Galerie BKI-Praha: The Body / Lidské tělo / Човешкото тяло aneb nejatraktivnější umělecký artefakt očima bulharských umělců

13.01.2023 17:47

 

 

The Body / Lidské tělo / Човешкото тяло

Výstava obrazů žáků a učitelů ze sofijské Národní akademie umění 

5. 1. – 27. 1. 2023

Galerie BKI-Praha

 

 

„Tělo je skutečným odrazem uměleckého okouzlení – vzrušující a provokativní záznam zájmu umělce o lidskou postavu, figuru. Výstava nabízí divákům obrazy studentů z Ateliéru 51, jako výsledek jejich celoročního studia tématu a žánru. Vedle jejich prací se představí i díla umělců, jejich učitelů, kteří se během své tvůrčí cesty k tomuto tématu již nejednou dostali.“

Konstantin Kostov, kurátor

 

 

I když je současná doba daleka ostychu, puritánství, cudnosti a svou otevřeností k až do nedávna tabuizovaným tématům, překonává vše, co kdy už překonala, stejně, uspořádá-li nějaká galerie výstavu věnovanou lidskému tělu, vzbudí to rozruch.

Snad je to ozvukem dávné výchovy, snad přece je lidskou společenskou přirozeností, snad naopak lačností nějaké nové netušené senzace, ale bez povšimnutí taková výstava není a nebude. Právem či neprávem? Jak pro koho…

 

 

Počátek roku je startem většiny galerií do nové sezony. Takovou malou každoroční premiérou. Čím začít? Čím navnadit diváky? Čím trumfnout ostatní galerie? Některé galerie sází na šokující senzace, jiné na osvědčená umělecká jména. Jak která…

Jsou však galerie, které tohle podbízení se divákům nepotřebují. Kráčejí jistými kroky ve standardním modu kvality a působí pak jako ostrovy jistoty v bouřných galerijních vodách.

A takovou galerií je beze vší pochybnosti Galerie BKI. Sází na to nejzajímavější a nejlepší, co nabízí bulharská umělecká nabídka, a tou reprezentuje svoji zem, ale také nám skýtá možnost vhledu do toho nejlepšího, co vytvořili bulharští umělci. A že se mají čím pochlubit, to nám dávají v Galerii BKI každý měsíc najevo.

 

 

Takže, i když se nejnovější výstava věnuje lidskému tělu, nečekejme senzace, skandály a důvod k potutelnosti či pohoršení. Čekejme poctivé umění a malý rozbor názorového spektra umělců z nám blízké země.

Čekejme odraz současného stavu bulharské malby.

 

 

Nejvroucnější přání do nového roku pronesl za nás ředitele BKI Volodia Gotsev

 

Autorský tým přestavující se téměř třemi desítkami obrazů v Galerii BKI je kolektivní výstavou žáků a jejich učitelů ze špičkového ateliéru Malba Ateliér 51 sofijské Národní akademie umění. Tedy vrcholové vzdělávací instituce bulharských umělců. Dodejme, že výstava vznikla ve spolupráci se Svazem bulharských výtvarníků.

Na zahájení výstavy, nás pozvala, jménem ředitele BKI, jímž je našemu webu příznivě nakloněný pan Volodia Gotsev, dobrá duše BKI, věnující se mimo jiné i realizaci nových projektů, paní Jitka Zárubová. Volodia Gotsev uvítal přítomné konstatováním, že „každý rok si přejme, aby ten nadcházející rok byl lepší než ten, co právě pominul…“ Víc k tomu ani nemusel dodávat. Jestliže až do loňska takovéto přání bylo spíše formálního a zdvořilostního rázu, tentokrát nabylo plného a pro nás všechny přímo zásadního významu a je rozhodně odrazem stavu duše každého z nás.

Volodia Gotsev nás následně stručně seznámil se základními fakty týkající se výstavy a přestavil nám i jejího kurátora, současně i současného vedoucího Ateliéru 51 Malba sofijské Národní akademie umění, Konstantina Kostova.

Přestože Volodia Gotsev hovoří plyně česky, úvodní projev přednesl v rodném jazyce a o český překlad se postarala vždy usměvavá a vstřícná, Jitka Zárubová, která následně tlumočila i slova kurátora výstavy Body, Konstantina Kostova.

 

 

Kurátor o výstavě

 

Pro přesnost citace slov Konstantina Kostova, volíme raději citaci podstatné části jeho kurátorské zprávy: 

 

„Existují prvotní témata v umění. Vyobrazení lidského těla bylo vždy přítomno a diskutováno. Bylo i zdrojem inspirace. Výzva osobně se vrhnout na interpretaci tohoto tématu je projevem odvahy a osobního obohacení každého výtvarníka. Ale proč neotvírat nové kontexty pochopení a neodhalovat nový smysl ve světě umění? Přesně za účelem provokovat onu odvahu se objevila výzva v ateliéru malířství, konkrétně v hodinách Kompozice (Ateliér 51 na Národní výtvarné akademii v Sofii). V ateliéru, který donedávna vedl prof. Andrej Daniel, je tradice, která velí zvolit téma, jež bude nadále předmětem výuky a studia malby. Jako současný vedoucí ateliéru v této tradici pokračuji a poslední školní rok jsem navrhl téma Lidské tělo.

