Galerie/Lukáš Jasanský a Martin Polák uvádějí Jana Mertu aneb už nemusíme jen trávu sekat

03.11.2016 12:13

 

Galerie hlavního města Prahy/Městská knihovna, 2. patro

2. 11. 2016 – 12. 3. 2017

 

 

 

 

 

Na tiskové konferenci k nové výstavě Galerie/Lukáš Jasanský a Martin Polák uvádějí Jana Mertu byl malíř Jan Merta osobně přítomen. Tuto svou aktuální výstavu v GHMP  malíř Jan Merta s nadsázkou nazval jako svou 1. pozdní maturitu.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po úvodním slově ředitelky GHMP Magdalény Juříkové, která výstavu iniciovala, hovořila kurátorka výstavy Hana Larvová, poté sám Jan Merta se přiznal, že má radost z výstavy a že nejen obrazy (oleje na plátně), ale i texty (rodinné e-maily, vzpomínky na dobu starší, často se stěhovali z důvodu duchovního povolání otce) že patří k jeho expozici, poté předal slovo své temperamentní manželce, která se rozohnila natolik, že nám prozradila, že zatímco ona manželovu výstavu připravovala, Merta (říká mu tak - ´Merta´) sekal jen trávu, protože byl právě v umělecké krizi, protože se domníval, že už nic nedokáže namalovat.... A že nynější výstava je nastavena tak, aby divákovi kladla otázky a Merta na ně svými obrazy odpovídal.

 

Na prahu kariéry

 

Nemocní si najdou maringotku, zdraví si najdou  budku nebo díru (J. M.)

 

Na výstavě můžeme zhlédnout kromě ukázek z jeho cyklů: Česká epopej také ukázky z cyklů Úděl žen, Úděl mužů…(kombinované techniky na papíře)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lukáš Jasanský a Martin Polák, Mertovi osobní i tvůrčí přátelé, přispěli na výstavě svou sérií biografických černobílých fotografií, které souvisejí s životem a dílem Jana Merty, dále vystavili sérii černobílých fotografií budov některých galerií, nacházejících se v Česku.

 

 

Celý obsáhlý cyklus, nazvaný Jan Merta, má v současnosti již 142 položek. Výběr z těchto fotografií tak již podruhé, po expozici v brněnské Wannieck Gallery v roce 2009, mapuje záchytné body Mertova života včetně výstavních „stop“ napříč různými evropskými městy, a koncept celé výstavy tak dotváří.

 

 

Dáme slovo Haně Larvové, hlavní kurátorce expozice

„Jan Merta tu nevystavuje poprvé; jde již o 2. samostatnou galerijní prezentaci. Poprvé se představil již před 23 lety v roce 1993 komorním souborem obrazů ve 2. patře Staroměstské radnice. Už tehdy zaujal svým specifickým výtvarným myšlením, které dále ve svých malbách a v poslední době i objektech dále rozvíjí.

 

V roce 2005 se tady v Městské knihovně také zúčastnil společné výstavy s Petrem Niklem, Tomášem Císařovským a Antonínem Střížkem, nazvané „A na co myslíš ty?“.

 

Merta je jedním z umělců, které řadíme k představitelům tzv. nové malby generace 80. let a kteří si svůj výtvarný názor formulovali na pozadí tehdy nastupující postmoderny. Více či méně důsledný rozchod s principy modernismu z nich vygeneroval svérázné tvůrčí individuality s velkou šíří malířských názorů a stylů.“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na aktuální výstavě v prostorách Městské knihovny představuje Merta po vizuální i obsahové stránce obsáhlý a mimořádně konzistentní soubor maleb, který tentokráte rozšiřuje o drobné kresby, sochy a instalace. Povahu svých děl v průběhu let nezměnil, pouze některá témata rozšířil nebo doslovil. Určujícím pro jejich volbu vždy byl a stále je svérázný vztah k vlastnímu procesu malby.

 

Obrazovou plochu s neobvyklou prostorovou konstrukcí zobrazovaného tématu přetváří v meditativní projekci prožitých událostí.

