Média a demokracie - Forum 2000 aneb zničíme si naši demokraciii (v médiích)?!

28.01.2013 08:39

Média a demokracie – Forum 2000

aneb zničíme si naši demokracii (v médiich)?!

  

Ve dnech 21. až 23. října 2012 proběhla v Praze 16. výroční konference Forum 2000, a to opět v překrásném prostředí palác Žofín. Bohužel poprvé bez exprezidenta Václava Havla, který už není přes rok mezi námi. Na přání prezidenta Václava Havla jsme se zaměřili na vztah mezi demokracií a médii, věnovali jsme se odkazu Václava Havla v oblasti demokracie a lidských práv a možnostem jeho dalšího rozvíjení. Zajímali jsme se i o  roli nových médií v arabském světě, o vliv nových  médií v nedemokratických zemích i o význam internetu při odhalování krutostí a nespravedlností. Dále jsme se věnovali vývoji vztahu mezi médii a společností v demokratických zemích, vlivu technologického rozvoje na odpovědnost a spolehlivost médií a vzájemné závislosti mezi podnikáním, ekonomikou a médii.

 

Konferenci jsme pro veřejnost (po nutné registraci!) opět zpřístupnili a část jednání jsme sledovali v přímém přenose na webových stránkách. V Pražské křižovatce (kostel sv. Anny) zahájila konferenci Forum 2000 bývalá slovenská premiérka Iveta Radičová svým kritickým projevem, kde se zamýšlela nad rolí médií ve společnosti i nad tím, co vzejde ze současné krize. A tři písně nám zazpívala legendární americká písničkářka Joan Baezová, mimo jiné i tu, kterou známe pod názvem ´Jednou budem dál´ (´We shall overcome´).  Baezová se proslavila v 60. letech jako jedna z tváří amerického protestního hnutí. Za svůj odpor proti válce ve Vietnamu se dokonce dostala do vězení. "Zpívejte se mnou," vyzvala Baezová přítomné v odsvěceném kostele sv. Anny a celý sál si část písní zazpíval s ní.

 

Havlův odkaz žije dál!

Konference se konala pod záštitou primátora hl. m. Prahy Bohuslava Svobody. Zahajovací večer se nesl ve znamení vzpomínání na Havla. Japonský filantrop Johei Sasakawa, další ze zakladatelů konferencí, uvedl, že Havlův odkaz žije dál. Promluvil také bratr prezidenta Ivan Havel, podle něhož by měl zesnulý prezident radost, že na konferenci se bude dál debatovat.

 

Registrujeme se po internetu!

Letos se konference zúčastnilo se více než 3 tisíce pozorovatelů,  tj.i zástupci vlád, akademici, představitelé občanské společnosti, podnikatelé a studenti.  Aktuální informace z příprav a online reportáž z průběhu celé konference jsme sledovali také na sociálních sítích.  Další možností bylo sledovat konferenci živě na internetu. Všechny hlavní diskuse byly přenášeny na internetových stránkách www.forum2000.cz.  Protože nás bylo registrovaných hodně, získali jsme při ověření registrace před palácem Žofín nepřenosnou jmenovku, kterou jsme museli viditelně nosit ve všech prostorách paláce Žofín. Při vstupu jsme byli podrobeni  Konference je pokaždé  formální akcí ,a tak jsme přizpůsobili i své oblečení (doporučený dress code =   business či business casual).

 

Diskutuji, diskutuješ, diskutujeme, diskutujete?!!

Konference se dotkla řady podtémat. „Jedno z těch opravdu nosných - protože loni odešel pan prezident – se jmenoval ´Odkaz Václava Havla´. Jeden z panelů propojil Václava Havla a média. Šlo o pohled několika lidí, kteří dobře znali jeho vztah k médiím od dob disentu až po éru ‚mediální celebrity‘,“ popisuje Klepal.  A tak jsme diskutovali o kořenech terorismu, roli náboženství, antropologické teorie o konfliktu civilizací a o problémech, které jsou podstatou stupňujících se konfliktů. Diskutovali jsme o tom, jak máme zacházet s rozmanitými světovými kulturami, ideologiemi a náboženstvími, o tom, zda je demokracie odpovědí v celosvětovém měřítku a jaká je role médií v konfliktu vnímání. Chtěli jsme těmito diskuzemi lépe pochopit globalizovaný svět a klíčové výzvy, kterým čelíme jako lidstvo. Forum 2000 tak opět poskytlo světovým politickým, intelektuálním, duchovním a ekonomickým vůdcům prostor k tomu, aby vyjádřili své obavy a zároveň hledali způsoby, jak se vůči nim postavit.

Exprezident Václav Havel, pod jehož záštitou se konference každoročně koná, před dvěma lety na slavnostním zahájení řekl, že pokud se lidstvo nevzpamatuje, čeká ho katastrofa. Lidem podle něj pomůže, pokud "se utkají se svojí krátkozrakostí, tupým přesvědčením o své vševědoucnosti a nabobtnalou pýchou". 

 

Koho jsme pozvali?

Pozvání přijali například Madeleine Albright, bývalá ministryně zahraničních věcí, USA; Michael Anti, novinář, politický bloger, Čína; Šlomo Avineri, profesor politologie, The Hebrew University of Jerusalem, Izrael; Zygmunt Bauman, sociolog, Velká Británie/Polsko; Gareth Evans, bývalý ministr zahraničních věcí, Austrálie; Alaksandr Milinkievič, čelný představitel opozice, Bělorusko; Iveta Radičová, socioložka, bývalá předsedkyně vlády, Slovensko; Lozang Sengge, předseda tibetské exilové vlády, Indie; Yohei Sasakawa, předseda, The Nippon Foundation, Japonsko; Roger Scruton, filozof a politolog, Velká Británie; Fatmir Sejdiu, bývalý prezident, Kosovo; Abú Bakr Šaukí, tvůrce dokumentárních filmů, aktivista, USA/Egypt; a Jan Švejnar, ředitel, Center on Global Economic Governance, Columbia University, USA/Česká republika.  Jak jsme se dozvěděli od organizátorů, nečekaně objevila například  Jevhenija Tymošenková, dcera vězněné bývalé ukrajinské premiérky.

 

 „Oceňujeme iniciativu Václava Havla spojit dohromady tak důležitou skupinu expertů, aby mohli diskutovat o tak širokém okruhu témat.” Hilary Benn, Ministryně pro mezinárodní rozvoj, 2004

Na konferenci mluvíme anglicky!

Pracovním jazykem konference byla jako obvykle angličtina. Všechny přednášky ve Forum Hall paláce Žofín jsme tlumočili do češtiny. Mohli jsme fotografovat a pořizovat videozáznam jen my, kteří jsme byli profesionálními předem akreditovanými zástupci médií. My obyčejní návštěvníci jsme si mohli vnést pouze neprofesionální automatické fotoaparáty (kompakty), které nepoužíváme s externím bleskem. S případnými dotazy se prosím obracejme na Filipa Šebka na filip.sebek(at)forum2000.cz. V prostorách Forum Hall paláce Žofín jsme využívali otevřené bezdrátové připojení k internetu (WiFi).

 

„Václav Havel s touto myšlenkou přišel v době loňské konference. Jeho úvaha byla taková, že média hrají roli jednak při šíření demokracie a svobodných informací v zemích, které mají autoritativní vlády,“ vysvětluje genezi letošního tématu ředitel Nadace Forum 2000 Jakub Klepal a pokračuje: „Říkal však také, že dnešní společnost, která už je poměrně vyspělá, svobodná a demokratická, začíná čelit problémům, jako jsou role, vlastnictví, odpovědnost médií. Tématem tedy budou média nejen v nesvobodném světě, ale třeba i postkomunistických zemích.“ 

 

Nadace Forum 2000 ztělesňuje Havlovo dědictví v oblasti podpory demokracie, lidských práv a rozvoje občanské společnosti. Účastníci konference každý rok debatují o aktuálních problémech světa. Letošní ročník je první od skonu Havla. Podle organizátorů byl o konferenci přesto větší zájem, než byl loni. Zatímco minulý rok zaznamenali kolem 3 tisíců účastníků na hlavním i doprovodných programech, tento rok to bylo až 4 tisíce zájemců.

