Fotografický zápisník na cestách Orientem/Cesty českých fotoamatérů Středním východem 1920–1938 aneb když spojíme kouzlo Orientu a fotografie

22.07.2015 14:40

Galerie AMU - Praha

18. 7. — 30. 8. 2015

 

Na vernisáži výstavy amatérských fotografů, kteří cestovali v letech 1920 – 1938 Středním východem, jsme byli seznámeni se šesticí jmen  nám dosud neznámých fotoamatérů, mezi něž patří  Dr. Jiří Baum, Karel Malý Tatranský, Otýlie Malá Tatranská, Pavla Dušková, František Foit,  Jaroslav Petrbok a František Lexa. Vystavené panely podle jmen jednotlivých fotografů nás seznámí s jejich životním příběhem…. a také ne vždy snadným způsobem cestování a financování těchto dobrodružných cest…

 

 

 

 

 

 

K výstavě byly vydány noviny (1000 kusů) s uvedenými  výstřižky z cest, např. Dr. Jiřího Bauma, který svým šestikolovým obytným vozem Tatra na své cestě Japonskem ohromil Japonce, kdy ani značně úzké a  ve velmi špatném stavu japonské silnice Tatře nikdy nevadily, přičemž se Baum  věnoval dál svým přírodovědeckým studiím…

 

Výstava poprvé prezentuje různé fotografické sbírky meziválečné doby,, jež se nacházejí v českých archivech, a které musely být restaurovány.  Můžeme zhlédnout i video…např. i vzácnou fotografii ze sbírek Národního muzea, T. G. Masaryka  na Chrámové hoře v Jeruzalému, Palestina (Izrael) z roku 1927, kde fotograf je nám bohužel neznámý. T. G. Masaryk  jako čsl. prezident navštívil soukromě a inkognito jako profesor  Marsden  Blízký východ, a to se svou dcerou Alicí a s malým doprovodem. Cesta trvala několik týdnů…. včetně návštěvy  židovské osady Bet Aifa v Palestině (Izrael)

*

Mezi Orientem – světem východním – a Okcidentem – světem západním – vždy docházelo k velmi komplikovanému a často i rozporuplnému dialogu.

Orient se stal nejen cílem různých expanzí, ale i důležitým kulturním fenoménem, inspirací a výzvou pro řadu západních umělců, myslitelů a v neposlední řadě i fotografů.

Je proto více než charakteristické, že ve stejném roce 1839, kdy se svět dozvěděl o objevu daguerrotypie – první prakticky využitelné fotografické techniky – se daguerrotypisté objevili v Egyptě, Palestině či v Sýrii.

Kouzlo starobylého Orientu a kouzlo fotografického obrazu měly cosi společně podmanivého. Orient  (v tomto případě Střední východ) se rychle stal všeobecně přijímaným fotografickým tématem, jehož interpretace patřila do repertoáru mnohých velkých fotografických závodů, ateliérů a tvůrců.

Tato fascinující fotografická Grand tour přesto není naším tématem.

Tím je naopak opomíjená a často i ztracená produkce fotografických amatérů, kteří propadli stejnému opojení Orientem, ať již byla jejich původní motivace pro cestu do těchto oblastí jakákoliv. Amatérskou fotografii zde představuje 6  autorů, kteří byli s orientálním světem konfrontováni v průběhu 20. a 30. let 20. století.

(Zdroj: Libor Jůn)

 

 

 

 

 

 

 

 

Výstava vznikla v rámci projektu „Historický fotografický materiál – identifikace, dokumentace, interpretace, prezentace, aplikace, péče a ochrana v kontextu základních typů paměťových institucí“ (DF13P01OVV007) financovaného z Programu národní a kulturní identity (NAKI) Ministerstva kultury České republiky.

 

Kurátoři: Libor Jůn, Tereza Kabůrková

 

 

 

 

 

 

110 00 Praha 1

Malostranské náměstí  12

Máme otevřeno denně kromě pondělí: úterý – neděle: 10.00 – 12.00/13.00 - 18.00 hodin

www.g.amu.cz

Vstup: volný

Hodnocení:  79 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková