František Kysela a Smetanovy opery aneb jak oslavíme 200. let narození Bedřicha Smetany v roce 2024?!

20.07.2015 10:11

Muzeum  Bedřicha Smetany – Praha

24. 6. 2015 -29. 2. 2016

 

„Hudba je lidskou reakcí ve třech situacích, v nichž se nedostává slov: v lásce, utrpení  a smrti a při setkání s Bohem. Ve skutečnosti se nás ve všech těchto situacích dotýká tajemství Boha, a v tomto smyslu se tedy Boží dotyk stává pramenem hudby,“

Krzysztof Bronk, redaktor a publicita, Res Claritatis Monitor

 

Na vernisáži nové výstavy ´František Kysela a Smetanovy opery´, jejímž cílem bylo oživit stálou expozici a  která se uskutečnila v Muzeu Bedřicha Smetany, právě když probíhalo v Praze PQ 2015, jsme si prohlédli  ojedinělý celek scénických a kostýmních návrhů Františka Kysely (1881–1941) ke Smetanovým operám. 

 

 

Všechny tyto opery Národní divadlo v Praze uvedlo v rámci oslav 100. výročí narození Bedřicha Smetany v roce 1924.

 

Na vernisáži výstavy vystoupili absolventi pěveckého oddělení Pražské konzervatoře  a zazpívali úryvky ze Smetanových oper (Jan Ericson, Jakub Turek, duet Kecala a Jeníka- Znám jednu dívku, na klavír hrál profesor Augustín Kužela).

 

 

 

 

 

Kde nepříliš známého Kyselu vystavujeme?

Ve výstavním prostoru  Muzea B. Smetany jsme vystavili exponáty na 8 samostatných stěnách, což odpovídá počtu Smetanových oper.

Na každé jedné z 8 stěn jsme tedy mohli nainstalovat ukázky z Kyselova výtvarného řešení jedné opery.  

 

Jeho návrhy jsou harmonické a hlavní autorovou devizou jsou úspornost, soustředěnost a jasnost každého scénického ztvárnění Smetanových oper.

 

Kysela preferuje barvu, která mu sloužila jako symbol a svým základním tónem vystihla charakter hudby.

 

Celkovou náladu  oper cyklu uvádí Kysela malovanou oponou – jakousi ouverturou, která je výtvarnou esencí celého díla.

Všechny návrhy opon Františka Kysely jsou zde vystaveny a  vytvářejí jednotnou linii výstavy.

 

 

 

Jeho kostýmní návrhy považujeme za vynikající kreslířské práce a svou jemnou promyšleností tak dokonale doplnily hudební charakteristiku.

 

 

Na výstavě zhlédneme makety k operám Libuše, Prodaná nevěsta a Dvě vdovy, které zapůjčilo divadelní oddělení.

 

Kysela byl celý život věrný Bedřichu Smetanovi, angažoval se i v soutěži na Smetanův pomník. Rovněž se podílel na výtvarné podobě první expozice Muzea Bedřicha Smetany v roce 1936.

 

František Kysela jako jediný výtvarník v dějinách Národního divadla získal možnost vytvořit takto rozsáhlý ucelený výtvarný projekt. Největší pozornost se upínala k jádru oslav – slavnostnímu  a  chronologickém pořadí provedení všech 8 Smetanových oper v Národním divadle, které měli možnost diváci zhlédnout od 23. 4. do  12. 5. 1924.

 

Zmíněnou posloupnost nedodržela jen opera Libuše, jejíž premiérou 12. 5. 1924, v den 40. výročí skladatelova úmrtí, slavnostní cyklus vyvrcholil. Inscenace byly dílem tvůrčí trojice - dirigenta Otakara Ostrčila - režiséra Ferdinanda Pujmana - výtvarníka Františka Kysely, a iniciovaly moderní spolupráci dirigenta, režiséra a výtvarníka, při níž všechny složky tvořivě spolupracují a jedna ovlivňuje druhou.

 • Soubor Kyselových výtvarných návrhů otevírá jedinečnou možnost k pochopení vzniku moderní smetanovské scénografie.
 •  
 • Vypovídá o vývoji jevištního výtvarnictví v počáteční etapě samostatné Československé republiky a je dodnes pro mnoho následujících výtvarníků základem a inspirací ve scénování Smetanových oper.
 •  
 • Jedná se o mozaiku rysů výtvarného zpracování jednoho uměleckého úkolu, pro který je v tomto ohledu charakteristické pozvolné prolínání modernějších scénických postupů do inscenační tradice.

Oslavy 100. výročí narození Bedřicha Smetany v roce 1924 byly projevem úcty národa ke svému géniu a souvisely i s vlastenectvím počátečního období první republiky.

 • Jubileum se nepřehlédnutelně zapsalo do celorepublikového kulturního dění, neboť oslavné akce zasahovaly do všech oborů umění a byly završením dosavadního celonárodního uznání Smetanovu odkazu.
 •  „Vystavovaný soubor návrhů otvírá jedinečnou možnost k pochopení vzniku moderní smetanovské scénografie. Vypovídá o vývoji jevištního výtvarnictví v počáteční etapě samostatné Československé republiky a je dodnes pro mnoho následujících výtvarníků základem a inspirací ve scénování Smetanových oper,“ řekla kurátorka Muzea Bedřicha Smetany a autorka výstavy Kateřina Viktorová.
 • Nová krátkodobá výstava Národního muzea prezentuje tyto unikáty poprvé jako ucelený soubor.
 •  

František Kysela (1881–1941) - výtvarník, malíř, grafik, dekoratér, ilustrátor, absolvent a profesor Uměleckoprůmyslové školy v Praze

 • 4. 9.  1881 - narodil se v Kouřimi
 • 20. 2. 1941 - zemřel v Praze

„Tím, že jsem byl pověřen výpravou oper Smetanových, byl jsem postaven před nejčestnější úkol, jakého se mi mohlo dostat, neboť tvorba tohoto Mistra, s jehož dílem jsem žil od dětství,je mi s tvorbou Mánesovou a Alšovou nejvzácnějším,nejdražším projevem našeho národního genia.“

František Kysela

 


Kurátorka a autorka výstavy: Kateřina Viktorová

Komisař: Radmila Habánová

Dokumentátoři: Jana Plecitá, Kryštof Vanča

Překlad: Adam Prentis

Restaurování: Jan Šíblo

Aranžmá a instalace: Zuzana Valentová, Pavel Cápal

www.nm.cz

 110 00 Praha 1

 Novotného lávka 1

Máme otevřeno: středa –pondělí mimo úterý od 10.00 – 17.00 hodin

 

Hodnocení:  99 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková, Muzeum B. Smetany