal je podrobně studovat a kreslit

 

výborně ovládl techniku leptu, záhy začal vydávat své první grafické listy

ve své době sklízel z počátku uznání zejména za veduty římských pamětihodností: a

ntických staveb, ale i pohledů na barokní chrámy, paláce, náměstí  a slavné fontány,

jež jsou naddimenzované

(tj. mnohem větší než ve skutečnosti)

mnozí urození turisté a vzdělanci cestovali do Říma právě díky dojmu z jeho poutavých grafik

a

na památku si  odváželi další Piranesiho alba

současný  divák je fascinován především tajemným světem grafického cyklu s názvem Carceri  (Žaláře).

 

Zneklidňující atmosféra nekonečných chodeb a schodišť starověkých vězení

přitahuje pozornost již od dob romantismu.

Uhrančivá expresivita tohoto souboru nadchla i takové velikány

jako byl Victor Hugo, Honoré de Balzac, Charles Baudelaire  či Aldous Huxley

Piranesiho tvorba zahrnuje  architektonické realizace (kostel Santa Maria del Priorato v Římě),

bouřlivě vedené teoretické polemiky i grafická alba archeologického zaměření,

ve kterých se umělec snažil zachytit mizející antické památky s přesností vědce i vášní oddaného obdivovatele

za svoji práci byl oceněn přijetím do prestižní Society of Antiquaries of London

Piranesiho dílo rezonovalo ve své době po celé Evropě a Praha nezůstávala v tomto směru pozadu

měl osm dětí, z nichž pět se dožilo dospělosti

svou povahou byl pravým Italem:  

G. B. Piranesi

byl vášnivý umělec, urputný, vznětlivý, 

ba můžeme říci, že

prchlivý, nesnášenlivý,

temperamentní, neustále pracovitý,

často se vracel, 

upravoval a zdokonaloval své již hotové matrice

česká a moravská šlechta sbírala umělcova alba

 

O která díla byl největší zájem ze strany českých sběratelů?!

Byly to právě Piranesiho veduty, které byly součástí výzdoby nejednoho pražského paláce či venkovského sídla.

(vysv.:  veduty= tj.  pohledy na město nebo výsek krajiny v širším zorném úhlu)

 

Žaláře - Carceri

 

Co zaujalo www.www-kulturaok-eu-.cz?!

S úžasem a hrůzou jsme stanuli  před cyklem imaginárních žalářů

Carceri, které vznikly ve II.  přepracované edici po abstraktních představách vězení

(zdroj: Helena Zápalková - str. 37 katalogu)

 

Cyklus  16 velkoformátových leptů nás zavede do tíživě znepokojivé atmosféry dramaticky inscenovaných imaginárních prostorů vězení,  připomínajících obrovské labyrinty s masivními pilíři, oblouky, mosty, zavěšenými můstky, diagonálami, diagonální perspektivou  a spirálami schodišť, dlouhými ochozy a zamřížovanými okny… pohled na scénu je veden zešikma vzhůru, s využitím lomené perspektivy, iluzi nekonečného prostoru vyvolávají perspektivně ustupující řady arkád či galerií a atmosféru dotváří promyšlená světelná režie scény…  a také drobné doplňky mučících nástrojů a náčiní …scény mučení vězňů jejich vězniteli, přičemž jejich měřítko i zpracování však svědčí o tom, že před sebou nemáme skutečné postavy, ale gigantické antické sochy a reliéfy, které sledují drobné figury volně se pohybujících turistů, žasnoucích nad velkolepostí architektury i krutostí zobrazovaných scén….

A tak se Carceri na konci  18. stol. staly  zdrojem inspirace nejen pro dobovou scénografii, ale i pro literatury, ovlivnily romantické autory…

 

Piranesiho obrazy můžeme brát jako vyjádření metafyzické hloubky lidské duše,

jako zobrazení  vězení  lidských myšlenek,

výraz lidských pochybností, strachu, úzkosti, zmatku, paniky a nočních můr.

