Frida Kahlo – Fotografie aneb kde nejkontroverznější osobnost Mexika poznáme jak ji neznáme

29.10.2021 18:16

 

Frida Kahlo – Fotografie

15. 10. 2021 – 16. 1. 2022

Galerie hlavního města Prahy

Dům U Kamenného zvonu

 

 

Byla odvážná, byla šokující, nonkonformní a svojí tvorbou se vřadila do řad extrémní postmoderny. Zobrazovala konflikt mezi realitou a imaginací, preferovala jinakost, odlišnosti, výjimky a cíleně překračovala všechny klasické zvyklostí. André Breton byl z její tvorby nadšen a mínil ji přijmout mezi surrealisty. Kahlo to odmítla s tím, že ona nemaluje sny jako surrealisté, ale jen vlastní realitu…

 

Fridu Kahlo (6. 7. 1907 – 13. 7. 1954) asi většina nás zná jen jako mimořádnou mexickou malířku. Její malířský styl, vycházející z původní mexické kultury je nezaměnitelný. Doba, dějinné události i její osobní život ji ale dovedly k obohacení stylu o prvky realismu, symbolismu i surrealismu. V souvislosti s její osobou si asi ještě vybavíme, že inklinovala aktivně ke komunismu, že byla nespoutanou ženou, a manželkou předního mexického malíře Diega Rivery. A možná se také dopídíme, že existuje téměř 150 jejích obrazů a na třetině z nich že je její autoportrét. Ale o tom, jak žila, s kým se stýkala, jak vypadal svět kolem ní, o co se zajímala, to už v převážné většině netušíme. Výstava Frida Kahlo – Fotografie nám o ní poví mnohem víc…

 

 

Proč Frida Kahlo a fotografie?

 

Kurátorská zpráva to přesně vysvětluje.

„Díky tomu, že Frida Kahlo měla silný vztah k fotografii. Její otec i dědeček byli profesionální fotografové. Frida sama užívala fotografie nejrůznějším způsobem. Sbírala například daguerrotypie a pohlednice z 19. století, ze kterých vystřihovala detaily, psala do nich různé dedikace a zasahovala do nich, jako by to byly malby. Obdarovávala jimi své přátele. Byly to památky na její předky. Studovala na nich vlastní podobu a navíc se staly i důležitou inspirací pro její malířské dílo.“

 

 

Co na výstavě objevíme?

 

Především řadu snímků, které se zachovaly v její pozůstalosti a byly donedávna zcela neznámé. Snímky byly odborně uspořádány a roztříděny. Vzniklo šest tematických sekcí. Výstava se ale nesnaží o nějaký chronologický obraz života Fridy Kahlo, mnohem více se soustředí na ilustraci jejího uměleckého zázemí, její rodnou zem a charakteristiku celé éry, v níž tak výrazně působila. Odkrývá různé detaily z jejího života dokreslující naše dosud omezené znalosti o této osobnosti.

 

 

241 fotografií jako kaleidoskop jedné ikony

 

Přehledné a nepřehlédnutelné trojjazyčné panely provázející výstavu a jejích šest kapitol, nám podrobně vysvětlují vše, co lze z fotografií vyčíst.

Do šestice kapitol výstavy bylo vybráno celkem 241 fotografií.

Věnují se postupně původu, Fridy Kahlo, tzv. Modrému domu – Casa Azul, dále politice, revoluci, samozřejmě Diegu Riverovi, ale také Fridině neskutečně postihovanému tělu a v neposlední řadě samozřejmě i jejím láskám a přátelstvím.

 

 

A přátelé i lásky ji nejen milovali, ale i fotili

 

Vystavené fotografie jsou především historické dokumenty doby ale dokládají také um a specifické pohledy jiných umělců, jejichž fotografie jsou rovněž součástí kolekce. Najdeme zde snímky od takových osobností jako Man Ray, Martin Munkácsi, Edward Weston, Brassaï, Tina Modotti či Gisèle Freund.

 

 

Jak sbírka a následně i putovní výstava vznikly?

