Gabiony aneb k čemu je v rámci našeho bydlení můžeme výhodně použít?!

06.10.2014 14:35

V poslední době jsme na www.www-kulturaok-eu.cz při svých výletech za Prahou masivní rozšíření stále více oblíbenějších gabionů. Nacházíme je především kolem rodinných domků či vil místo plotu, nebo ke zpevnění svahů, či jako protihlukové stěny.

Gabiony – víme, co to je?

Gabion je vlastně drátěná konstrukce, kterou vyplníme materiálem, nejčastěji hrubším přírodním nebo lomovým kamením všeho druhu a barevnosti. Takže shrneme ještě jednou:  materiálem, který  využíváme  pro naplnění ocelové konstrukce gabionu, je hrubozrnný kámen, například čedič nebo žula. Jako další druh náplně můžeme použít recyklovaný stavební materiál nebo betonovou drť. Přední stranu vyřešíme, díky speciálním spojovacím prvkům pro vyztužení (možné vyboulení konstrukce a případný tah). Síť má proto trvalou pevnost a stále stejný tvar. Na přední stranu, která je okem viditelná, dáváme hladký lomový kámen. Zbytek gabionu  plníme méně vzhledným kamením. Už od pradávna jsme gabiony neplnili pouze kamenem, ale využíval se písek nebo zemina.

 

Gabiony plněné zeminou, případně pískem = bastiony

Gabiony můžeme využít jako  praktický, nebo dokonce i jako estetický prvek (sochy) . Základem gabionu je pozinkovaná síť pravidelného tvaru složená z jednotlivých ocelových drátů, které tvoří celistvou konstrukci. Dráty mohou mít rovněž protikorozní úpravu.

 

Užití gabionů je různorodé a individuální – pro zpěvnění svahů, břehů, jako protihlukové stěny, gabionové ploty, separační zdi, dekorační zídky apod. Při šíři gabionové konstrukce 0.3, 0.4 metru  nebo při vyšších výškách ji musíme opatřit interní výztuží (vyztužující trubky,  či  jiný výztužný prvek).

 

Historie gabionu

Slovo gabio pochází z italštiny a v překladu znamená klec. Původně se jednalo o proutěné koše, které se naplnily zeminou, aby sloužily jako polní nebo městské opevnění. Historie gabionu však sahá v historii ještě do dřívějších dob. První zmínky bychom mohli najít před 7000 lety v Egyptě. Zde se gabiony využívaly k tomu, aby zamezily erozím na březích řek…

 

Stavba gabionových konstrukcí

Gabionové konstrukce postavíme jednoduše. Nejprve musíme vytyčit prostor, kde chceme, aby gabion stál. Je-li nutné, vykácíme nepotřebné dřeviny, vyrovnáme terén, obedníme stromy, abychom je mechanicky nepoškodili. Na zvoleném místě  vykopeme základovou spáru ve velikosti, kterou potřebujeme. Do ní uložíme prázdnou konstrukci.

 

Gabionový plot

Gabionový plot nám poskytuje  možnost, jak vytvoříme pěkné a zejména technicky nenáročné nosné i nenosné oplocení, které  vyplníme pohledovým kamenem nebo necháme konstrukci pouze porůst pnoucí vegetací.

 

Designovou gabionovou zídku lze jednoduše sestavíme upevněním dvou plotových dílců na obdélníkové sloupky pomocí ocelových příchytek. Vzniklý prostor můžeme vyplnit dalšími rozmanitými materiály: valouny, dřevem, kůrou, cihlami, kokosovými ořechy apod. Protilehlé plotové dílce musíme zpevnit rozpěrkami – háčky zabraňující „vyboulení“ zídky. Takto naplněnou zídku můžeme použít nejen jako oplocení vaší zahrady, ale může stát samostatně v prostoru, kde bude působit jako zajímavý architektonický prvek a dotvářet tak celkový dojem zahrady a domu.

Gabionové vertikální zahrady

Vlastníkům vertikálních konstrukcí se nabízí možnost,  jak zužitkujeme a vytvoříme ideální zahrádku i v podmínkách, které nejsou ideální pro klasické nebo miniaturní horizontální zahrádky. Musíme vzít v úvahu, na jaké světové straně se konstrukce nalézá, a podle toho zvolíme druhy rostlin, jejich typ…

 

Gabiony – použití v architektuře

Ovšem v poslední době se tento zcela charakteristický prvek využívá i v architektuře budov a zahrad. S trochou představivosti a kreativity s ´kameny v pletivu´ vytvoříme krásné dekorační prvky i samotné základy domů.

 

Realizace z gabionu (na klíč odbornou firmou, či svépomocí, kombinace obojího) a přípravné práce, jež  předepisuje projektová dokumentace

Rozlišujeme dva základní postupy realizace, a to suchý a mokrý proces. Nejjednodušší je suchý proces, u něhož nepotřebujeme nic jiného, než vyhloubit základ na vyrovnaném terénu, vložit gabionový koš a začít skládat výplňový materiál. Jedná se o způsob, který je opravdu  rychlý a snadný na přípravu i realizaci. Je vhodný pro méně rozsáhlé gabiony.

 

Gabiony skládáme vedle sebe a spojujeme je montážními spirálami. Můžeme realizovat tyto práce  v jakémkoliv ročním období, jelikož se jedná o suchou stavbu. Zdi tvořené gabiony jsou vodopropustné stavby, které vizuálně nenarušují přírodu a mají malé nároky na údržbu.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tři druhy gabionových konstrukcí

rozlišujeme samostatně:

 • stojící prvek
 • opěrnou zeď
 • obklad

 

Samostatný gabion nejlépe využijeme na zahradách nebo v interiérech. Zdi se skládají z několika bloků gabionů podle jejich tvaru. Pevně je spojíme kovovými spirálami.

 

Opěrné zdi mohou dosahovat různých výšek a volitelných délek. Při stavbě opěrné zdi vrstvíme několik řad gabionů na sebe. Všechny hrany kvádrů spojujeme speciálními dráty, aby nedošlo k jejich rozpojení. Výztuže navíc slouží k tomu, aby se stěny kvádru nezakulatily.

Zdi jsou nosným prvkem, mají široké možnosti využití pro růst rostlin, rozdělení prostor nebo ochranu před přírodními vlivy a podobně.

 

Obklad slouží k obklopení jiného objektů a jeho zakrytí. Gabionové obklady také využíváme pro zpevnění půdy před hrozícími sesuvy nebo jako protipovodňové zábrany.

    Co lze sehnat z gabionů

 •  drátěné svařované gabionové sítě
 •  gabionové koše - drátěné koše ze sítí okastosti 10x10 cm, 10x5 cm, 10x2,5 cm a 5x5 m
 •  gabionové matrace - drátěné pletené gabionové koše
 •  gabionové plotové systém
 • ochranné sítě skal - sítě proti padajícímu kamení ze skal
 • gabionové fasády - gabionové obložení fasád
 •  gabionové záhony a květináče různých tvarů a rozměrů
 • gabionové lavičky s opěradlem, sofa
 • gabionové zástěny k popelnici různých velikostí
 • gabionové stojany na dřevo různých velikostí

 

Ing. Olga Koníčková (zdroj: www.pilecky.cz)

Foto: Ing. Olga Koníčková, internet, Tardis & Other Phenomena Group,www.betafence.cz)