 

….Snaze po vyjádření hloubky emociálního obsahu a atmosféry Piranesi zcela podřídil nejen kompozici a techniku kresby, ale také způsoby zpracování měděné matrice. Při něm experimentoval nejen s kombinací různých hlubotiskových technik a postupů, ale také se samotným tiskem. A s obdobným tvůrčím přístupem jsme se v barokní grafice mohli doposud setkat snad jen u Rembrandta.

 

K výstavě jsme vydali výpravný katalog  o 290 stránkách, do něhož kromě autorů expozice přispěli i další odborníci zabývající se italským uměním 18. století jako Alena Volrábová, Helena Zápalková  a Jiří Kroupa .

 

 

Autoři a kurátoři výstavy:

Blanka Kubíková, Dalibor Lešovský

 

 

 

 

Odborná spolupráce: Helena Zápalková

Grafické řešení:  Robert V. Novák         

Architektonické řešení:  Zbyněk Baladrán

 

Exponáty z fondu Národní galerie v Praze jsme doplnili unikátními grafickými listy z Arcidiecézního muzea v Kroměříži, Moravské galerie v Brně, Moravské zemské knihovny v Brně, Uměleckoprůmyslového musea v Praze a soukromé sbírky. Vzácné korkové modely antických staveb zapůjčil Národní památkový ústav v Kroměříži ze státního zámku Rájec nad Svitavou.

 

 

Zahraniční zápůjčky se nerealizovaly z finančních důvodů.

Výstavu podpořili udělením záštity velvyslanec Italské republiky J. E. Aldo Amati,

Italský kulturní institut v Praze a Italsko-česká obchodní a průmyslová komora.

 

 

 

Clam-Gallasův palác

Praha 1 -  Staré Město

Husova 158/20

 

Vstupné:

Základní: 100 Kč

Snížené:    50 Kč

Rodinné:  150 Kč

Školní skupina (na jednoho žáka) 20 Kč

 

Máme  otevřeno denně kromě pondělí od 10.00 -  18.00  hodin

Doprovodné programy k výstavě

Informace na tel.: 220 514 598, 233 090 542-543

e-mail: sp.educ@ngprague.cz

Lektorské oddělení Národní galerie v Praze

 

Komentované prohlídky s kurátory výstavy:  středy v 16.30 hodin

3. 12. 2014          Dalibor Lešovský

14. 1. 2015          Blanka Kubíková

 

Tématické komentované prohlídky s kurátory výstavy: soboty v 15.00 hodin

29. 11. 2014  Ku slávě Říma – Piranesi vedutista – Blanka Kubíková

10. 1.  2015 Architektonické fantazie v díle G. B. Piranesiho – Dalibor Lešovský

17. 1.  2015 Carceri - cyklus imaginárních žalářů a tvorba G. B. Piranesiho –  Helena Zápalková

24. 1.  2015 Piranesi a antika – Blanka Kubíková

Cena komentovaných  prohlídek: zdarma k platné vstupence

 Doba trvání: 60/90 minut

Místo setkání: u pokladny objektu

 

Komentované prohlídky na objednávku

Pro skupiny do 20 osob nabízíme komentované prohlídky výstavy

Cena: 400 Kč /skupina + vstupné

Objednávky nejméně 2 týdny předem na tel. 220514598, 233350042,43

Doba trvání: cca 60 minut

Místo setkání: u pokladny objektu

 

Šternberský palác, Hradčanské nám. 15, Praha 1

Přednáška s dataprojekcí v rámci cyklu Mistři evropského umění XI. díl

13. 12. 2014 sobota v 11.00 hodin  Giovanni Battista Piranesi, mistr evropské grafiky – Blanka Kubíková

Cena: vstupné na přednášku 120 Kč/60 Kč (studenti, senioři, členové SPNG  a pedagogové)

Doba trvání: 60 minut

Místo setkání: přednáškový sál 2. Patro

Připravujeme v lednu 2015!

Pro děti a rodiče připravujeme výtvarnou dílnu 17. a 18. 1. 2015 odpoledne

Pro mládež (od 12 let) a dospělé připravujeme workshop 10. 1. 2015 odpoledne

Rezervace nutná!

 

https://www.ngprague.cz

https://www.ahmp.cz

 

Hodnocení: 90 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková