František Drtikol (1883 – 1961): ´Z fotografického archivu´ aneb když si lidské tělo zidealizujeme a vytvoříme si svůj typ

29.12.2013 16:43

Uměleckoprůmyslové museum -  Praha

5. 9. 2013 -  12. 1. 2014

 

V době zářijové vernisáže jsme bohužel chodili po krkonošských stezkách a truchlili, že se jí zúčastnit nemůžeme.  A když se ani snímky z výstavy novopečeným fotoaparátem nepovedly, rezignovali jsme na tuto Drtikolovu výstavu, která se koná ve dvou patrech.  Až v čase povánočním, když jsme se dozvěděli, že jsme výstavu, jejímž  kurátorem je Jan Mlčoch,  prodloužili do 12. 1. 2014, znovu jsme se s fotoaparátem za Drtikolem opět vydali…a dobře jsme udělali! Františka Drtikola totiž považujeme za jednoho z nejvýznamnějších světových fotografů l. třetiny 20. století. Zaoceánští sběratelé platí za jeho snímky statisíce dolarů… 

Výstavu jsme připravili u příležitosti 130. výročí narození Františka Drtikola a  věnovali ji  Josefu Richardu Markovi, autorovi první Drtikolovy monografie (1938). Čerpáme zde  z umělcova daru – fotografického archivu, který byl předán UPM v Praze roku během let 1939 až 1942. Dochovaný archiv  čítá 5 tisíc snímků, ale jen malý počet negativů, o kterých nevíme, kde jsou!? Soubor obsahuje jedinečné fotografie, pracovní studie a variace, jež ve své době nebyly určeny k veřejnému prezentování. Pokud jde fotografie aktů, Drtikol se v závěrečné fázi svého života věnoval spíše idealizování lidského těla, a nepříliš preferoval živočišnou složku aktů…ženské modely  zbavuje tváře, aby zdůraznil myšlenku snímku.

    

Drtikolova retrospektiva v  roce 1972 byla připravena kurátorkou Annou Fárovou, ale část snímků s nahotou  cenzorům vadila,  a tak jsme je z výstavního prostoru odstranili. Další výstavu jsme mohli zhlédnout v Rudolfinu v roce 1998.


Autorovu vrcholnému období 1. pol. 30. let 20. století, kdy z vlastní vůle fotografickou činnost ukončil, jsme dosud věnovali poměrně málo prostoru, přestože tímto obdobím se završuje jeho mnohaleté tvůrčí experimentování. Výstavu jsme navíc doplnili o dokumentaci umělcovy originální designérské tvorby (lampy a dekorativní předměty).

 

 

Drtikol vytvářel v době krize i díla bez možnosti komerčního uplatnění

Na vystavených fotografiích můžeme sledovat Drtikolovou práci s živým modelem, řadu abstraktních  kompozicí  a originální aranžované snímky, které nám prozrazují, že František Drtikol se duchovně orientoval  na filozofické a náboženské nauky Východu. V době hospodářské krize byl Drtikolův pražský ateliér velmi tvrdě zasažen, přesto však tvořil dál.  Drtikol mnohem dřív svým dílem, svými akty, svou bájnou imaginací i radikálními nápady v předběhl dobu, kdy se v českém umění teprve začaly rozvíjet imaginativní tendence, zájem o lidskou sexualitu, sen a jiné oblasti nevědomí…

 

Ze životopisu, spíše díla Františka Drtikoly

* překladatel starých buddhistických, taoistických textů

* duchovně orientovaný na východní filosofie

* famózní fotograf

* kreslíř, malíř, grafik –po roce 1935  

 

Zhlédněme i filmový dokument Jiřího Holny z roku 2002!

Ve druhém patře promítáme dokument (opatřený anglickými titulky) o Františkovi Drtikolovi. Během 28 minut se dozvíme kromě jeho povídání o své práci i o smutném osudu, jak to bylo s jeho manželkou a dcerkou…

"Architektura  obrazu a využití efektů světelných je režisérské umění fotografovo. " (Fr. Drtikol)

 

 

 

 

Proč jsme výstavní prostor žlutou barvou naplnili?

Drtikol totiž tvrdil, že Slunce je jeho bůh. … 

 

Výstavou provází psané slovo Drtikolovo z jeho  teoretických  spisů. Ty nás zaujaly velmi a některé z nich návštěvníkům předkládáme…k zamyšlení

  • „Oko je veliká, krásná kapitola. A nikdy nedočtená. Stupnice jeho výrazů se mi stále prodlužuje podle toho, jak se zdokonaluje bystrost mého vlastního oka a jak se prohlubuje má citlivost pro chápání cizí duše.“  

 

  • „Nohy nejsou nijak ve fotografii věcí podřadnou.  Jejich postavení, řekl bych jejich způsoby, vyzrazují o svém majiteli tolik, že je mi to leckdy až trapné;  zadívám se na model vcelku – ne na obličej právě vpravený do žádoucího výrazu – a nohy mi vyprávějí o jeho životě, prozrazují nervosnost, hloupost, sociální i duševní třídu;  připadám si indiskrétní.“


  • „Ovšem, používané modely nejsou pouhými siluetami, jsou to detailů provedené figurky, tak aby odpovídaly skutečnosti, a přece zase ne. Zidealizoval jsem si tělo a vytvořil svůj typ. Mohu říci, že teprve teď jsem s výsledky své práce spokojen, protože je to od A do Z moje. I myšlenka, i použitý materiál. Vím, že narazím, na všelijaké předsudky, ale to mi zůstává jedno. Myslím, že je lepší jít svou  cestou a nerozmnožovat počet fotografů, kteří nedovedou než ubírati se vyježděnými kolejemi.“

 

  • Při mé tvorbě opírám se o biblický výrok Genese: Bůh stvořil člověka k obrazu svému. Že ho nestvořil oblečeného, je jisté, neb člověk se rodí nahý. A proto dívám se na nahotu jako na dílo Boží, jako na krásu samu, jako na nejmorálnější, nejsamozřejmější věc. A tvrdím, že by bylo lidstvo přirozenější, upřímnější a krásnější, kdyby více chodilo nahé. V nahotě přestávají rozdíly společenské a zůstává  prostě nahá krása člověka.“

 

  •  „Když jsi s jedním úkolem hotov, tu Bůh obrátí tvé srdce, tvé touhy, přání a posléze celý tvůj dosavadní život v jiný směr, abys opět tam prováděl Jeho Vůli. Záleží na tom, abys byl tichý a pozorný, abys ihned vycítil, co Bůh chce. Nechápeš-li to, je to příčina, že jsi nepozorný, že nebdíš, a tu Bůh sesílá na tebe nezdary, nespokojenost, strach a zesiluje    to tak dlouho, až pochopíš, že se starým životem jsi hotov a že musíš začít život jiný, nový.“ 

Uměleckoprůmyslové museum (UPM)

 Praha 1

17. listopadu 2

Máme otevřeno:

pondělí:  zavřeno

úterý:  10.00 -19.00 hodin

středa – neděle: 10.00-18.00 hodin  

 

Vstup:

stálá expozice a výstava: 120 Kč (snížené 70 Kč), rodinné: 200 Kč

výstava: 80 Kč (snížené 40 Kč), rodinné: 150 Kč

www.upm.cz

Hodnocení: 100 %

Ing. Olga Koníčková

Foto: autorka, UPM, photo copy right František Drtikol – dědicové, 2013