Francouzský impresionismus: Mistrovská díla ze sbírky z Ordrupgaard aneb příběh sbírky z Ordrupgaard či Malinké se něco zdá…

01.07.2019 10:37

Claude Monet, Degas, Manet, Renoir, Pissarro

Šest desítek impresionistických děl poprvé v Praze

 

Národní galerie/Palác Kinských - Praha

29. 6. - 13. 10. 2019

 

V Národní galerii Praha začala výstava francouzského impresionismu, která je svým rozsahem v českých dějinách zcela jedinečná. V paláci Kinských je představeno 60 děl od Clauda Moneta, Edgara Degase, Édouarda Maneta, Berthe Morisot, Augusta Renoira, Paula Gauguina, Alfreda Sisleyho a řady dalších. Jde zároveň o průřez francouzským malířstvím 19. a raného 20. století, se zaměřením na tvůrce, kteří svou tvorbou impresionismu předcházeli a také na něj navazovali. Romantickou malbu reprezentuje Eugène Delacroix, realistický způsob zobrazení Gustave Courbet, Camille Corot a umělci barbizonské školy a k vidění jsou i díla Édouarda Maneta. Ze sbírky obsahující šest desítek obrazů vynikají také postimpresionistická díla Paula Cézanna a Paula Gauguina.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na tiskové konferenci, uspořádané u příležitosti  zahájení této mimořádné výstavy impresionistických obrazů ze sbírky dánského státního uměleckého muzea Ordrupgard, přítomné odborníky a vybrané novináře v chladivém průjezdu paláce Kinských uvítala jako vždy Tereza Ježková PhD., vedoucí Odboru marketingu a PR.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úvodní slovo měl Ing. Ivan Morávek, MBA, pověřený řízením NGP. Ve svém vstupu ocenil úsilí pracovníků NGP, kteří jeden a půl roku připravovali tuto ojedinělou výstavu, která nemá v Praze obdoby. Jak dodal, ale stejný dík patří samozřejmě i Dánsku a dánské straně tohoto výstavního projektu, která vyhověla přání NGP vystavit tento pozoruhodný soubor obrazů.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

K výstavě samé pak hovořil Mgr. Petr Šámal, PH. D. kurátor výstavy. Zdůraznil také nezměrné úsilí  PhDr. Petry Kolářové, PH.D., spolukurátorky výstavy. Z jeho nadšených a brilantně z patra pronášených a fundovaných slov jsme se dozvěděli více o genezi 60 vystavených obrazů, o vzniku mimořádné sbírky a o důvodech, proč a jak doputovala do Prahy.

 

Nezbytná rekonstrukce dánského státního uměleckého muzea Ordrupgard totiž otevřela možnost nabídnout část sbírky vybraným městům světa (Francie, Kanada a Švýcarsko).

 Každé město, s nímž se dánská strana dohodla, si během roku putování pojalo výstavu po svém. NGP nebyla výjimkou.

Jádrem výstavy jsou samozřejmě francouzští impresionisté, ikony tohoto směru. Pojetí výstavy NGP je ale takové, že tento základ má určité přesahy. Nejde jen o přehlídku impresionistických děl z přelomu 19. a 20. století, ale tento základ je předváděn v kontextu uměleckém i historickém. Zastoupeni jsou tedy jak předchůdci impresionistů, tak pokračovatelé.

 

Bylo a je z čeho vybírat. Dánský podnikatel a mecenáš umění, Wilhelm Hansen vybudoval ve 20. letech minulého století soubor několika set mistrovských obrazů. A díky rozsáhlému a promyšlenému souboru se Národní galerii Praha podařilo názorně upozornit i na všechny historické souvislosti.

 

Výstava je proto rozčleněna do 10 oddílů. Začíná informačním, jenž seznamuje s celkovou historií sbírky, peripetiemi budování a také s příběhem jejího tvůrce, Wilhelma Hansena, jež způsobila průlomovou změnu pohledu na impresionisty a impresionismus. Díky rozsahu sbírky, impresionisty a jejich díla přestali odborníci i veřejnost brát jako úlet. Naopak došlo k uznání impresionismu jako významného uměleckého směru s významem pro moderní umění.

 

 

Ve svém projevu nás Petr Šámal ´provedl´ celou výstavou, tj. jednotlivými sekcemi. Později tak učinil i v reálu, kdy pro zájemce uspořádal srozumitelnou, zajímavou a vysoce odbornou komentovanou prohlídku celé výstavy. Při zahájení na tiskové konferenci podal samozřejmsě pouze informativní výčet sekcí a vyzdvihl jejich cíle. Vše shrnul do hesel, z nichž každé představuje jednu sekci jako např.: Klasické ideály a vize, Krajinomalba v kontextu s předchozím realismem, Paříž očima  impresionistů, Ženy ne jen umělecký objekt, ale i jako tvůrkyně, Ženy impresionistky, Nový pohled na zátiší a Paul Gauguin/Hledání ráje a další.

 

Závěrem Petr Šámal připomněl, že k výstavě vyjde speciální publikace a pak už jen upřímně poděkoval všem hlavním osobám, které se na vzniku výstavy podílely spolu s ním. 

