František Kupka 1871-1957 aneb když orientací přímek a vertikál strukturujeme prostor…

07.09.2018 11:42

NG/Valdštejnská jízdárna - Praha

7. 9. 2018 - 20. 1. 2019

 

Národní galerie představuje 1. rozsáhlou retrospektivu Františka Kupky po 30 letech

 

Na tiskovou konferenci k nové výstavě František Kupka 1871-1957, kterou připravila Národní galerie Praha ve spolupráci s Réunion des musées nationaux - Grand Palais, Musée national d’art moderne - Centre Pompidou a Ateneum Art Museum - Finnish National Gallery pro  reprezentativní prostory Valdštejnské jízdárny, nás za NG pozvala Tereza Ježková, Ph.D. , vedoucí Odboru marketingu a PR.

 

Už před zahájením tiskové konference byl sál zaplněn nejen námi novináři, ale také celou řadou odborníků a osobností z galerijního či uměleckého prostředí, od nás i z Francie.

 

 

 

Akci jako vždy moderovala Tereza Ježková, ale tentokrát ji čekal nesnadný úkol, jak ji zahájit. Fascinováni vystavenými obrazy Františka Kupky i členitou a vtahující instalací jsme byli všude, jen ne před mikrofony připravenými pro úvodní slova mluvčích.

A tak muselo dojít na opakované svolávání a následný úprk rozptýlených obdivovatelů Kupky na tiskovou konferenci.  Většina účastníků se nakonec shromáždila a jen pár skalních dál stále obdivovalo vystavená díla.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ale to nás už Tereza Ježková vítala a dala slovo doc. Dr. et Ing. Jiřímu Fajtovi, Ph.D., generálnímu řediteli Národní galerie.

Jiří Fajt nově uspořádanou výstavu průkopníka a hlavního představitele abstraktní malby Františka Kupky jednoznačně a s neskrývaným zadostiučiněním označil za výstavu roku, možná i víceletí. Připomněl, že výstava nevznikla snadno, a že je výsledkem tříletého úsilí, celého týmu NG i zahraničních partnerů, francouzského Réunion des musées nationaux  - Grand Palais a finského Ateneum Art Museum v Helsinkách.

 

Zmínil i prapočátek akce, jenž se odehrál v roce 2014 při jeho návštěvě ve francouzském Národním muzeu moderního umění v Centre Pompidou. Tam došlo k dohodě o spojení sil této instituce s Národní galerií v Praze na uspořádání retrospektivní výstavy Františka Kupky. Tím začala spolupráce obou galerií celkem vlastnících největší počet Kupkových obrazů.

Jiří Fajt také připomněl fenomenální úspěch výstavy obrazů Františka Kupky v Réunion des musées nationaux - Grand Palais, kde se počty návštěvníků počítaly na 230 tisíc. 

 

Pražská výstava nabízí týž počet obrazů jako francouzská, jen v několika případech došlo  k obměně za jiné z důvodu  restaurátorských prací. Vystavený zde soubor obsahuje i zápůjčky ze zahraničí.

 

 

 

Jak Jiří Fajt připomněl, že ten, kdo zná rozlehlý výstavní prostor Grand Palais, mohl by mít pochybnosti, zda se tak rozsáhlá výstava dá instalovat v menším prostoru Valdštejnské jízdárny. Ale podařilo se to členěním výstavní plochy na sekce, jež mohou lépe ozřejmovat jednotlivé tvůrčí směry mnohostranného autora. Navíc, jak se s Jiřím Fajtem shodla i francouzská strana, vyznívá výstava intimněji a komorněji, což do značné míry přibližuje autora a jeho díla divákovi.

 

Proto je Jiří Fajt přesvědčen, že i pražská výstava zaujme, jak pražské návštěvníky a české turisty, tak zahraniční hosty, kteří poznávají Prahu a ve značné míře si nenechají uniknout ani jedinečnou příležitost zhlédnout soubor Kupkových děl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Závěrem Jiří Fajt zdůraznil, že v osobě Františka Kupky a jeho díla je ztělesněna již dávná propojenost a vazby mezi českým a francouzským uměním, mezi českými a francouzskými tvůrci. Po té Tereza Ježková uvedla a následně i předala slovo hlavní autorce celé výstavy, francouzské kurátorce paní Brigitte Léal.

I ona vzpomněla mimořádného úspěchu Kupkovy výstavy ve Francii a citovala v té souvislosti přední francouzský deník Le Monde, jenž na adresu francouzské výstavy Františka Kupky napsal, že šlo o „nejvýznamnější výstavu posledního desetiletí“.

 

Hned také vysvětlila, že poslední velká výstava Kupky ve Francii se konala už dávno, v roce 1979 v Paříži, ale ta že už byla francouzskou veřejností zapomenuta a zájem o Kupku že je ve Francii neměnný. Proto byla výstava s takovým zájmem tamní veřejností uvítána. Navíc Kupku objevila jakožto spoluzakladatele abstrakce i mladá generace,

 

Závěrem pak paní Brigite Léal potvrdila slova Jiřího Fajta, že výstava Kupky, ač je vlastně totožná s výstavou francouzskou, ve Valdštejnské jízdárně působí mnohem komorněji a intimněji. I ona vyslovila přesvědčení, že výstava bude mít jistě opět mimořádný ohlas, návštěvnost i úspěch.

 

Další osobností, kterou nám přestavila Tereza Ježková a které následně předala slovo, byl opět francouzský host. Vzhledem k tomu, že pan Luc Lévy, rada pro kulturu a spolupráci a ředitel Francouzského institutu v Praze, už nějaký čas u nás působí a hovoří i česky, nebyl jenom hostem francouzským, ale už vlastně i pražským.

 

Pan Luc Lévy ve svém sympatickém projevu vysoce ocenil možnost spolupráce Francouzského institutu s Národní galerií. I on citoval přední francouzský deník Le Monde, který ocenil francouzskou výstavu Kupky, i protože udělala na diváky mimořádný dojem a pomohla jim Františka Kupku pochopit a poznat, kdo Kupka byl. A že si máme také uvědomit,  že Kupka byl nesporně  největším umělcem 20. století  a že je zřetelným symbolem kulturních vazeb mezi vzniklou ČSR a Francií. A jak dodal, Paříž už před vznikem ČSR byla zdrojem inspirace a pramenem poznání mnoha československých umělců, ale právě František Kupka je z nich tím nejtypičtějším.

 

Pan Luc Lévy také ocenil vhodně zvolený rok konání této pražské výstavy - rok 100. výročí vzniku ČSR - na němž měla Francie nemalý podíl, ale přispěl k tomu významně i Kupka. On byl tím, kdo organizoval podporu této myšlenky mezi československými umělci, kteří žili a působili ve Francii. A František Kupka jim šel i příkladem. Za 1. sv. války se přihlásil do legií a byl za svou činnost v nich oceněn francouzskými vyznamenáními.

 

 

 

 

 

 

 

 

Závěrem svého vstupu pan Luc Lévy kvitoval možnost spolupráce Francouzského institutu na mimořádně bohatém doprovodném programu k výstavě připraveném. Především vyzdvihl přednášky předních francouzských odborníků, kteří v průběhu konání pražské výstavy zavítají samozřejmě nejen do Valdštejnské jízdárny nejen na výstavu, ale zúčastní se i připraveného cyklu přednášek, konaných ve Francouzském institutu jako přednášející. Poskytnou tak českým odborníkům a zájemcům možnost seznámit se osobně s výsledky jejich bádání o Františku Kupkovi.

 

Zde si dovolíme, malou vsuvku, za www.www-kulturaok-eu.cz. Jak návštěvníci našeho webu mohou sledovat z našich článků, věnujeme rádi pozornost i výstavám a akcím Francouzského institutu. A právě Luc Lévy, když nás před zahájením výstavy ve Valdštejnské jízdárně mezi přítomnými objevil a nadšeně nás uvítal, ale hlavně nás pozval na chystané přednášky o Kupkovi k nim do Francouzského institutu. To jsme s radostí přislíbili. Ale pojďme zpět k tiskové konferenci.

 

Tereza Ježková nám jako další mluvčí představila ještě vedoucího Oddělení vzdělávání,

Mgr. et MgA. Oldřicha Bystřického, jenž nás upozornil na bohaté doprovodné programy a po něm pak ještě paní Annu Pravdovou, kurátorku české verze výstavy. Především vyzdvihla výbornou práci arch. Javořického, který vytvořil zajímavou instalaci výstavy a autora grafické tváře výstavy Roberta Nováka. Ale pak už nás pozvali na komentovanou prohlídku výstavy. (Richard Koníček)

 

 

 

 

My ještě dodáme, že k výstavě vyšel katalog,

česká mutace katalogu francouzského.

Je na výstavě v prodeji, stejně jako francouzský originál z francouzské výstavy.

Mimo to je k dispozici i průvodce touto výstavou

vytištěný v českém i anglickém jazyce.