Na první pohled se zdá, že provokace je založena čistě v samotném žánru. Ale s postupujícím časem začaly v rozhovorech nad malbou vznikat kontextuální i konceptuální problémy. Se studenty jsme začali studovat identitu, krásu, vyznání, nepřítomnost, sex, pohlaví, sílu, hranice tělesnosti, zraněné či nemocné tělo v jeho vztahu ke svému okolí.

Dnes v době top modelů a top modelek, vrcholových sportovců a sportovkyň, je v pochopení vlastního i ´veřejného´ těla dosaženo nové bezprostřednosti. Současné výstavy i nadále hledají tento široký záběr. Může být odhalen. Stačí začít s tradičním prostředkem výukového procesu v akademickém prostředí. Nalezneme ho v detailních studiích nahého těla, stačí srovnat pohled a myšlenku na něj v toku dějin, mezi různými kulturami a při použití různých technik. To je jen jeden příklad, jak hluboce mohou obrazy na téma Tělo i nadále vzbuzovat vášně, vyvolávat protikladné názory a zájem na všech úrovních společnosti, až po hranice nepřístojnosti či jakéhokoliv pochopení.“

 

 

Nekonfrontační výstava žáků a učitelů

 

Autorský kolektiv byl sestaven na základě výběru prací vytvořených aktuálními studenty Ateliéru 51, ale také jejich vyučujícími. A to, jak těmi, co zde ještě učí, tak i těmi, kteří již vychovávat nové umělce přestali. Při výběru společného kolektivu autorů z řad žáků i pedagogů, ale nešlo o nějakou konfrontaci. Šlo o zmapování pohledů, postojů každého autora zvlášť a možnost jejich - čistě diváckého – srovnání, pro diváka pak i hledání postojů těch, s jejichž viděním, vnímáním a následnou prezentací své vize, se divák může ztotožnit.

A ztotožní. Najde si tu ten „svůj“ pohled na lidské tělo. Názor, který se shodne s názorem některého z vystavujících autorů. Stačí si jednotlivé obrazy prohlédnout, pěkně jeden po druhém, zamyslet se nad nimi, a v případě souznění mezi divákem a autorovým postojem prezentovaným obrazem se daným s obrazem – potažmo s autorem – ztotožnit.

Výběr je široký, tak tu najdeme ten „svůj“ obraz všichni.

Prozradíme předem, že i sám kurátor výstavy, Konstantin Kostov, nezůstal stranou a má na výstavě také svůj obraz. (kdo hledá, najde…) 

 

 

A pro pořádek, uvádíme jména vystavujících autorů:

 

Pedagogický sbor zastupují: 

Prof. Andrej Daniel, prof. Ivan Dimov, akad.mal. Pravdoljub Ivanov, doc. Atanas Atanasov, PhD. a ved.as. Konstantin Kostov, PhD.

 

Studenti bakalářského i magisterského studia Ateliéru 51, obor Malířství, Národní výtvarné akademie v Sofii:

Vanesa Velizarova, Dara Željazkova, Anna Koristaševskaja, Daniela Panajotova, Andžela Urumova, Iliana Christova, Lilana Ignatova, Pavlinka Dimova, Christina Papadolulu, Biljana Tokmakčieva,

Artemij Ovčinkov, Ivo Rangelov, Svetoslav Christov, Kostadin Radičev, Chanko Sedefčev, Alexandar Šivarov, Martin Ivanov a Samuil Velev.

 

 

O cestě výstavy k nám do Prahy

 

Výstava měla samozřejmě svoji premiéru v Sofii. Pak se ale vydala na cestu Evropou a rok 2023 zahájila v Praze. Oba řečníci, kurátor výstavy Konstantin Kostov i ředitel Galerie BKI, 

Volodia Gotsev, projevili zvědavost na to, jak bude naše - česká, či spíše pražská - divácká obec na tuto výstavu reagovat. Možnost se projevit máme až do konce ledna. Pak už ale výstava opustí Prahu a vydá se na své okružní cestě zase do jiné evropské země.

Přejeme jí, i jejím autorům, úspěch a šťastnu cestu.

 

 

Text: Richard Koníček

Foto: Wenca Nikoníček

 

The Body / Lidské tělo / Човешкото тяло

Výstava obrazů žáků a učitelů ze sofijské Národní akademie umění 

5. 1. – 27. 1. 2023

Galerie BKI-Praha

Bulharský kulturní institut, Klimentská 6, Praha 1

phone +420 233 326 862

phone bki@bki.cz

www.bki.cz