 

Diego Rivera, Fridin manžel, věnoval po její smrti, v roce 1954 jejich „Modrý dům“ Mexiku a jeho lidu. To byl počátek dnešního Muzea Fridy Kahlo, jednoho z nejpopulárnějších muzeí na světě. Osobní archiv, zahrnující přes šest tisíc fotografií, výkresy, dopisy a typickou Fridinu garderobu, ale mohl být otevřen až teprve v roce 2003. Na přání Diega Rivery měl zůstat před veřejností skryt po dobu 50 let. A objevily se tak i fotografie a začalo jejich zpracování. Přizván byl přední mexický znalec a historik, Pablo Ortiz Monasterio, který uspořádal celý archiv a provedl i výsledný výběr fotografií, které rozčlenil do na výstavě prezentovaných šesti tematicky ucelených kapitol.

 

 

Objeven původ děl Fridy Kahlo

 

Otevření archivu Fridy Kahlo a objev fotografické sbírky, ukázal, kolik jejích děl má původ ve fotografiích. Klíčovou se ukázala inspirace otcovými fotografickými autoportréty. Však také uspořádávatel archivu Fridy Kahlo Pablo Ortiz Monasterio, v jednom svém interview pro CBC Radio věnovaném sbírce, připomněl, že sbírka fotografií, způsob, jakým byla shromážděna a jak se s ní pracovalo, vytváří intimní, avšak v mnoha ohledech barvitější a úplnější obraz malířčiny osobnosti. Doslova řekl:

„Ať už vědomě, či nikoliv, tak nám umělkyně díky úžasné rozmanitosti pečlivě uchovaných fotografií odhalila složitou strukturu své vlastní identity, kterou jsme dosud znali výhradně z řady více jak 50 malířských autoportrétů, v nichž otevřeně odhaluje své nitro vždy s hrdostí a důstojností navzdory všem strádáním a fyzickému utrpení. Výstava je proto pohledem za zrcadlo těchto autoportrétů.“

A že autoportréty Fridy Kahlo byly specifické a klíčové dokládá i její odpověď na otázku, kterou ji kdosi v nějakém rozhovoru položil a která zněla, proč maluje pořád tolik autoportrétů… Frida Kahlo odpověděla:

„Protože jsem často sama a proto, že já jsem subjekt, který znám nejlépe.“

 

 

Výstava proplula nadšeným světem až k nám

 

Výstava je putovní. Po svém vzniku proputovala nejprve křížem kráž galerie obou amerických kontinentů a když pouť novým kontinentem ukončila, překonala Atlantský oceán, aby zakotvila na starém kontinentě, v Evropě.  K nám doputovala od své evropské premiéry v Portugalsku přes Německo a Polsko.

K nám do G HMP se dostala díky veleúspěšné výstavě Sama Shawa, která se konala v Domě fotografie v letech 2016–2017. Tato výstava upoutala pozornost mexické agentury Terra Esplêndida, která oslovila G HMP s žádostí o uspořádání výstavy Frida Kahlo – fotografie také u nás.

 

 

Pod záštitou mexické velvyslankyně

 

Záštitu nad výstavou převzala J. E. Leonora Rueda, velvyslankyně Mexika v České republice.

Z jejího vystoupení při zahájení výstavy v Domě U Kamenného zvonu bylo znát, že je na tuto umělkyni hrdá, že je na ni hrdé celé Mexiko a že má radost, že se výstava koná právě zde v Praze. Mimo jiné připomněla, že Frida je zosobněné Mexiko a vždy jím byla. Že je symbolem všech událostí, které Mexiko utvářely. Doslova řekla, že „Frida ukazuje historii Mexika a je vzorem boje žen za lásku, bojem s bolestí a zraněními na těle i na duši.

Závěrem zahájení k nám krátce promluvila formou videokonference i generální koordinátorka celé akce. Paní velvyslankyně nás závěrem ujistila, že ambasáda Mexika se bude podílet na doprovodném programu a poděkovala ředitelce G HMP Magdaleně Juříkové, která nás ve svém vstupu seznámila a s výstavou. Nakonec ještě připomněla Michaela Vrchotová, vedoucí Oddělení komunikace, programů a ediční činnosti G HMP, která tiskovou konferenci moderovala, že výstavu doplňuje projekce filmů o Fridě Kahlo a je k výstavě připraven katalog a doprovodný program, který bude dvojjazyčný.