 

Po smrti Havlova spolupracovníka, ředitele Nadace Forum 2000, Oldřicha Černého se novým ředitelem Nadace Forum 2000 stal  Jakub Klepal.

Disidenti  o konferenci vědí!

Havlův odkaz žije dál, pronesl na konferenci i japonský filantrop Johei Sasakawa. Videopozdrav zaslala i kubánská disidentka Yoani Sánchezová, která se i přes pozvání nemohla kvůli vládní politice konference zúčastnit osobně. "Doufám, že jednou naleznu dílo Václava Havla ve všech kubánských knihovnách," prohlásila v nahrávce. Ve svém poselství Jeho Svatost dalajlama vyzval všechny přítomné k uskutečňování Havlových myšlenek a k debatě o současných problémech.

 

Několik vět z poselství Jeho Svatosti dalajlamy

Bratři a sestry, shromáždili jste se nyní v Praze na konferenci Forum 2000. I když se osobně, fyzicky, nemohu konference zúčastnit, svým duchem, svou myslí budu stále přítomen … Vždy, když mluvíme s lidmi o změně světa, o snaze zlepšit lidstvo, zajistit mírumilovnější, šťastnější soužití, vždy říkám: Tyto věci musí nutně začít od každého jednotlivce – musí začít u nás samotných – když se sami změníme a staneme se lepšími, mírumilovnějšími, rozumnějšími. Pokud se takto změníme, můžeme být svědky šíření těchto myšlenek od jedné jediné osoby k deseti osobám, k tisíci osob, k deseti tisícům, statisícům osob a tak dále. Čili nejdůležitější je změnit sám sebe. Dobré věci musejí vzejít od každého zvlášť. Proto si někdy říkám -  a to se týká i mě samotného – občas máme takové očekávání, že změna přijde zvenčí,“odtamtud“, aniž by bylo zapotřebí se změnit uvnitř. A to je, myslím, nerealistické.“  Děkuji vám

 

Dalajlama až příštím rokem

Dalajlama, nositel Nobelovy ceny za mír, byl častým Havlovým hostem, setkal se s ním i těsně před jeho smrtí. Do ČR by měl dalajlama opět dorazit příští rok. Letos se Fora 2000 účastnil premiér exilové tibetské vlády Lozang Sanggjä, protože Václav Havel Tibeťany podporoval v jejich úsilí o zajištění lidských práv. K dispozici byly volně k rozbrání remitenda časopisů Tibetské listy, nezávislý čtvrtletník pro věci tibetské.  A prohlédli jsme si také výstavku krásných barevných fotografií z Tibetu, která nás obohatila o netušené zážitky z přírody Tibetu a klidných a krásných tibetských dětí. … kterou uspořádalo o. s. M.O.S.T.

 

Víme, co je to o.s. M.O.S.T.?

Občanské sdružení  M.O.S.T.  vzniklo v roce 2004 v Ostravě.  Podporuje vzdělanost a zlepšování životních podmínek lidí žijících v Tibetu. Hledá cesty k udržení místních řemeslných tradic. Zabývá pomocí tibetským uprchlíkům v Indii a pomocí malým buddhistickým mnichům a mniškám v indických Himalájích. Pro českou veřejnost pořádá Festival Pro Tibet. Podporuje dobrovolnickou činnost.  A žádá nás o kmotrovství na dálku: malý dar – velká radost! Staňme se kmotry tibetských dětí (nákup jídla, ošacení, lékařská péče, náklady na ubytování)! Zakoupíme-li například za 900 Kč kozu, pomůžeme jedné chudé nomádské rodině (jana@protibet.org).  Bude nás srdíčko hřát, ne?!

Více o s. o. s. M.O.S.T., najdeme na www.protibet.org

 

Zkrátka to vezmeme zkrátka

Ministr zahraničí a kandidát na prezidenta Karel Schwarzenberg (TOP 09) uvedl, že i nadále je třeba se zaměřovat na pomoc opozici v zemích, kde vládnou autoritářské režimy a kde není svoboda. "Je naší povinností pomáhat," uvedl Schwarzenberg v debatě o "moci bezmocných", hesle inspirovaném Havlovou rozsáhlou esejí ze 70. let.

