Galerie Antonína Navrátila – „Členská výstava“ aneb není malých galerií, jsou jen galerie dobré a méně dobré

29.09.2022 16:24

 

 

 

„Členská výstava“

Nové sdružení pražských umělců

26. 9. – 14. 10. 2022

Galerie Antonína Navrátila

 

 

Skromná a na první pohled nenápadná galerie, skromný a na první přečtení nenápadný název kolektivní výstavy skromných a na první zamyšlení nenápadných tvůrců. Ale jen na ten první pohled a na ono první přečtení a také na první nedbale letmé zamyšlení…

 

 

Galerie Antonína Navrátila je však ve skutečnosti ostrovem vymykajícím se standardu avantgardních až úletových galerií rozesetých po – dnes už kulturním koberci - žižkovských místa a v nich galerií.

A i ten název výstavy, je sdělný. Říká totiž, že Nové sdružení pražských umělců, nabízí novou kolekci svých nejnovějších prací. A kdo že to jsou ti umělci sdružení v Novém sdružení pražských umělců? Poctiví a plodní tvůrci s duší, rozumem a invencí. Umělkyně a umělci, kteří tvoří proto, aby sdělovali, a ne proto, aby na sebe upoutávali mediální pozornost skandály, extravagancí a alternativou za každou cenu.

Takové je Sdružení a takové jsou i výstavy v malé, ale obsahem každé z výstav víc než pozoruhodné galerii, Galerii Antonína Navrátila.

 

 

Navrátili jsme se k Navrátilům…           

 

My na www.www-kulturaok-eu.cz sledujeme dramaturgii Nového sdružení pražských umělců v Galerii Antonína Navrátila převáženě zaplňovanou právě produkcí umělců sdružených v Novém sdružení pražských umělců již od počátku našeho vzniku, tedy od roku 2013.

Jenom jsme v poslední době tuto žižkovskou uměleckou libůstku, pro nával jiných výstav, poněkud zanedbávali a byla to chyba. Naše chyba. A s námi i všech, kteří ji při své procházce nenavštíví.

Proto si dovolíme připomenout návštěvníkům našeho webu, o Novém sdružení pražských umělců, kteří se v žižkovské Galerii Antonína Navrátila, v Husinecké ulici 8 tak vytrvale, neúnavně, a to i po tvůrčí stránce, zdárně prezentují.

 

 

Nové sdružení pražských umělců

 

Zde si však dovolíme citovat z kroniky Sdružení, abychom na nic z historie a současnosti tohoto unikátního seskupení umělců nezapomněli.

 

·         Nové sdružení pražských umělců vždy pokládalo za rozhodující kvalitu a profesionalitu uměleckých prací a sílu jejich sdělení.

·         Tato idea je základem koncepce všech společných výstav sdružení.

·         Nové sdružení pražských umělců (NS) založili v roce 1992 pražští umělci vedení malířem Jiřím Načeradským jako spolek, jehož hlavním úkolem bylo umožnit jeho členům veřejnou prezentaci.

·         Jiří Načeradský byl také prvním předsedou.

·         NSPU se vždy pokládalo za otevřené společenství.

·         Na začátku jeho vzniku byla idea proměnlivosti členské základny, tedy absolutní otevřenosti k příjímání nových členů a jejich hostů.

·         NSPU není ohraničeno ani věkem ani spolkovými pravidly.

·         Nabízí členství i mimopražským tvůrcům a poskytuje prostor aktivitám různých názorových a generačních skupin, které uvnitř něho vznikají.

·         Sdružením prošly téměř dvě stovky tvůrců a desítka teoretiků, neboť během svojí existence navázalo spolupráci s výtvarnými teoretiky, kurátory (Věra Jirousová, Alice Mžyková, Miroslav Krajný, Olaf Hanel, Jiří Machalický, František Malina, Jiří Tichý, Jiří Urban, nejnověji Naděžda Blažíčková) a periodiky zabývajícími se uměním (Ateliér, České listy).

·         Stálou členskou základnu aktuálně tvoří třiceti až čtyřiceti výtvarníků, především střední a starší generace, z nichž mnozí spoluurčují současné české umění.

·         Za dobu své existence vyvinulo Nové sdružení pražských umělců pozoruhodnou výstavní aktivitu.

 

 

·         Ať už to byly legendární výstavy v pražském Mánesu (Otevřené dveře – 1993, 1995, Práce na papíře – 1997), v areálu Vyšehradu (1994, Konstanty – 1995) či v Kutné Hoře (Na hranici znaku – 1995), Kroměříži (1996), Jičíně (1997), Teplicích (1998), Stříbře a Mladé Boleslavi (1999), v Českých Budějovicích, Čáslavi a Týnci nad Sázavou (2000), Lidicích (2005), Litomyšli (2006), Poděbrady (2007), Rakovníku (2007), galerie Nora Praha (2008), Planá nad Lužnicí (2010), památník Vojna u Příbrami (2011) a další a další.

·         Výstavy v regionálních kulturních centrech jsou zahrnuty pod dlouhodobý projekt „Otevřená brána města“.

·         Sdružení úspěšně reprezentovalo českou výtvarnou tvorbu i na výstavách v zahraničí (Polsko, Německo, Francie – 2000, prostřednictvím galerie u Rotundy v Týnci nad Sázavou) a naopak hostilo na svých výstavách řadu zahraničních umělců.

·         Nové sdružení je dnes jedním z nejstarších aktivních spolků na české výtvarné scéně a jeho činnost zaznamenává pozitivní ohlas v různých médiích.

·         Nejúspěšnějším projektem Nového sdružení jsou každoroční společné přehlídky tvorby nejen členů, ale i hostů a sympatizujících výtvarníků.

·         První se konala v roce 1998 (Uloupený Faidros) v románských sálech a ambitech kláštera premonstrátů na pražském Strahově a od té doby pokračují dodnes.

·         Přímo v prostorách strahovského kláštera se konaly do roku 2005 (Rovnoběžky – 1999, Profily – 2000, Když se obrazy baví – 2001, Důvěrný dialog II – 2002, Podzimní dialog – 2003, Eurodialog 2004, Otevřený dialog – -2005) kdy bylo opatstvím rozhodnuto o jiném využití prostor.

 

 

·         Mediálně nejúspěšnější přehlídka pod názvem „Profily“, byla zařazena do kalendáře oficiálních aktivit projektu Praha- Evropské město kultury r. 2000.

·         Na přehlídce v jubilejním 10. roce výročí založení sdružení (Důvěrný dialog II.) byli zapůjčenými díly zastoupeni i zakládající členové sdružení Jiří Načeradský a v témže roce předčasně zesnulý sochař Karel Nepraš. Představily se zde také dvě výtvarnice z Německa (malířka Anja Seifert a fotografka Claudia Lorenc).

·         Na spolupráci se zahraničními umělci (výstavy v Norimberku, v Kulturní hale v Tübingenu a na radnici v Reitlingenu v roce 2001) navázala přehlídka Eurodialog 2004 hostováním 12 německých autorů z Würtenberska.

·         Přehlídka byla příspěvkem sdružení ke vstupu ČR do Evropské unie.

·         V roce 2006 se konala společná výstava členů sdružení v galerii Nová Síň v Praze pod názvem Práce na papíře II.

·         Názvy přehlídek tvorby členů sdružení od roku 2007, navazující na sérii předchozích přehlídek, které vždy měly v názvu určitou kombinaci termínu, symbolizujícího postoj Nového sdružení nejen k veřejnosti, ale i ke svým zahraničním kolegům v rámci přátelské umělecké konfrontace., obsahují termín „Rande“ symbolizující setkání prací členů sdružení i jejich hostů a číslici vyjadřující celkový počet společných výstav členů sdružení (Rande 52 – Galerie Deset – Waldesovo muzeum Praha – 2007, Rande 54 – Brána – Novoměstská radnice Praha – 2008, Rande 55 – Chvalský zámek Praha – 2009).

·         Další společnou výstavou sdružení v roce 2009 byla výstava pod názvem „Spolu“ v prostoru v Rajské budově VŠE Praha.

·         Nejnovější desetiletí, tedy dobu od roku 2013, kdy vznikl web www.www-kulturaok-eu.cz, návštěvníci tohoto webu mohli sledovat v průběžných – téměř pravidelných – reportážích z akcí Novým sdružením pražských umělců

 

      

Domácí atmosféra v Galerii Antonína Navrátila

 

Nové sdružení pražských umělců v poslední době – po různých peripetiích doputovalo nakonec na Žižkov, do Husinecké ulice 8, kde neúnavně pořádá samostatné výstavy i velmi oblíbené společné výstavy vlastních členů, ale mezi tím také zajímavých hostů, nečlenů sdružení. V příhodném klimatu, je součástí galerii prostorný dvůr, kde NSPU pořádá různé umělecké akce, jako například autorské čtení nebo divadelní představení.

 

Text a foto:

(z právě probíhající výstavy Nového sdružení pražských umělců v Galerii Antonína Navrátila)

Richard Koníček

 

„Členská výstava“

Nové sdružení pražských umělců

26. 9. – 14. 10. 2022

Galerie Antonína Navrátila

Více: https://www.nspu.cz/