George Radojčič: Příběhy / Stories aneb Karel Čapek se jeho krásných ilustrací bohužel nedožil

04.05.2015 11:13

Artinbox gallery - Praha

17. 4. - 11. 5. 2015

Zúčastnili jsme se na www.www-kulturaok-eu.cz vernisáže další (prodejní) výstavy z cyklu výstav art brut a outsider art. Tentokrát šlo už o druhou výstavu kreseb a maleb Georga Radojčiće (*1987), umístěnou opět  ve foyeru, v hlavním sále i sklepních prostorách Artinbox Gallery, přičemž autorova 1. výstava ´Georgovy zahrady a jiné´ se konala v roce 2013. Autor byl osobně přítomen, dokonce i se svou sympatickou maminkou, která nám prozradila, že synovi  pomáhá při přípravných pracích v jeho umělecké práci (natahovat plátno, rámovat…že se to musela naučit.

 

 

 

 

 

 

Zleva doprava: kurátorka Terezie Zemánková, kruátorka a galeristka Nadia Rovderová a George Radojčič

 

Především nás zaujaly  Radojčičovy ukázky z prací, kterými jednoduchou, ale vskutku burcující metodou, ilustroval  Povídky z jedné a druhé kapsy (mrtví francouzští vojáci, 1. světová válka) Karla Čapka (vpravo)

 

Jeho díla jsou mimo jakékoliv kategorie, jednoznačně autentická, kompozičně překvapivě kultivovaná, obsahově zemitá, příliš solitérní pro jakékoliv hodnotící soudy a přímo se dotýkající našich citů, myšlenek a našeho svědomí.

 

 

 

 

 

 

Na současné výstavě se představuje jako bytostný figuralista. Maluje to, co vidí anebo co čte a slyší. Jako inspirace mu slouží rodinné události či příběhy televizních seriálů na jedné straně, nebo romány Karla Čapka či biblické legendy na straně druhé.

Právě v cyklu čapkovských ilustrací a v sérii staro- i novozákonních výjevů se zúročila jeho sochařská, monumentální výstavba prostoru i figury. Jeho smrtelníci, andělé a světci, románové postavy, televizní hvězdičky i Georgeovi blízcí jsou ztvárněni s důrazem doslova pomníkovým. V žádném případě se ale nejedná o pomníky, kde je vidět každý záhyb saka a každý chlup, na jaké jsme nuceni si zvykat v posledních letech v pražských ulicích.

 

Radojčič se detaily nezabývá. Podstatné je pro něj gesto, postoj a kompozice. Jeho figury mají podobu mohutných, monolitických siluet s objemy modelovanými barevnými plochami.

Reálnou barevnost George rozkládá na jednotlivé komponenty, které pak znovu – ať už čarami pastelkou nebo tahy štětce seskládává dohromady, spřádá je v husté pletivo, v němž každá barva, byť často překrytá vrstvami jiné, stále prokvétá ve spodních tónech podmaleb a podílí se tak na jednotě celku obrazu. Pracuje stejně bravurně s čistými barvami, jako s jejich rafinovanými zemitými kombinacemi.

 

Malbu George Radojčič zcela spontánně kombinuje s kresbou a v jeho díle se tak snoubí malířské plochy s grafickými strukturami, které se nejvýrazněji prosazují v sérii ´bitev´. Ty původně vznikaly jako grafické záznamy hokejových zápasů, posléze dostaly obecnější rozměr. Můžeme zde sice spatřovat princip dětských ´námořních bojů´, které se odehrávají na papíře, v Radojčičově pojetí ale dostávají jedinečnou výtvarnou podobu.

 

Jeho tvorba má mnohé styčné plochy s art brut, je však prosycena kulturou, historií a tradicí, které George dokáže intuitivně, až divoce transformovat do svébytného tvaru. Například dekompozice forem a jejich následné přeskupení, ke kterému se analytickou metodou dopracovali kubisté, jsou pro Radojčiče přirozeným tvůrčím procesem. Svými originálními postupy dospívá k obdobným výsledkům, jakých se poučeni z předchozího vývoje malířství mnohdy pracně dobírali velcí moderní umělci. (Zdroj: Terezie Zemánková,  duben 2015)

 

George  Radojčič (1987 -  narodil se v Sarajevu, žije v Praze na Slivenci)

  •  

110 00 Praha 1 - Staré Město

Perlová 370/3, Dům v Kisně

Máme otevřeno: úterý, čtvrtek: 14.00  - 16.00 hodin,  nebo po domluvě: +420 777 748 433

www.artinbox.cz

https://www.mydestination.com/prague/culture/133642/artinbox-gallery


Kurátorky: Nadia Rovderová, Terezie Zemánková

Hodnocení: 80 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková