Galerie Joži Uprky v Uherském Hradišti aneb ten, co zachytil život našich předků

12.02.2014 15:39

Uherské Hradiště  - tisková konference v Galerii Joži Uprky

11. 2. 2014


Slovácko je svébytný územní celek, malebný kraj, dobří a pohostinní lidé. Slovácko je Pálava, Chřiby, Bílé Karpaty, ale i kraj zámků v Lednici, Mikulově, Miloticích, Buchlovicích nebo Bojkovicích. Kraj mocných hradů Buchlov a Malenovice. Slovácko je ale i dávná minulost představované Velkomoravským hradiskem Staré Město, Mikulčicemi či Pohanskem a samozřejmě i lokalitou poutních míst naší novodobé státnosti, jimiž jsou Velehrad, Žarošice či Svatý kopeček u Mikulova.

 

Kdo je největší osobností Moravského Slovácka? 

Na otázku, kdo je největším z největších osobností Slovácka, by se jistě ani místní plně neshodli. Nesporně by ale mezi navrhovanými jednotlivci nechyběl malíř Slovácka, malíř, který ukázal světu, a ukazuje dodnes i nám, život našich předků, český a moravský malíř, který bývá označován jako Evropan slováckého venkova  - Joža  Uprka. 

 

Uprostřed barev, pláten a zářné minulosti Slovácka

Národní galerie, jmenovitě pak pan prof. PHDr. Vít Vlnas, pověřený vedením pražské NG, spolu s předsedou správní rady Nadace Moravské Slovácko JUDr. Ing. Zdeňkem Zemkem, generální ředitelkou SNG v Bratislavě Alexandrou Kusou PhD. , starostou Uherského Hradiště Květoslavem Tichavským a starostou města Veselí nad Moravou ing. Milošem Kozumplíkem, nás  pozvali  do Uherského Hradiště na společnou mezinárodní konferenci do rozlehlé, skvostně zrekonstruované, památkově chráněné budovy bývalé jezuitské koleje, kde se nalézá stálá expozice malíře Joži Uprky. Cílem této konference bylo seznámit nás s ucelenou sbírkou děl malíře Joži Uprky, která vznikla po dlouhých dějinných i organizačních peripetiích právě zde, v  historické budově, přeměněné v moderní a důstojnou Galerii Joži Uprky. 

 

Smysl a poslání stálé expozice

Osobnost a dílo Joži Uprky se sice na první pohled může laikům jevit jako krajové či regionální. Ano, malíř zobrazuje pozdně impresionisticky prakticky jen a jen Moravské Slovácko, jeho lid, zvyklosti a život na přelomu 19 a 20. století, ale přesah jeho rozsáhlého a cílevědomého díla (cca tisícovka doložených obrazů) jde už dávno za hranice regionu, i našeho státu a dokonce i Evropy. Uprkovým obrazům vzdává hold celý kulturní svět. A bylo tomu tak vždy. Vždyť už za života Joži Uprky mu vyjádřila obdiv taková osobnost, jakou byl francouzský sochař August Rodin. Bylo tedy na čase uspořádat ucelenou sbírku dostupných obrazů tohoto osobitého pozdně impresionistického tvůrce na jednom místě a situovat tento soubor tam, kam bytostně patří, do jeho rodného kraje.

Když se instituce také jednou na něčem rozumném shodnou

Nestává se zase tak často, aby se na něčem logickém a smyslu plném dohodli (bohužel často až antagonistické instituce) otcové města, kraje, státu, s historiky umění a odborníky. Ale stalo se. Díky vzájemnému chtění všech se Jožka Uprka vrátil tam, kam patří, do centra Slovácka, což bylo ostatně i jeho přáním. Vznikl tak projekt, který daleko přesahuje region a plně využívá mimořádný prostor, který byl k tomu účelu rekonstruován. Dokončená galerie představuje 12 krásných výstavních sálů, tisícovku plošných metrů výstavní plochy a představuje celkem 127 děl vrcholného autora české malby. Galerie ale není jen přehlídkou obrazů. Unikátní soubor přináší i kompletní průřez dlouhým životem mistra, tak jak ho naštěstí pro nás zachytily četné dobové dokumenty, zejména fotografie umístěné s vyčerpávajícími dvojjazyčnými vysvětlivkami po chodbách, které spojují jednotlivé výstavní sály.

Celý komplex vznikl zásluhou Nadace Moravského Slovácka a díky kladnému a vstřícnému přístupu těch, kteří poskytli u nich uložená díla Joži Uprky ve prospěch Galerie v Uherském Hradišti. Předně to byla Národní galerie v Praze, Galerie ve Veselí na Moravě, galerie ve Zlíně, Litoměřicích a řadě dalších míst, soukromí sběratelé (ing. Novotný) a dokonce i Národní galerie na Slovensku. Ta přispěla čtyřmi důležitými obrazy, spojenými s pobytem a tvůrčím působení (1932 až 1937) Joži Uprky na Slovensku.

 

Sběratelství je droga

Všichni zúčastnění vyzdvihovali, kromě faktu, že se podařilo soustředit všechny dostupné obrazy Joži Uprky na jednom, navíc velmi vhodném místě, i fakt, že se na vzniku sbírky podíleli významně i sběratelé. Vyslechli jsme v té souvislosti dokonce i sentenci na téma ´sběratel´. Pronesl ji ten asi nejpovolanější, duchovní otec celé události pan JUDr. Ing. Zdeněk Zemek, předseda správní rady Nadace Moravské Slovácko, zhruba těmito slovy.

Sběratelství v pokročilém stadiu je droga. A řada unikátních děl Joži Uprky neopustilo naši republiku jenom díky vášnivým sběratelům. Nemohli se srovnat s tím, že by tak vzácné obrazy unikly pryč z naší země. A to i s vědomím, že pokud už uniknou, stávají se tam, kde jsou k vidění, reprezentativním vzorkem toh,o co dílo autora představuje a přivádějí tamní zájem k nám.“

 

Sbírka ve Veselí na Moravě

Mnozí znalci a příznivci Uprkova díla asi vědí, že sbírka Uprkových obrazů byla k vidění v Galerii ve Veselí na Moravě. Mají pravdu. Ale tamní galerie vstřícně uvolnila obrazy Joži Uprky do Uherského Hradiště a sama se zaměřila na přehlídku žáků a pokračovatelů Uprkova díla (asi 50 autorů souborně označitelných jako malíři Moravského Slovácka). Narýsovala se tak jakási naučná trasa po stopách mistra Slováckem, která mimo Galerii Joži Uprky v Uherském Hradišti a Galerie ve Veselí na Moravě zahrnuje i jeho rodný dům a další místa, kde na Slovácku působil až po místo jeho spočinutí na tzv. Moravském Slavíně. Všichni přítomní se shodli, že tak byl splacen velký dluh Uprkovi za to, co všechno udělal pro Slovácko.

 

Jak to vidí obě Národní galerie

Generální ředitelka Slovenské Národní galerie v Bratislavě, Alexandra Kusá PhD., stejně jako její český protějšek prof. PhDr. Vít Vlnas, PH.D. pověřený vedením Národní galerie v Praze, se shodli v jednom, že vznik sbírky obrazů Joži Uprky je do jisté míry průlomem a důkazem, že instituce chtějí a umějí spolupracovat se soukromým sektorem, se sběrateli. Jak řekla paní ředitelka, naplnilo se heslo, že „Umenie je pre všetky“ a jak ji doplnil profesor Vlnas -  Národní galerie musí spolupracovat s obcemi i se soukromníky, neboť je to pevný trojúhelník, ale projekty musejí mít jasný a všeobecný smysl.

 

Co také zaznělo v diskuzi

Co nám prozradil starosta Uherského Hradiště KvětoslavTichavský?

 •  Uherské Hradiště si považuje za čest být mluvčím vztahu Moravského Slovácka k Jožovi Uprkovi a bude organizovat řadu akcí spojených s expozicí v Galerii Joži Uprky. Nejbližší bude 16. 4. 2014 v rámci celostátního projektu „Brány památek dokořán“.

Co nám řekl JUDr. Ing. Zdeněk Zemek, předseda správní rady Nadace Moravské Slovácko?

 • Jsem z Vlčnova a svůj první obraz do budoucí sbírky Joži Uprky jsem koupil od vlčnovského poštmistra jen proto, že se mi prostě líbil. Pak jsem se zúčastnil Vlčnovských slavností a prodával jsem upomínkové předměty. Mezi nimi i reprodukce obrazů Joži Uprky. A zjistil jsem, že jejich zásoba byla obratem vyprodána. Začal jsem se zajímat o to, co na těch obrazech je tak zajímavého. A propadl jsem jim. Nejprve ty s tématikou Vlčnova a pak už všechny. Pak už mi nestačily prostředky ani místo a založil jsem Nadaci a rozhodli jsme se vybudovat Galerii. A ani u toho to nekončí. Víme, že sbírka není zdaleka konečná, ale už nebude tak snadné ji rozšiřovat. Nadace hospodaří s dary a výnosem ze vstupného. Souhrnná sbírka obrazů Joži Uprky by měla přivést více návštěvníků, tím pádem i prostředky pro Nadaci a bude tak možné usilovat o další obrazy, které

 

Co ještě dodal vedoucí restaurátorského oddělení, Doc. Petr Kuthan?

 • Objevit a využít nějaký prostor pro sbírku obrazů není snadné. Na jedné straně je pro správnou úchovu obrazů potřeba vytvořit správné klima. To je venku v létě jiné než v zimě. To vnitřní však musí být konstantní. To vyžaduje úpravy, klimatizaci a podobně. Pokud je ale pro galerii zvolen historický objekt, brání památkáři většině úprav a zásahů. Instalace sbírky je pak náročným řešitelským kompromisem. Prostor Galerie Joži Uprky v budově bývalých kolejí je ale v tomto směru vyhovující a kompromisy se zdařily.  

 

 

Galerie Joži Uprky

 Masarykovo náměstí 21

686 01 Uherské Hradiště

tel.: 572 501 053

 

Máme otevřeno:

pondělí – sobota 10.00 - 17.00 hodin

neděle zavřeno

Vstupné: dospělí: 50 Kč

                rodinné vstupné (2 dospělí, 1 a více děti do 15 let): 80 Kč

                děti, studenti, důchodci: 30 Kč

zdarma:

děti od 6 – 15 let

důchodci (ČR)

studenti SŠ, VŠ

členové celostátního KPVU

držitelé průkazů ZTP, ZTP-P

držitelé karty ISIC, IYTC (GO 25), ITIC, EUROBEDS, EURO<26 Karta mládeže ČR

www.jozauprka.cz

www.uherske-hradiste.cz

 

 

 • Základem jedinečné stálé expozice tohoto významného českého umělce se stala u nás nejrozsáhlejší sbírka Uprkových děl, kterou vybudovali známý uherskohradišťský podnikatel a sběratel Zdeněk Zemek v úzké spolupráci s Petrem Vašátem, podnikatelem, sběratelem a zakladatelem Galerie Joži Uprky, která vznikla již předtím v roce 1995 v Praze a měla velký podíl na propagaci Uprkova díla jak u nás, tak v zahraničí (např. v roce 2002 ve Spojených arabských emirátech ve městě Abú Dhabí). Nadace Moravské Slovácko ve spolupráci s Národní galerií v Praze měla mimořádný podíl na uskutečnění Uprkovy velké jubilejní výstavy ke 150. výročí umělcova narození, která proběhla na přelomu roku 2011 - 2012 ve Valdštejnské jízdárně v Praze.

 

 • V expozici najdeme rovněž plastiky umělcova mladšího bratra, známého sochaře Franty Uprky.

 

 • Joža Uprka již v době svých počátků tvořil v Uherském Hradišti a uvažoval tu o založení galerie.

 

 • Joža Uprka (1861 až 1940) se celý život věnoval slováckému venkovu a folkloru. V malbách, akvarelech a kresbách zachycoval motivy z každodenního venkovského života, práci, slavnosti i lidové zvyky. Ve své době byl tak proslulý, že jeho ´Pouť u svatého Antonínka´ byla na pařížském Salonu v roce 1894 oceněna zvláštní cenou poroty.

 

 • Galerie Joži Uprky, která byla otevřena v září 2012 ve zrekonstruovaném objektu bývalé jezuitské koleje, nabízí průřez celoživotním Uprkovým dílem, představuje jeho oleje, akvarely, kresby i grafiky. Ve dvanácti výstavních sálech je nyní k vidění 127 jeho stěžejních děl.

 

 • Nadace nyní jedná o uspořádání výstavy ve Spojených státech. "Krajané o ni mají enormní zájem. Mohla by být do roku dvou, snad v Chicagu.“

 

 • Oprava jezuitských kolejí stála 77 milionů korun, z nichž skoro 25 milionů  poslala Evropská unie. Zbytek doplatila radnice ze svého rozpočtu. Rekonstrukce trvala dva a půl roku a doplnila opravu celého souboru barokních jezuitských staveb v centru města - levou část včetně Reduty opravili v roce 2001.

 

 • Geniální francouzský sochař Auguste Rodin, vystavující v té době v Praze, poctil svou návštěvou Uprkovo sídlo v Hroznové Lhotě, provázen Zdenkou Braunerovou a mnoha dalšími významnými českými umělci.

 

 • Z iniciativy Joži Uprky bylo v roce 1907 založeno Sdružení výtvarných umělců moravských, spolek, který ve svých řadách soustředil mnoho osobností výtvarné Moravy. Umělec měl také hlavní podíl na vybudování Domu umělců v Hodoníně, který byl otevřen v roce 1913.

 

 • Z Hroznové Lhoty se přestěhoval Joža Uprka v roce 1922 na Slovensko do Klobušic u Ilavy, kde se po léta věnoval námětům zdejšího lidového prostředí. Byl dokonce zvolen čestným členem Spolku slovenských výtvarných umělců a později jeho předsedou.

 

 • Do Hroznové Lhoty se vrátil v roce 1937. Jeho zdravotní stav se zhoršoval a umělec podlehl vážné chorobě 12. ledna 1940. Pohřben byl v rodném Kněždubu.

 

 • Nejznámější díla J. U.:

Malérečky, Pro pérečko, Zkouška koně, Trávnice na horských lukách, Kněždubská jízda králů, Literáci, Naše mamičky, Na procesí, Pouť u sv. Antonínka, Boží tělo v Hroznové Lhotě, Děvče z Mařatic, Při kázání, Polední odpočinek, Z pastvy, Návrat z pole, Trh v Kyjově, Jízda králů ve Vlčnově, Úvodnice z Kněžduba, Mariánská píseň, Od kerej?, Boží tělo ve Velké…

 

Hodnocení: 100 %

 

Richard Koníček

Foto: Ing. Olga Koníčková, internet (černobílé foto návštěva -  s Rodinem)