Frank Gehry: Očima Čechů aneb Gehry je ten, kdo nám, spolu s Vlado Miluničem, významně obohatil architekturu Prahy

28.10.2021 18:26

 

Frank Gehry: Očima Čechů

20. 10. 2021 – 13. 12. 2021

Winternitzova vila

 

 

Opravdu dobrý architekt se stane takříkajíc zosobněním některé své ikonické stavby. I když budova nese jméno jakékoli, v povědomí široké a laické veřejnosti zůstává nedílně spjata se jménem svého tvůrce. Vysílač na Ještědu – Karel Hubáček, kostel Nejsvětějšího Srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad – Josip Plečnik, Nástavba vysoké pece č.1 - Bolt Tower Ostrava Vítkovice – Josef Pleskot, Millerova vila – Adolf Loos a

Tančící dům – Frank Gehry…

 

Tančící dům, foto: Danalka

 

Ano v povědomí veřejnosti jméno významné stavby a jejího – zpravidla dokonce „jen“ - hlavního architekta zůstává. Ale víme víc o stavbě samé a o jejím tvůrci, či tom, o jakými dalšími stavbami obohatil svou zemi či svět? Nevíme. Přiznejme si, že mnoho toho opravdu nevíme. A je to škoda, protože si tak nedokážeme utvořit kompletní pohled na architekta i to jedno jediné z jeho děl, s nímž si jej spojujeme. Proto také vznikla výstava Frank Gehry: Očima Čechů, která se koná v další významné stavbě asociující souvztažnost názvu stavby a jejího tvůrce – Vila Winternitz / Adolf Loos.

 

 

Tančící dům, klenot Prahy

 

Tančící dům od amerického architekta Franka Gehryho patří k nejikoničtějším stavbám Prahy. A Gehry, k nejzásadnějším světovým architektům posledních tří dekád. Nejnovější výstava ve Vile Winternitz nazvaná na první pohled trochu nepřehledně, „Frank Gehry: Očima Čechů“ přináší vhled do života a díla legendárního architekta. A především ve spojení s Českou republikou, které, jak by se mohlo zdát, existuje pouze v souvislosti s Tančícím domem. Ale těch souvztažností s naší republikou a našimi občany je víc. Proto také dovětek v názvu – Očima Čechů.  A jak se na výstavě dovíme, zdaleka nejde jen o to, že spoluautorem Tančícího domu je český architekt Vlado Milunič…

 

 

Frank Gehry a jeho vazby na Česko

 

Protože letošní výstavní program Winternitzovy vily je zaměřen na práci zahraničních architektů v českých zemích, dospěli její provozovatelé manželé Cysařovi k závěru, že by neměl chybět Frank Gehry. Dohodli se proto s autorem seznamujícím, mimo jiné, posluchače stanice Český rozhlas Vltava téměř každodenně s největšími vrcholy světové architektury a tím pádem, i s nejdůležitějšími světovými architekty. A společně věnovali nejnovější výstavu konanou ve Vile Winternitz , Franku Gehrymu - Očima Čechů.

„Frank Gehry je jedním z nejdůležitějších světových architektů posledních 40 let. Máme to štěstí, že u nás postavil svůj ikonický Tančící dům. S Českem ho však spojují i další nepříliš známe věci. A právě ty jsme se na výstavě rozhodli představit.“ přiblížil nám při zahájení výstavy její koncept kurátor - Adam Štěch.

 

 

Ti, kteří se Gehrym nějak protnuli…

 

Jak nám Adam Štěch také vysvětlil, tak  

„Výstava představuje Gehryho dílo v souvislosti s českým prostředím z pohledu českých tvůrců či spolupracovníků a nastiňuje tak trochu odlišný úhel pohledu na tohoto architekta. Setkáme se zde s třemi odlišnými perspektivami na tvorbu významného kalifornského architekta.

 

  • Fotografická série českého fotografa DANALKA návštěvníkům nabídne nevšední pohled na některé Gehryho stavby, za nimiž Alka jezdí po celém světě. Pro výstavu ve Winternitzově vile proto vybral několik fotografií vytištěných na kovové desky. Jedná se o tak stěžejní stavby, jako je třeba Gehryho přeslavná koncertní síň Walt Disney v Los Angeles nechybí mezi nimi samozřejmě ani pražská realizace – Tančící dům.

 

  • Druhý pohled Čechů na Gehryho přiblíží technické zákulisí firmy Sipral a její spolupráce na konstrukci Gehryho budovy nadace Louis Vuitton v Paříži. Sipral byl k projektu přizván, aby vytvořil specificky tvarované prvky obvodového pláště, které jsou konstrukčně zásadním a výtvarně výrazným elementem struktury celé budovy. Na výstavu ve Winternitzově vile Sipral poskytl technické výkresy a dokumentaci vývoje těchto konstrukčních prvků, jejich realizace a instalace.

 

  • Poslední část výstavy se vrací k Tančícímu domu prostřednictvím audio výpovědí Vlada Miluniće. Milunić je český architekt chorvatského původu. Kromě řady realizací domovů důchodců, bytových komplexů či rekonstrukcí, je jeho jméno nejvýrazněji spojené právě s touto stavbou. Proto, abychom ilustrovali příběh Tančícího domu na výstavě ve Winternitzově vile, rozhodli jsme se namluvit některé Milunićovy vzpomínky, které byly uveřejněny v roce 2003 v knize Tančící dům od nakladatelství Zlatý řez.“

 

Detail 3D návrhu fasádního systému, archiv Sipral  

 

Na okraj výstavy

 

Výstava Frank Gehry: Očima Čechů jsou tedy ve své podstatě tři menší výstavy pod jednou střechou, instalované ve třech místnostech prvního patra Vily Winternitz.

Při zahájení výstavy, které moderoval David Cysař, nás autor fotografií, DANALKA také seznámil se svým vztahem k architektuře vůbec a hlavně se svým okouzlením vysoce invenčními, naprosto typickými a dokonale funkčními stavbami Gehryho. Jako fotograf na nich navíc ocenil především Gehryho mistrovskou práci se světlem u jeho staveb. Gehryho stavby reagují světlo v danou denní hodinu, na směr tohoto přírodního světla a jeho lom za různých povětrnostních poměrů.

 

 

 

Nápaditý počin a nenásilná osvěta

 

V komplexu tří pohledů na architekta Franka Gehryho, výstava tuto osobnost představuje v souvislosti s českým prostředím. Z pohledu českých tvůrců či spolupracovníků. A hlavně, nám jej přestavuje v hlubší a lidštější charakteristice.

Při zahájení byl pro zájemce ve sklepní místnosti vily Winternitz, kde je i komorní projekční sál, promítán dokument o Franku Gehrym, nazvaný „Skici Franka Gehryho“, který natočil, režíroval a s architektem i vedl osobní rozhovor, jeho přítel Sydney Pollack.

 

Text: Richard Koníček

Foto: Richard Koníček (6 x), Danalka (2 x) a Sipral (1 x)  

 

 

Frank Gehry: Očima Čechů

20. 10. 2021 – 13. 12. 2021

Winternitzova vila

Na Cihlářce 10, 150 00 Praha 5

tel: 776 711 382

kristina.cysarova@gmail.com

www.loosovavila.cz

Facebook Winternitzova vila

 

Frank Gehry – LUMA Foundation Arles France, foto Danalka