František Drtikol : ´Matka Země / grafická tvorba & kresby´ aneb jeho ženy v roli bohyně

03.01.2014 15:48

Galerie Vltavín – Praha

11. 12. 2013 -  31. 1. 2014
 

Galerie Vltavín a nakladatelství Svět nás  pozvali  na zahájení výstavy  ´František Drtikol:   Matka Země / grafická tvorba & kresby .  Úvodní slovo bylo dáno kurátorovi Stanislavu  Doležalovi. Výstavu jsme připravili u příležitosti 130. výročí narození Františka Drtikola. Mohli jsme zhlédnout  jeho několik nevystavovaných ještě kreseb a  nepříliš známou grafiku  z I. pol. 20. let 20. století.

 

„Drtikolova grafická tvorba, podobně jako kreslířská, se opírá o dvě hlavní témata,  která jej provází po celý život – téma Golgoty a Matky Země. Dalšími tématy jsou Cesta, Vanitas, Salome a také taneční motivy spojení s antickými příběhy, egyptské stylizace na různé variace na téma bohyně a její uctívání. …v kompozicích se projevuje objevuje výrazné propojení ženy a krajiny, kde se Drtikol svým způsobem vrací na pomyslný začátek vývoje moderního umění….Drtikol ve svém díle zhmotňuje nesčetné variace představ svého nitra, které z něj přímo tryskají jako ze zdroje elementární síly…“

Náměty pro grafickou tvorbu, která byla další manifestací jeho velkého tvůrčího rozmachu, často čerpal ze svých kreseb z let 1917 – 1919, tedy z velké části z doby I. svět. války, kdy se nemohl věnovat fotografii. Tyto kresby jsou autentickým záznamem jeho tvůrčí inspirace a zároveň již hotovým artefaktem.

 

Portfolio leptů, které máte před sebou, vzniklo z dochovaných 24 zinkových desek, jež se našly jako celek v Drtikolově pozůstalosti. Tyto desky však nepředstavují celé autorovo dílo vytvořené technikou leptu, ale jeho významnou část. Známo je kolem čtyř desítek autorových originálů.

 

Myšlenka vytvořit nové grafické tisky byla velmi lákavá, nabízela se možnost vstoupit do procesu přímo alchymistického, pokusem o rekonstrukci Drtikolova přístupu způsobu práce s touto uměleckou technikou a míchání barev. Dalším důvodem bylo i to, že autorovy originální lepty jsou dnes vzácné, existují jen v minimálním počtu kopií, na aukcích nebo v galeriích se téměř neobjevují. Tisky z některých desek tohoto portfolia můžeme spatřit vůbec poprvé.“  Stanislav Doležal

 

Jak se dále dozvídáme z textů na panelech umístěných na stěnách galerie, stav nalezených matric byl velmi špatný. Proto se kovovou matrice vyčistily a šetrně restaurovaly. Výsledky byl překvapující .. z matric jako kdybychom tiskli poprvé…  

 

Během trvání výstavy si  můžeme v galerii zakoupit právě vydanou nejrozsáhlejší fotografickou monografii "František Drtikol, Etapy života a fotografického díla / Secese - Art deco - Abstrakce / 1, 2" a exkluzivní portfolio "František Drtikol, Grafická tvorba / 24 leptů" vydané v limitované edici 18 číslovaných výtisků.
 

Kurátor: Stanislav Doležal

 

110 00 Praha 1

Masarykovo nábřeží 36

Tel: : 224 933 960
Máme otevřeno:  denně 10.00 -12.00, 13.30-18.00hodin
vstup: volný

 

 www.nakladatelstvisvet.com

Hodnocení: 80 %

Ing. Olga Koníčková

Foto: autorka