 

Narušujeme si soukromý život?

Jak řekl Roger Scruton, spisovatel a novinář, novináři by se neměli beztrestně dopouštět bezdůvodných urážek, šířit škodlivé lži o jednotlivcích či skupinách nebo poškozovat pověst nevinných lidí. Protože se odjakživa předpokládá, že i svobodný tisk potřebuje opatření na regulaci šíření pomluv a ochranu jednotlivců před narušováním soukromého života... V anglickém právu je narušování soukromí přečinem proti občanskému soužití, za což lze vymáhat odškodné nebo požadovat soudní zákaz. Pokud nelze doložit, že zveřejňovaná záležitost je „ve veřejném zájmu“.  Nedávno jisté noviny tvrdily, že je „ve veřejném zájmu“ otisknout fotografie nahého prince Harryho – byť to, o co přesně se má podle nich veřejnost v tomto případě zajímat, nebyly noviny dosud schopny ozřejmit.

 

Víme, jak se rychle  zdepolitizujeme?

A co na to polský sociolog Zygmunt Bauman zase řekl? „…Žijeme ve společnosti sdílení, která veřejné sebeodhalování povyšuje na prvořadý, nejsnáze dostupný a zároveň a patrně nejpřesvědčivější důkaz společenské existence. Milion uživatelů Facebooku se vzájemně předhánějí v tom, kdo z nich dá veřejnosti v plen nejdůvěrnější informace o své totožnosti: společenské vazby, myšlenky, pocit y i aktivity. Sociální sítě představují volné pole působnosti pro dobrovolné, amatérské formy špehování. Je to skutečný dar nebes, který kdejakému diktátorovi a jeho tajným službám spadl přímo do klína. … dnes je podstatně obtížnější kohokoli přimět, „aby se vůbec zajímal o poliitku. Tj., pokud se politika nezaobalí do nějaké formy napínavé,křiklavé, avšak roztomile bezzubé,bezpečné a neškodné zábavy.  Přesně to provozuje nová generace „líných aktivistů“, kteří si myslí, že „kliknutí na petici na Facebooku se rovná politickému činu. A tak „rozptylují svou energii na tisíc prkotinurčených k okamžité spotřebě a jednorázovému použití, jež internet denně chrlí a odhazuje na smetiště dějin.“ Důležitá je informace, že významně vyšší zájem o politiku koreluje se sledováním rozhlasu a tisku, zatímco preference televize a internetu jdou podle výsledků výzkumu ruku v ruce s „relativní depolitizací.“

 

Poznámka autorky O.K.:

 “Když diskutujeme,  tak si dovolím poznámku. Nesouhlasím s tím, že internet odhazuje informace na smetiště, noviny si přece neschováváme, také je vyhazujeme, a do knihovny se už nám nechce hrabat se v nich,  naopak výhodu internetu spatřuji v tom, že je okamžitá reakce na události, případně možné vyhledání  informací  z minulé doby, a možnost nazírat a hledat informace ze všech možných úhlů. Nezatracujme proto internet!  Jenom ho musíme umět použít! A ne zneužít! Bohužel, tak je to se vším, co každý pokrok přináší, ať už v kladném či nebo záporném smyslu.“

 

Cíl Nadace Fórum 2000

Nadace Forum 2000 ztělesňuje Havlovo dědictví v oblasti podpory demokracie, lidských práv a rozvoje občanské společnosti. Účastníci konference každý rok debatují o aktuálních problémech světa. Letošní ročník je první od skonu Havla. Podle organizátorů je o konferenci přesto větší zájem, než byl loni. Zatímco minulý rok zaznamenali kolem 3000 účastníků na hlavním i doprovodných programech, tento rok je to zatím odhadem 3500, možná až 4000 zájemců. Dnes v paláci Žofín se krátce a podle organizátorů nečekaně objevila například i Jevhenija Tymošenková, dcera bývalé vězněné ukrajinské premiérky.  Další Forum 2000 se připravuje ve dnech 15. – 17. září 2013. 

 

www.forum2000.cz

www.ctk.cz

 

Ing. Olga Koníčková

Foto:  ČTK, iDNES.cz