 

Vytváří si osobní ikonografii, jejíž místy zvětšené fragmenty reality představují v jinak vyprázdněném prostoru několik významových rovin autorovy paměti.

„Každý obraz vzniká z nutnosti sdělení – proto má každý zásadní důvod svého vzniku. Zdánlivou úspornost malířského výrazu vyvažuje maximální koncentrovanost obsahu.

 

Výstava do prostor Městské knihovny je koncipovaná jako site specific projekt. Merta zde propojuje aktuálně vznikající díla se staršími realizacemi, kterým přiřazuje v nových souvislostech další významy. Pokračuje tak v dialogu se svým divákem, který započal již před lety a ve kterém naznačuje další fragmenty svého osobního příběhu.

 

 

 

K výstavě vychází doprovodný katalog s reprodukcemi vystavených děl, výběrem fotografií z cyklu Jan Merta od autorů Lukáše Jasanského a Martina Poláka a s fotografiemi z výstavy. Textovou část doprovází rozhovor Jana Merty s Hanou Larvovou a dále texty Oldřicha Krále, Lenky Mertové, Martina Dostála a Pavla Vančáta. Katalog vyjde 3. 12. 2016, kdy se bude v 17 hodin konat „Kulturní večer v galerii“ spojený s koncertem a křtem katalogu. Na klarinet a saxofon zahraje přední český improvizátor a skladatel Pavel Zlámal.“ (zdroj: Hana Larvová)

 

 

Jan Merta * 4. 12. 1952 v Šumperku (Česká republika)

 

1968–1972 studium na Střední odborné škole výtvarné v Praze

1972–1981 různá zaměstnání (neumělecké profese)

1981–1987 studium na Akademii výtvarných umění v Praze

1991–2002 zastupován Galerií MXM v Praze

2003–2015 zastupován Galerií Johnen + Schöttle v Kolíně nad Rýnem (později Galerie Johnen v Berlíně)

od 2004 zastupován Galerií Rüdiger Schöttle v Mnichově

od 2004 zastupován Galerií Martin Janda ve Vídni

od 2014 zastupován Galerií SVIT v Praze

  • 2005 a 2009 zvolen Osobností roku za výtvarný počin
  • žije a pracuje v Praze a Českých Lhoticích

 

Koncepce a dramaturgie výstavy: Lenka Mertová

Prostorové řešení výstavy: Lenka Mertová, Jan Merta, Jonatan Merta

Kurátorka výstavy: Hana Larvová

Grafické řešení: Lenka Jasanská

Redakce textů: Vladimíra Šefranka Žáková

Anglický překlad. Vladimíra Šefranka Žáková, Jiří Svoboda

Instalace a produkce, vedoucí: Diana Brabcová

Marketing, vedoucí. Miroslav Koláček

PR, vedoucí: Michaela Vrchotová

Vzdělávací programy, vedoucí: Lucie Haškovcová

 

 

Poděkování: Galerie Závodný, COLLET Prague / Munich, Galerie Rüdiger Schöttle, soukromí zapůjčitelé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.ghmp.cz

www.facebook.com/GHMP.cz

 

 

Nás na www.www-kulturaok-eu.cz  zaujal dvoudílný obraz  Šerosvit skládky/Chiaros curo of Dump (2010 – 2015), na jehož pozadí se tisková konference konala.   Jak autor píše, chystá se na další obraz  podobného žánru...kdy a kde jej uvidíme...

 

Doprovodné programy

 

autorské prohlídky s Janem Mertou a kurátorkou Hanou Larvovou.

 

čt. 12. 1. 2017 od 18.00

ne. 19. 2. 2017 od 16.00

čt. 2. 3. 2016 od 18.00

 

Kulturní večer v Galerii s koncertem a křtem katalogu. Na klarinet a saxofon zahraje přední český improvizátor a skladatel Pavel Zlámal.

so. 3. 12. 2016 od 17.00

 

 

Sobotní výtvarné workshopy

 

so. 10. 12. 2016 13.00–18.00 hodin

Malba a tělo, workshop s Janem Mertou

Edukační centrum v Colloredo-Mansfeldském paláci

 

so. 21. 1. 2017 13.00–18.00 hodin

Otisky a stopy barvy

Edukační centrum v Colloredo-Mansfeldském paláci

 

so. 25. 2. 2017 13.00–18.00 hodin

Možnosti malby, Městská knihovna

 

V sérii výtvarných workshopů prozkoumáme subjektivní a meditativní povahu díla Jana Merty z různorodých výchozích bodů. Během tvorby se budeme pohybovat na hranici mezi konkrétním a abstraktním.