 

Text a foto: Richard Koníček

 

 

Frida Kahlo – Fotografie

15. 10. 2021 – 16. 1. 2022

Galerie hlavního města Prahy

Dům U Kamenného zvonu

Staroměstské nám. 13, Praha 1

Otevřeno denně kromě pondělí od 10 do 20 hodin

Kurátor výstavy: Pablo Ortiz Monasterio

Grafické řešení: Anymade Studio

www.ghmp.cz

Facebook: www.facebook.com/GHMP.cz/

Instagram: @ghmp.cz

www.instagram.com/ghmp.cz

 

https://www.ghmp.cz/member/

Vstupné: 150 Kč plné / 60 Kč snížené / 20 Kč seniorské

 

 

DOPROVODNÝ PROGRAM:

 

Aktuální informace o dalším doprovodném programu naleznete na www.ghmp.cz  

Změna programu vyhrazena.

 

Komentované prohlídky:

 

st 10. 11. 2021, 18 h

komentovaná prohlídka výstavy v českém jazyce s Pavlem Štěpánkem

st 24. 11. 2021, 18 h

komentovaná prohlídka výstavy v anglickém jazyce s Markétou Ježkovou

st 8. 12. 2021, 18 h

komentovaná prohlídka výstavy ve španělském jazyce s Pavlem Štěpánkem

st 12. 1. 2022, 18 h

komentovaná prohlídka výstavy v českém jazyce s Pavlem Štěpánkem

 

Přednášky:

 

út 16. 11. 2021, 18 h

Frida Kahlo – tíha života a umění; přednáška Pavla Štěpánka, historika umění a specialisty na umění Španělska a Latinské Ameriky

 

Filmový výběr:

 

Kurátorský výběr dokumentárních filmů, který představuje silné ženské osobnosti výtvarného umění, jako jsou Frida Kahlo, Peggy Guggenheim, Toyen a další. Sledujte online na streamovacím portálu DAFilms: https://bit.ly/filmyGHMP

 

Edukační aktivity:

 

so 20. 11. 2021, 13–18 h

Fotografické stylizace I

Edukační centrum, Colloredo-Mansfeldský palác

 

so 11. 12. 2021, 13–18 h

Svět Fridy Kahlo

koncertní sál

Dům U Kamenného zvonu

 

so 8. 1. 2022, 13–18 h

Fotografické stylizace II

Edukační centrum, Colloredo-Mansfeldský palác

 

Výtvarný ateliér pro dospělé a seniory

ne 17. 10. 2021, 15–18 h

Portrétní studiová fotografie I

Edukační centrum, Colloredo-Mansfeldský palác

 

pá 22. 10. 2021, 15–18 h

Portrétní studiová fotografie II

Edukační centrum, Colloredo-Mansfeldský palác

 

ne 31. 10. 2021, 15–18 h

Portrétní studiová fotografie III

Edukační centrum, Colloredo-Mansfeldský palác

 

čt 21. 10. 2021, 10–13 h

Fotografické album I

Edukační centrum, Colloredo-Mansfeldský palác

 

čt 21. 10. 2021, 15–18 h

Fotografické album II

Edukační centrum, Colloredo-Mansfeldský palác

 

ne 21. 11. 2021, 10–13 h

Fotografické album III

Edukační centrum, Colloredo-Mansfeldský palác

 

ne 21. 11. 2021, 15–18 h

Fotografické album IV

Edukační centrum, Colloredo-Mansfeldský palác

 

Interaktivní prohlídky výstavy pro všechny typy škol i další věkové a zájmové skupiny s možností následné výtvarné reakce ve formě vlastní tvorby. Akce přizpůsobujeme časově, tematicky i úrovní náročnosti konkrétním požadavkům každé školy.

 

Rezervace nutná: edukace@ghmp.cz