 

Předposlední slovo patřilo tradičně Mgr. et MgA. Oldřichu Bystřickému, vedoucímu Oddělení vzdělávání, který naznačil obsáhlý doprovodný program. Hlavním smyslem celého souboru komentovaných prohlídek, lektorských přednášek a dalších akcí je zdůraznit, že výstava není jen o tom, jak se na obrazy dívat, ale také o tom, jak je vnímat, chápat a dávat do souvislosti.

 

 

 

Jedna z doprovodných akcí je také určena např. k poznávání, jak vidět krajinu v plenéru malířskýma očima. Jiné vzdělávací cykly jsou zaměřeny na důležité vnější komponenty obrazů, světlo a jiné fyzikální jevy. Nemalou péči také věnovalo oddělení vzdělávání přípravě pracovních materiálů pro pedagogy, kteří budou přivádět své žáky na tuto výstavu a v případě zájmu tak dostanou do ruky manuál, jak studentům a žákům výstavu přiblížit.

 

Po závěrečném slově vedoucí Odboru marketingu a PR Terezy Ježkové PhD. se celé auditorium vydalo v doprovodu obou kurátorů, Petra Šámala a Petry Kolářové, na pouť dějinami impresionismu do jednotlivých sálů precizně klimatizovaného Paláce Kinských.“  Richard Koníček

 

Příběh sbírky z Ordrupgaard

 

Wilhelm Hansen (1868 -1936) patřil k nejprominentnějším podnikatelům své doby. Přestože vyrůstal v maloburžoazních poměrech, v domě, kde žádné obrazy nevisely, o umění se začal zajímat už v chlapeckých letech. Ještě jako školou povinný se seznámil s budoucím dánským malířem Peterem Hansenem (1868 -1928), který se stal jeho celoživotním přítelem i dobrým rádcem v otázkách umění.

Angažmá v pojišťovací společnosti Hansena často přivádělo do Paříže, kde si ve volném čase prohlížel obrazy. Zaujal jej zejména impresionismus, ale také umělecká generace, která mu bezprostředně předcházela, i ta, která přišla po něm. V četných dopisech ze své první cesty do Paříže v roce 1893 i z pozdějších pařížských pobytů zmiňuje pravidelné návštěvy Salonů, galerií a muzeí. K nápadu vybudovat francouzskou sbírku mohlo Hansena přivést několik podnětů, včetně výstavy francouzských obrazů 19. století, která se konala roku 1914 v kodaňské Národní galerii.  Jistou roli bezpochyby sehrála také příležitost k výhodným nákupům, podmíněná tehdejší politickou situací.

 

  • září 1916: první díla zakoupil v Paříži, mimo jiné od AmbroiseVollarda (1866 -1939) a galerie Bernheim-Jeune, od níž získal například Monetův Most Waterloo,  zataženo a Portrét Marie Hubbard od Berthe Morisot
  • 1918: od Paula Rosenberga (1881-1959) odkoupil Degasův skvělý pastel znázorňující ženu při toaletě a Sisleyho Loděnici v Saint-Mammès
  • mezi jeho rané akvizice patří také olej na´plátně,  Gauguinův obraz Malinké se něco zdá, etuda, který získal v roce 1916 od ovdovělé Mette Gauguin
  • 1918: koupil Vaïte (Jeanne Goupil od původního zadavatele, dívčina otce Augusta Goupila, žijícího v tahitském Papeete 

Malinké se něco zdá, etuda

Paul Gauguin

Ačkoliv má dítě na obraze chlapecky krátké vlasy,

představuje Gauguinovu dceru Aline.

Její spící postava je k nám obrácena zády,

zatímco loutka zavěšená na pelesti hledí z obrazu,

jakoby hlídala spánek dívky před jeho narušiteli.

Motivy ptáků na tapetě a drobné poznámky

vepsané malířem na stěnu odkazují k ukolébavce zpívané dětem před usnutím.

Naznačují význam letících ptáků jako ztělesnění snových představ spícího dítěte.

Malíř nechává diváka na vážkách mezi světem snu a skutečnosti,

jejichž hranice se v obraze slévají.

 

Hansenovým cestám do Paříže sice nakonec učinila přítrž I. sv. válka a v letech 1916 až 1919 se bez nich musel obejít, ale protože měl ve francouzské metropoli dobré kontakty, mohl pokračovat v rozšiřování sbírky i nadále. (Text: Anne-Birgitte Fonsmark)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wilhelm Hansen zbohatl díky práci v pojišťovnictví

a

svou sbírku záhy otevřel pro veřejnost

a

později ji odkázal dánskému státu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurátoři: Petr Šámal, Petra Kolářová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V závěru expozice je pro děti připraveno  Studio prchavých okamžiků,

kde si mohou vytvářet proměnlivá zátiší

a

vyzkoušet si např. vliv různého umístění světla pomocí lampiček

(a také si je ofografovat).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110 15 Praha 1

Staroměstské náměstí 12

Máme otevřeno denně včetně pondělí:

pozor změna! 

od 1. 10. 2019 pro velký zájem máme otevřeno denně: 9.00 - 21.00 hodin!

 

 

 

Hodnocení: 100 %

Richard Koníček

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková

 

 

www.ngprague.cz

 

Hodnotu sbírky dokládají i bezpečnostní podmínky, za kterých byla vzácná díla do paláce Kinských dovážena - kamion s obrazy doprovázel kordón policejních vozů.

Podívejme se na video dokumentující jeden z nich na YouTube<https://www.youtube.com/watch?v=mr5S_n-S30s>