 

Podstatou výtvarných aktivit bude zaměření na velkoformátovou malbu, redukci tvarů, změny měřítek, hry s barvami a posuny směrem k abstrakci. Rozvedeme také téma otisku, záznamu a stopy. Barevné otisky nejrůznějších materiálů, se kterými se setkáváme v každodenním životě, nám poslouží jako určitý podnět pro realizaci rozměrné malby. Jednoduchost a čistotu výtvarné formy uplatníme nejen prostřednictvím klasických technik, ale i netradiční formou malby čajem a kávou po vzoru autora, přičemž se po obsahové stránce zaměříme na významnou kapitolu Mertova díla - na vymezování vnitřního prostoru, obalů, schránek, příbytků, zákoutí a hlubin. Toto téma zpracujeme i v rámci konceptuálních přesahů při realizaci drobnějších variací, kdy nám jako prostředek pro sdělení poslouží dopisní obálka, která může skrývat cokoliv, co do ní tvůrce vloží. Součástí doprovodných programů bude také workshop pod vedením Jana Merty a lektorek GHMP.

 

Sobotní workshopy jsou určené dětem, rodinám s dětmi a dalším zájemcům všech věkových kategorií včetně seniorů a znevýhodněných. Příchod a odchod je individuální, tzn. kdykoliv ve vymezeném čase.

 

 

Výtvarné dílny pro dospělé a seniory

 

ne. 15. 1. 2017 15.00–18.00 hodin

Fragmenty a skryté příběhy v obrazech

Edukační centrum v Colloredo-Mansfeldském paláci

 

ne. 22. 1. 2017 15.00–18.00 hodin

Předmětný svět jako dialog barev

Edukační centrum v Colloredo-Mansfeldském paláci

 

Interaktivní dílny budou zaměřeny na malířskou práci Jana Merty, jeho výtvarné přístupy a vztah k obrazu jako ke konceptu. Konstrukci obrazové plochy budeme řešit jako cestu z předmětného světa a jeho drobných fragmentů v reálném měřítku směrem k zvětšování do předimenzovaných rozměrů, posouvání do jiných rovin, vytváření nových příběhů nebo směrování až do forem abstrakce. Soustředíme se také na umělcovo barevné spektrum. Budeme se věnovat i míchání barev, experimentování s neobvyklými valéry a vztahům mezi barvami.

 

Interaktivní prohlídky výstavy pro všechny typy škol i další věkové a zájmové skupiny s možností následné výtvarné reakce ve formě vlastní tvorby. Akce přizpůsobujeme časově, tematicky i úrovní náročnosti konkrétním požadavkům každé školy.

Rezervace nutná

 

Vedle výše uvedených akcí budou probíhat i další edukační aktivity zaměřené na ostatní cílové skupiny, jako jsou například znevýhodnění návštěvníci nebo rodiče s dětmi na rodičovské dovolené.

 

Cena: děti do 10 let, studenti uměleckých škol a pedagogové 5 Kč, děti nad 10 let 20 Kč

 

Lucie Haškovcová, lucie.haskovcova@ghmp.cz

606 612 987, 608 216 418

 

110 00 Praha1

Mariánské nám. 1

Máme otevřeno denně kromě pondělí:

10.00 – 18.00 hodin, čtvrtek do 20.00 hodin

 

Vstupné: 120 Kč plné / 60 Kč snížené (studenti) / 30 Kč (senioři)

 

 

Hodnocení:  89 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková

 

 

Více zde: http.//www.www-kulturaok-eu.cz/news/krest-katalogu-lukase-jasanskeho-a-martina-polaka-launch-of-the-catalogue-of-work-by-lukas-jasansky-and-martin-polak-/