František Fekete: Fluid Identity Club aneb můžeme být kýmkoliv, když naše identita pluje…

26.02.2018 14:55

Galerie hlavního města Prahy/ Start Up

Colloredo - Mansfeldský palác, přízemí - Praha

23. 2. – 15. 4. 2018

Na vernisáži nové výstavy audiovizuálního umělce Františka Fekete, výstavy Fluid Identity Club, byl autor za velkého zájmu přišedších osobně přítomen. Akci zahájila Hana Larvová slovy, že se jedná o 2. projekt ze 7. série start-upu, šéfkurátorka GHMP, poté pár slov řekla kurátorka Jitka Hlaváčková, a nakonec nás František Fekete pozval tanečního sálu na audiovizuální show projektu McLaren Surface (Eva01 &Reality Congress).

 

instalaci Fluid Identity Club jsou vystavené fragmenty předmětů, obrazů a myšlenek, které sem pronikají z virtuálního prostoru, z alternativních světů. Např. na  jednom panelu, kde Sinnead O´Connor se do webkamery zpovídá z útrap a izolovanosti, způsobených psychickou nemocí, můžeme zhlédnout jedno z témat, které výstava Fluid Identity Club ´unáší´ pro své vlastní vnitřní účely (včetně zadní projekce autoportrétu Františka Fekete).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fluidní identita vzniká tam,

 kde je prostředí příliš uzavřené do sebe a příliš samo sebe obhajující a přesvědčující.

Potom se však otevře sám svět a my přicházíme k poznání.

Jsme někdo jiný. Jsme pokaždé někdo jiný.

Ale kdo? Můžeme být kýmkoliv, naše identita pluje…“

 

(František Fekete, www.fluididentity.club)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fluid Identity Club je imaginárním místem, které navštěvují ti, kdo touží měnit a sdílet svůj charakter, etnikum, gender, zájmy i vzhled. Ti, kdo chtějí uniknout z okovů tradiční společenské struktury a vzdávají se svých sociálně nastavených identit ve prospěch volby.

 

Fluid Identity Club, instalace studenta Centra audiovizuálních studií pražské FAMU Františka Fekete, je mozaikou digitálních tisků, animací a textů, zasazenou do sugestivní, světelně i prostorově podmíněné atmosféry hudebního klubu.

Z alternativního světa, v němž se člověk stává absolutní individualitou, okamžitým obsahem bez všech apriorních vztahů, a kde se vztahy neustále mění podle aktuálních okolností.

 

Výsledný dojem není, trochu překvapivě, nijak zvlášť radostný – vzbuzuje pocity melancholie a úzkosti.

 

 

 

 

Vyvolává otázku, jak si lze ve světě fluidních identit uchovat integritu, potřebnou k udržení duševní rovnováhy.

 

 

 

František Fekete k tomu ve svém autorském textu k výstavě napsal:

Pochopit sebe a slabost lidství a zvolit závislost.“

Jeho vize však, v intencích současného posthumanismu, není vyloženě pesimistická. Možná v subjektivních, virtuálních a manipulovaných realitách ztratíme své ´naučené´ identity. A možná to bude právě virtualita, která nám pomůže odpoutat se od sebedestruktivních společenských předsudků a najít své skutečné, nedigitalizovatelné já.

 

Pro tvorbu Františka Fekete je velmi charakteristická těkavost mezi různými médii: podstatné je zejména stálé napětí mezi fyzickým objektem a digitálním médiem. Podobně jako instalace, také texty Františka Fekete obsahují dvě základní roviny sdělení: jsou jak introspekcí vlastních duševních procesů, tak i sledem poetických a metafyzických obrazů existence člověka v obou aktuálně prožívaných dimenzích.

 

Nedílnou součástí výstavy, její extenzí, je webová stránka www.fluididentity.club, tvořící mozaiku Feketeho autorských textů a grafického designu členů studia Loners Company, kteří se tím stávají dílčími spoluautory výstavního projektu. Autory doprovodných textů k výstavě jsou kurátorka výstavy Jitka Hlaváčková a hudební a výtvarný teoretik Lumír Nykl.

 

František Fekete (* 1993 v Košicích) ´= vystupuje  v reálném uměleckém světě v několika rolích:

  • je student dílny Martina Blažíčka v Centru audiovizuálních studií FAMU, kam přešel po bakalářském studiu v ateliéru Intermédia Mileny Dopitové na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity
  •  2015 byl finalista umělecké ceny EXIT
  • zároveň působí jako kurátor současného umění v pražské Galerii 35m2 (od 2015)
  • byl spoluzakladatel a kurátor plzeňské galerie Ve středu (2013–2015)
  • kurátor výstavy FAMUFEST (2016)

 

Kurátorka výstavy: Jitka Hlaváčková

Grafické řešení: Loners Company

Překlad: Stephan von Pohl

Redakce textů: Tereza Hubáčková, K. Tlachová

Instalace a produkce, vedoucí: Diana Brabcová

PR a marketing, vedoucí: Michaela Vrchotová

Vzdělávací program, vedoucí: Lucie Haškovcová

Mediální partner: RadioWave

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110 00 Praha – Staré Město

Karlova 2

Máme otevřeno denně kromě pondělí: 10.00 – 18.00 hodin

Vstupné: 1 Kč

 

Hodnocení:  99 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková

 

www.ghmp.cz