Gabriela Procházková Oceánie a blízké (známé) vzdálené světy aneb speciální vizuální projekt k výročí NoD galerie

17.10.2016 13:15

Video NOD - Praha

14. 10. - 13. 11. 2016

 

 

 

 

 

 

Na vernisáži ve Video NODu jsme se octli uprostřed světelné instalace, která je dílem  vizuální umělkyně a designérky Gabriely Procházkové.

 

„Celý svět v zrnku písku zřít a nebe v polní květině, nekonečno do dlaně uchopit, věčnost žít v pouhé hodině.“

William Blake

 

Gabriela Procházková (*1990) je fascinována estetickými a poetickými vlastnostmi světla a možností, jak poukázat na nové úhly pohledu na něj, na jeho nehmotnost, avšak neuvěřitelně silné a atmosféru definující schopnosti. V nedávné době navázala spolupráci se sound designéry a převádí zvukové stopy do site-specific instalací. Autorka má zájem o vytvoření nových typů situací a realit, které mohou vzniknout během audiovizuálních performací, které jsou na hranici mezi stage designem, light designem, instalacemi, audiovizuálními a divadelními performacemi, klubovou scénou a uměleckým světem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Světlo proti tmě, řád proti chaosu. Neustálé vnímání příčiny a důsledku, tah tuší připomínající kaligrafii, vznik organických forem, jen aby znovu přirozeně zanikly. Ve výsledku neustálého zkoumání materiality a pozorování makroskopických a mikroskopických struktur můžeme pozorovat, co nám říká o vzniku vesmíru. Za použití různých běžných materiálů vznikají tekuté, vždy zcela unikátní obrazce, které  připomínají mandalu. V běžném slova smyslu se označení ´mandala´ stalo termínem pro jakýkoliv geometrický vzor, který reprezentuje kosmos metafyzicky, symbolicky, či mikrokosmos vesmíru.

 

 

Někdo nemá tendence brát v zřetel zdánlivě běžné momenty každodenního života, ale když jsou zachyceny a zdůrazněny, mohou nás odkázat na filizofie jako je právě wabi-sabi, jež reprezentuje japonský a celosvětový pohled zaměřený na akceptování pomíjivého a nedokonalého.

Někdy bývá popisováno jako druh krásy, která je nedokonalá, nestálá a nedokončená. I slova wabi a sabi jsou složitá na překlad.

 

Wabi původně odkazuje na osamělost žití v přírodě, odštěpení od společnosti

sabi znamenalo chladný, nakloněný, seschlý

 

Pochopení prázdnoty a nedokonalosti se rovná prvnímu kroku k satori, osvícení....Myšlenka býti obklopen přírodními, měnícími se a unikátními věcmi nám pomáhá při spojení s reálným světem a chrání před potencionálně stresovými situacemi.

Zjednodušeně řečeno, wabi-sabi je trénink, pomocí něhož se člověk může naučit vnímat běžné věci jako zajímavé, fascinující a krásné. Padající podzimní listí by mohlo být příkladem.

Wabi-sabi může změnit naše vnímání světa do takové míry, že prasklina na váze ji dělá zajímavější a dává jí hlubší význam.

(zdroj: text kurátorky)

 

Kurátorka: Veronika Zajačiková

www.gabrielaprochazka.com

 

Hodnocení:  99 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková