Gabriela Nováková: Pradávné krajiny aneb naději máme jako kotvu duše, bezpečnou a pevnou…

12.10.2015 16:16

Galerie Josipa Plečnika – krypta kostela Nejsvětějšího Srdce Páně - Praha

8. 10. – 1. 11. 2015

 

Na vernisáži nové výstavy v kryptě žižkovského kostela Nejsvětějšího Srdce Páně pronesla úvodní slovo Helena Musilová (na foto vlevo dole, zhoršená kvalita). Autorka Gabriela Nováková se rovněž akce osobně zúčastnila.

Gabriela Nováková vystavuje vrstvené tušové kresby na fólii. Její ´Pradávné krajiny´ nejsou typickými obrazy přírodních scenérií, ale spíš krajinnými prostory, v nichž je příroda abstrahována a transformována do archetypálních tvarů zemského povrchu. Mohou nám evokovat cesty, hory, soutěsky, mořské pobřeží existující v dávných dobách, snad někdy na počátku stvoření světa. Můžeme je vnímat jako odrazy ukrytých a zahloubených vnitřních krajin člověka.

Autorka chápe své krajiny jako místa touhy po poznání, hledání smyslu našich cest, našeho putování, neustálého procesu hledání, bloudění a nalézání, pronikání k podstatě bytí. Vkládá do nich zdánlivý klid, ale zároveň i určité napětí, jakoby způsobené nepřítomností člověka. Ony však nejsou prázdné, uzavřené samy do sebe, ale očekávají poutníky, kteří jimi budou procházet, naplní je svou přítomností, svými příběhy.

Pradávné krajiny jsou velmi jemné kresby a jsou jedním z témat, kterým se autorka zabývá ve své volné výtvarné tvorbě. Kresby nevytváří v jednou souvislém časovém úseku, ale vznikají malých cyklech, někdy i v odstupu několika let. Jako téma prostupující různá období života, vracející se pro svou mnohotvárnost a víceznačnost.

Barevnost je redukována pouze na bílou a černou, žádné výstřednosti se nekonají..

 

Gabriela Nováková

  • studovala na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze v ateliéru prof. M. Jágra
  • studovala na  Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs v Paříží v ateliéru prof. J. Gianiniho
  • zabývá se kresbou, malbou, grafikou, grafickým designem, ilustrací, realizacemi v architektuře
  • od 2005 – vyučuje studenty na Fakultě architektury ČVUT v Praze

 

 

 Galerie Josipa Plečnika se nachází v prostorách unikátní podzemní krypty kostela Nejsvětějšího Srdce Páně. Součástí prostor je také intimní kaple s neopakovatelnou atmosférou.

 

Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně

130 00 Praha 3 – Žižkov

Nám. Jiřího z Poděbrad

 

https://www.artium-os.cz

 

www.srdcepane.cz

 

Máme otevřeno: středa – neděle: 15.00 – 18.00 hodin

Hodnocení:  69 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva - Helena Musilová)

Foto: © Ing. Olga Koníčková