Georg Loewit: Protagonisté aneb příběhy stínů či zadní strany Loewitových plastik

22.01.2019 15:22

Rakouské kulturní fórum/RKF  - Praha

17. 1 - 4. 4. 2019

 

Na vernisáži nové výstavy, kterou připravilo v obou patrech RKF spolu s Židovským muzeem v Praze, a to výstavy Protagonisté, jsme byli překvapeni neobvyklými obrazy a plastikami rakouského malíře a sochaře George Loewita, pocházejících především z let 2013 – 2018. Díla, jejichž tématem jsou lidé,  byla totiž ztvárněna zcela netradičně, protože preferují zadní stranu, takže na plastikách přední stranu figury vidíme zcela hladkou. Autor byl osobně přítomen. Akci zahájil Dr. Andreas Schmidinger, ředitel RKF, kterému jsme gratulovali k jeho 60. narozeninám, které slavil právě v tento den.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z proslovu George Loewita jsme vyrozuměli, že jeho kořeny jsou v Praze, kde se narodil v roce 1851 jeho pradědeček (lékař). Později se rodina přestěhovala do Innsbrucku.

 

Dále nám Georg Loewit vysvětlil, proč své skulptury vytváří pouze ze zadní strany. Vysvětlil nám, že tak maluje a tvoří plastiky od té doby, když před lety na mostě ve Francii náhle začal vnímat svou ženu, otočenou k němu zády, jako figuru, kdy jí vlastně do tváře neviděl, a přesto věděl a tušil, jak jí je.  Když se totiž díváme na sochy, které jsou vytvářeny s tvářemi zepředu, nastává s ní jakýsi moment komunikace, a proto Loewit upřednostňuje ve svých dílech abstraktní pohled na zadní plochu figur nejen v plastikách, ale i v obrazech (akryl a pigment na plátně), kde si všímá stínů. Stín, který nás v protisvětle provází,  nepovažuje za samozřejmý, naopak za zvláštnost  a láká ho ke ztvárnění. (Poznámka: víme, že např. chůze člověka i přes případně nově získanou identitu je stále nezaměnitelná a stále prozrazující) .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vztah mezi jednotlivcem a davem, anonymitou a domnělou idylou

-

to vše jsou motivy,

ve kterých Georg Loewit nalézá inspiraci.

Výstava Protagonisté zahrnuje obrazy a skulptury,

 které se vyznačují neobvyklými perspektivami,

extrémními světelnými efekty a exaktními formami.

 

 

 

 

 

 

 

 

Umělec zaměřuje

svůj analytický pohled

 na zadní stranu jednotlivých figur

a

po abstrahovaném bočním pohledu

modeluje naprosto hladkou přední stranu.

Práce jsou v úzkém dialogu se současným obrazem společnosti,

pohrávají si s momenty iritace

 a

zkoumají postoje ve vztahu k očekávání a vizuálním zkušenostem.

Skulptury

z bronzu a hliníku

demonstrují transkulturní výměnu,

která má být chápána jako obrovské bohatství.

Totéž platí pro obrazy ,

které spolu se skulpturami dotvářejí koncept výstavy.

Jejich motivy jsou nahlíženy z ptačí perspektivy

a

pomocí výrazných světelných efektů,

kterými jsou vytvářeny stíny,

přebírají stejnou funkci jako interface u figur.“

(oficiální text)

 

Georg Loewit (* 1959 Innsbruck)

  • vystudoval sochařství na Akademii výtvarných umění v Mnichově
  • vystudoval výtvarnou výchovu na Univerzitě Mozarteum v Salcburku
  • jeho práce jsou zastoupeny ve významných sbírkách
  • jeho práce byly prezentovány na více než 100 národních a mezinárodních výstav
  • 2019: se zúčastní Bienále v Benátkách

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110 00 Praha 1

Jungmannovo nám. 18

Máme otevřeno:

po - pá: 10.00 – 17.00 hodin, kromě rakouských a českých svátků

Vstup: volný

 

Hodnocení:  100 %

Ing. Olga Koníčková (tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková

 

www.rkfpraha.cz

facebook: www.facebook.com/rkfpraha