František Koudelka: Obrazy/Reminiscence aneb žijeme-li v nezdolné pokoře, která ústí v tichou a věrohodnou naději (R. W.)

03.06.2016 11:56

Chodovská tvrz – Velká galerie – Praha

1. 6.  - 17. 6. 2016

 

Na vernisáži výstavy, kterou tvoří výběr obrazů a plastik z díla malíře a sochaře Františka Koudelky a které autor vytvořil ve svém tvůrčím období trvajícím již 40 let, František Koudelka byl osobně přítomen. Jak jsme se při zahájení dozvěděli, retrospektivní výstavu jsme uspořádali k autorovu  loňskému 70. výročí narození, a přesto těch 70 let na autorovi není vůbec znát, což je dobře.

 

 

 

 

 

 

Vítejte ve světě dlouhých postav, podivných celebrit, her a snění. Nabízím jen část své tvorby, zbytek je různě po světě, anebo opřen u mne o zeď. “

František Koudelka

 

 

 

Výstavu jsme rozdělili do 5 úseků podle jeho jednotlivých výtvarných období, počínaje krajinnými motivy přes figurální a od gotických chrámů k novodobé gotice panelových sídlišť. Poslední práce jsou spíše abstraktního charakteru.

 

František Koudelka se zaměřuje na existenciální výtvarnou tvorbu. Obrazy jsou výtvarně strohé, barevně jednoznačné a myšlenkově hluboké. Zobrazují vnitřní duševní pochody člověka v jednotlivých úsecích jeho života (1986-1998:  Dlouhé postavy, 1998-1999: Postavy ve městě 1998-1999, 2000-2003: Gotika, 2006:  Klece, 2007 – 2009: Celebrity, 2010: Vernisáž, 2011: Hry, 2011 – 2012: Sondy, průniky, vrstvení, 2014: Slovník).

 

František Koudelka je malíř a příležitostný sochař a naplňuje programové prohlášení výtvarného sdružení Brány, jehož je zakládajícím členem, tím, že ve své tvorbě klade maximální důraz na kvalitu tematického, technického a řemeslného ztvárnění uměleckých záměrů. Za čtyři desítky let prošel ve své tvorbě několika výtvarnými, ale i životními etapami.

 

Jeho výtvarné cykly se v průběhu doby proměňovaly od počátečních momentek z hospodského prostředí, se svébytnými figurami dané doby a projevy, přes společenské dění konce 60. a počátku 70. let s výtvarně pojatými otisky událostí, frustrace za normalizace vyjádřené cyklem dlouhých postav trpících, tápajících a hledajících v omezených místech.

 

V dalším výtvarném cyklu se zaměřil na vnitřní pohled jednotlivců a skupin přátel kolem sebe ve svébytných prostorech jejich existence.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jakýmsi podcyklem byl v 90. letech soubor obrazů zachycujících vnitřní prožitek autora ze strahovského koncertu The Rolling Stones.

 

V následujícím cyklu se zaměřil na duchovní křesťanskou tradici vycházející z jeho vlastního bytí, výtvarně vyjádřenou paralelami na biblická témata, která se v dalším cyklu projevila v obrazech zachycujících fragmenty pražských sakrálních staveb od středověku po současnost, s jejich působením na pozorovatele.

 

Jedním z dalších cyklů je satiricky odlehčené zobrazování celebrit v kontextu se společenským děním a jeho projevy. Dalším podcyklem byly obrazy z plenéru, krajiny moravské Pálavy.

 

Následný cyklus, již více abstraktní, lze chápat jako vlastním věkem poznamenané vyjádření stárnutí autora při rekonstrukci a stěhování do nového domova i ateliéru.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zatím poslední cyklus Slovník, i podle vyjádření samotného Františka Koudelky, je jeho snaha výtvarně vyjádřit pojmy cizích slov převážně z filozofických elaborátů. Nevyhýbá se při tom ani žaluziím, zakrývajícím pohled do lidské duše.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdálo by se, že autorova tvorba je ve všech obdobích hloubavá a až příliš vážná, ale v každém období tvořil obrazy a i plastiky s náměty úsměvnými, odlehčenými, ba i poťouchlými (zdroj: Wikipedia).

 

František Koudelka

  • narodil se 12. 8. 1945 ve Ptení u Prostějova
  • studoval u akademického malíře Františka Nedvěda, sochaře Vratislava Plačka a akademického malíře Jiřího Eisllera v Praze
  • od 1995 je členem výtvarné skupiny Brány

 

Přehled dosavadních výstav Františka Koudelky:

1979 - Praha, Divadelní studio, klub v Michalské

1983-1987: Praha, klub Vinohradského divadla
1984 - Praha, Palác kultury

 

1984 - Bratislava, Palác kultúry
1985-7 - Šumperk
1989 - Praha, Národní galerie, Klášter sv. Anežky České, sv. Barbora
1991 - Collefero u Říma
1994 - Praha, Vojenské historické muzeum, Schwarzenberský palác
1995 - Praha, Galerie Jednorožec s harfou
1996 - Kladno, Zámecká galerie města Kladna
1997 - Praha, Galerie Chodovská tvrz
1997 - Příbram, Galerie Zámeček
1997 - Praha, City Center
1998 - Liberec, Galerie Studna
1998 - Praha, Galerie Patro
1998 - Zámek Hořovice
1998 - Praha, Trojský zámek
1998 - Londýn, Galerie THE ART MOVEMENT
1998 - Kladno, Zámecká galerie města Kladna
1999 - Praha, foyer Úřadu pro jadernou bezpečnost
1999 - Praha, Trojský zámek
1999 - Praha, Galerie Nová Síň
1999 - Londýn, Aukční síň Philips
1999 - Praha, Galerie U prstenu
2000 - Praha, Dům pánů z Kunštátu a Poděbrad
2000 - Prostějov, Muzeum Prostějovska
2001 - Londýn, Aukční síň Christie's
2001 - Terezín, Muzeum ghetta
2002 - Liberec, Aukční síň Antikva Nova Praga
2004 - Kladno, Zámecká galerie města Kladna
2006 - Kladno, Zámecká galerie města Kladna
2006 - Olomouc, Galerie Mona Lisa
2010 - Praha, Galerie Ledeburských zahrad
2010 - Rakovník, Muzeum T.G.M.
2012 - Beroun, Muzeum Českého krasu
2014 - Hořovice, Galerie Starý zámek
2014 - Vimperk, Zámecká galerie
2015 - Slaný, Vlastivědné muzeum ve Slaném


149 00 Praha 4 – Chodov

Ledvinova 9
tel. pokladna: 267 914 831, tel. kancelář: 267 915 444

 

Vstupné: 50 / 30Kč

 

 


Hodnocení:  99 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: internet, www.frantisek-koudelka.cz)

Foto: © Ing. Olga Koníčková