GHMP Ukrajině aneb nově spuštěný program „GHMP UKRAJINE“, program na pomoc zemi postižené válkou

08.04.2022 20:37

 

GHMP Ukrajině aneb nově spuštěný program „GHMP UKRAJINE“, program na pomoc zemi postižené válkou

www.ghmp.cz/ghmp-ukrajine/

 


Válka na Ukrajině ovlivnila jak každodenní chod galerie, tak i některé její
projekty a aktivity. Jako kulturní instituce Galerie hlavního města Prahy
nechce a nemůže ruské agresi jen nečinně přihlížet, a proto hledá cesty,
jak nabídnout ukrajinským uprchlíkům pomoc. V rámci nově spuštěného
programu GHMP Ukrajině galerie nabízí ukrajinským občanům od března 2022
vstup do všech výstav za 1 Kč. Zároveň se připravují doprovodné akce a
edukační programy pro děti i dospělé zdarma s možností tlumočení
do ukrajinštiny. Veškeré informace o programech pro Ukrajince, materiály ke
stažení a kontakty jsou k nalezení na webové stránce

www.ghmp.cz/ghmp-ukrajine/

 

 

·         Edukátorky GHMP jsou vyškoleny Poradnou pro integraci a dlouhodobě spolupracují s ukrajinskou komunitou a organizacemi zabývajícími se integrací cizinců. Od vypuknutí rusko-ukrajinského konfliktu v roce 2014 pak začaly více rozvíjet programy pro ukrajinskou komunitu, v jejichž rámci bylo uspořádáno mnoho akcí – od čtení ukrajinských pohádek dětem přes debaty s aktivisty a raněnými ukrajinskými vojáky z východní Ukrajiny až po koncerty a workshopy.

·         Nyní jsou pro ukrajinské uprchlíky naplánovány další edukační aktivity a doprovodné akce. Těžištěm je stálá nabídka pro uprchlíky z Ukrajiny, která byla sestavena z programů pro rodiny s dětmi a všechny ostatní věkové kategorie i pro školní a zájmové skupiny integrující ukrajinské děti. Jedná se o integraci do stávajících workshopů GHMP i o novou mimořádnou nabídku.

 

 

·         Kromě toho byly vytvořeny i speciální edukační listy, které jsou hravé, zábavné a interaktivní. Jsou také univerzální, tedy využitelné pro široké rozpětí věkových kategorií. Edukační listy jsou ke stažení na webu GHMP, v tištěné podobě jsou připraveny k distribuci do pražského Asistenčního centra pro ukrajinské uprchlíky a budou využívány i v rámci edukačních aktivit v GHMP.

·         Edukačnímu oddělení GHMP se podařilo získat velký sponzorský dar od prodejce výtvarných potřeb Zlatá loď v hodnotě 80 000 Kč pro workshopy pro děti z Ukrajiny v GHMP. Galerie dodala výtvarný materiál (pastely, papíry, nůžky, lepidla, velké množství pestrých barevných papírů) do dětských koutků do asistenčního centra pro uprchlíky z Ukrajiny v Kongresovém centru Praha. Jde o samoobslužná kreativní místa, která mohou rodinám s dětmi zpříjemnit čas během čekání na odbavení a vyřízení dokumentů.

 

 

·         Edukátorky GHMP poskytly metodickou podporu Komoře edukačních pracovníků Rady galerií ČR. Zároveň se GHMP propojila s Katedrou výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, která nabídne svým studentům odborné stáže v rámci programů pro děti z Ukrajiny. Podobná spolupráce, která bude probíhat během léta v Eko-ateliéru GHMP v Zámku Troja, je plánována se studenty z Univerzity Palackého v Olomouci. GHMP také spolupracuje již mnoho let s Ústavem jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v rámci realizace programů pro zahraniční studenty z Ukrajiny a Běloruska v rámci češtiny pro cizince.

·         Vedle mnoha edukačních a volnočasových aktivit připravených speciálně pro příchozí ukrajinské občany plánuje odborné oddělení GHMP na duben výstavu ukrajinské kurátorky Oksany Maslové, která by měla v galerii Kobka na Náplavce uvést výstavu současného ukrajinského umění. Rusko-ukrajinský konflikt ovlivnil také dlouhodobě plánované výstavy GHMP – v rámci nově otevřené expozice Světy Jindřicha Chalupeckého byly rozvázány zápůjční smlouvy s ruskými státními galeriemi. Téma Ukrajiny a ruské agrese se objeví také v připravovaném bienále Ve věci umění, které se různými způsoby dotýká tématu identity střední a východní Evropy. 

 

 

·         Zaměření programů a jejich náplň se bude měnit v souvislosti s vývojem situace. Nově naplánované akce v rámci programu GHMP Ukrajině naleznete na www.ghmp.cz/ghmp-ukrajine/

 

Michaela Vrchotová
Vedoucí Oddělení komunikace, programů a ediční činnosti
Ilustrační foto: ing. Olga Koníčková

 


Galerie hlavního města Prahy
Revoluční 1006/5, 110 00 Praha 1

KONTAKTY

www.ghmp.cz

www.facebook.com/ghmp.cz
www.instagram.com/ghmp.cz