 

 

Chronologicky koncipovaná výstava je členěna do tematických celků, které umožňují návštěvníkovi sledovat umělcovu cestu od symbolismu k abstrakci, u jejíhož zrodu Kupka stál. Retrospektiva se zaměřuje na jeho symbolistické malby, expresionistické portréty, cestu k abstraktnímu umění, barevné vertikály, řeč tvarů a barev, mašinismus i geometrickou abstrakci. Četné práce na papíře představují Kupku také jako satirického kreslíře a znamenitého ilustrátora, umělce se zájmem o filozofii, antiku, náboženství i vědu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celá instalace je rozdělena podle 16 témat s jejich podrobným popisem :

 1. Ve znamení symbolismu
 2. Žigoletky
 3. Nová východiska
 4. Barevné plány
 5. Cesta k Amorfě
 6. Přímočaré a vertikální
 7. Řeč tvarů - Kruhovité, stvořené, organické motivy
 8. Řeč tvarů - Časové motivy
 9. Řeč tvarů - Vzestupné architektury, žebroví
 10. Řeč tvarů - Rytmus, Kadence, pohyb
 11. Řeč tvarů - Bod
 12. Řeč tvarů - Barvy
 13. Mašinismus
 14. Abstraction - création
 15. Série C
 16. Nové skutečnosti

 

František Kupka pocházel z Opočna,

ale převážnou část života strávil ve Francii.

V Čechách byl zprvu znám především jako nelítostný karikaturista,

většího uznání své volné tvorby se dočkal až v roce 1946,

kdy mu Spolek výtvarných umělců Mánes uspořádal retrospektivní výstavu.

Po komunistickém převratu byla jeho tvorba více méně zapovězena

a

české publikum se s ní tak mohlo detailněji seznámit až po roce 1989.

 

Originalita Kupkova díla netkví pouze v odmítnutí tradičního zobrazování. S

vé kořeny má ve vídeňském symbolismu,

obohaceném o duchovní a filozofické dědictví střední Evropy.

To vše Kupka doplnil zájmem o nejnovější vědecké objevy,

studium kosmu a v neposlední řadě

i

pozorování zákonitostí přírody a organického světa,“

popsala Anna Pravdová.

 

 

Kurátoři: Anna Pravdová, Brigitte Léal, Pierre Brullé, Markéta Theinhardt, Anna-Maria von Bonsdorff

 

Máme otevřeno denně:

10.00 - 18.00 hodin

středa  10.00 - 20.00 hodin

 

 

 

Hodnocení:  100 %

Richard Koníček, tisková zpráva NG

Foto: © Richard Koníček, © Ing. Olga Koníčková

 

 

 

 

 

Doprovodné programy

 • Pro dospělé /komentované prohlídky

ne 16. 9. 2018 s Alicí Němcovou

ne 7. 10. 2018 s Markétou Čejkovou

čt 18. 10., ne 11. 11., st 26. 12. 2018 s Michaelou Vrchotovou      

Valdštejnská jízdárna / vždy od 15.00 hodin / zdarma k platné vstupence / 60 - 90 minut / rezervace nutná na vzdelavani@ngprague.cz

 

Objedneje si komentovanou prohlídku výstavy v českém, anglickém, německém nebo francouzském jazyce

1 - 15 osob / čeština - 600 Kč + vstupné / ostatní jazyky - 1 500 Kč + vstupné / 60 minut / rezervace 2 týdny předem na vzdelavani@ngprague.cz

 

 

 • Pro dospělé/odborné přednášky a komentované prohlídky
 •  

st 5. 9. 2018/      IFP Brigitte Leal: Kupka a kubismus

st 26. 9. 2018/     VJ Lada-Hubatová Vacková: Mladý Kupka a jeho jaroměřský učitel Studnička: od učebnic kreslení k fyziologii barev a vidění

st 10. 10. 2018/  IFP Pierre Brulle: Kupka a mašinimus

st 31. 10. 2018/  VJ Anna Pravdová - komentovaná prohlídka ve francouzštině

čt 1. 11. 2018/     VJ Anna Pravdová - komentovaná prohlídka v češtině

st 7. 11. 2018/    IFP Markéta Theinhardt: Kupka jako kreslíř a ilustrátor

st 21. 11. 2018/   VJ Tomáš Winter: Za hranicí viditelného: podoby evropské abstrakce kolem 1915

st 5. 12. 2018/    IFP GermainViatte: Kupka a umělecká skupina v Puteaux

st 9. 1. 2019/       VJ Tomáš Pospiszyl - komentovaná prohlídka výstavy v češtině

 

VJ=Valdštejnská jízdárna – rezervace nutná na vzdelavani@ngprague.cz,

 

IFP=Francouzský institut v Praze - rezervace nutná na reservations.kupka@ifp.cz

 (přednášky v IFP se konají ve francouzském jazyce, simultánní tlumočení do českého jazyka zajištěno) / vždy od 18,00 hodin / zdarma / 60 - 90 minut / rezervace nutná na vzdelavani@ngprague.cz / 224 301 003

 

 • Pro dospělé /speciální program

čt 18. 10. 2018/František Kupka ve filmu

18.00 hodin komentovaná prohlídka s historičkou umění Michaelou Vrchotovou

19.00 hodin projekce dokumentárních filmů

Aleš Kisil:

František Kupka: Cesta k abstrakci (52 minut)

Petr Kudela: Kdy začal dnešek (17 minut)

 

čt 29. 11. 2018/ 19.00 hodin

Já, Kupka: hudebně-vizuální performance

Ba:zel – experimentální hudební projekt mladých umělců Eweliny Chiu a Daniela Vlčka

Elektronická hudba, zvuková performance a videoprojekce, performativní přednes o tvorbě Františka Kupky a jeho skutečný hlas

 

Valdštejnská jízdárna / zdarma k platné vstupence / 60 - 150 minut /

rezervace nutná na vzdelavani@ngprague.cz

 

 • pro rodiče s dětmi

víkend: Prolez kupkou

víkendové dílny pro rodiče s dětmi 4-12 let. Interaktivní hravá zastavení vedoucí k poznání inspiračních zdrojů Františka Kupky

 

ne  9.  9. 2018/ 10.30 - 11.30  & 14.00 -15.00 hodin s Hanou Dočkalovou

ne 7. 10. 2018/ 10.30 - 11.30  & 13.30 -14.30 hodin s Terezou Jursovou

ne 4. 11. 2018/ 10.30 - 11.30  & 14.00 -15.00 hodin s Annou Kotrbovou Rejchrtovou

ne   6. 1. 2019/ 10.30 - 11.30  & 14 -15 hodin s Annou Kotrbovou Rejchrtovou

Valdštejnská jízdárna / 90 Kč za osobu starších 4 let / 60 min /

rezervace nutná na vzdelavani@ngprague.cz

 

Související programy ve Veletržním paláci

Herna: Fraktál a jak dál?

st 14. 11. 2018/ 10.30 -11.30, 13.00 - 14.00 a 15.30 - 16.30 hodin

Výtvarná herna pro rodiče s dětmi 1,5 - 5 let o výtvarných experimentech Františka Kupky s Klárou Huškovou Smyczkovou a Idou Muráňovou.

Veletržní palác / 60 Kč za 1 osobu starší 1,5 roku / 60 minut / bez rezervace

 

Pro školy a pedagogy

1. stupeň ZŠ: Mezi barvami

Prozkoumáme, jak František Kupka klade barvy na plátno. Vytvoříme si prostorovou instalaci z barevných folií a světel, ponoříme se dovnitř jeho obrazů.

 

2. stupeň ZŠ & SŠ: Na cestě k abstrakci

Budeme mluvit o významných i každodenních událostech v životě Františka Kupky, které měly vliv na jeho tvorbu a dovedly ho až k abstraktnímu obrazu. Ve studiu společně vytvoříme instalaci pomocí světel a stínů a zachytíme ji fotografií.

 

Komentovaná prohlídka SŠ & VŠ

Procházka výstavou s lektorem. V dialogu s vámi se zaměříme na osobitou cestu Františka Kupky k abstrakci.

1 - 15 osob - 800 Kč / 16- 25 osob - 1 200 Kč / 45–60 minut /

rezervace 2 týdny předem na vzdelavani@ngprague.cz

 

 

Komentované prohlídky pro pedagogy

S historičkou umění Alicí Němcovou. Představíme vám koncepci výstavy a doprovodné programy pro školy. 

st 19. 9. 2018/ 15.00 & 17.00 hodin

čt 4. 10. 2018/ 15.00  h & 17.00 hodin

pro pedagogy zdarma / 60 - 90 minut / rezervace nutná na vzdelavani@ngprague.cz

 

Studijní materiály pro učitele základních a středních škol / ke stažení na www.ngprague.cz

 

Studio /Součástí výstavy je prostor pro hru, vlastní tvorbu a studium

Hlavním tématem Studia jsou barevné vztahy vycházející z myšlenek Františka Kupky

 

 

Více zde: https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/frantisek-kupka-cesta-k-amorfe-kupkovy-salony-1899-1913/


Více zde: https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/frantisek-kupka-ozivene-linie-aneb-proc-jsme-vystavili-na-99-del-kupkovych-znamych-i-neznamych-/

 


Více zde: https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/frantisek-kupka-vanouci-modre-bleus-mouvants-moving-blues-aneb-ze-ta-modra-je-fakt-dobra/