Finále Festivalu Film a architektura aneb Arne Jacobsen a jeho nadčasový design, aneb dělám hezké věci, aby nebyl ošklivý svět

12.10.2023 18:18

 

 

Arne Jacobsen – Nadčasový Design

Režie: Thomas Roger Henrichsen

Dánsko, 2021

Stopáž: 59 min

Verze: dánsky s českými titulky

 

 

 

Festival Film a architektura podněcuje diskuze o architektuře a urbanismu prostřednictvím projekcí autorských dokumentů,

inovativních, experimentálních i hraných filmů.

Přispívá k debatám mezi architekty, politiky a veřejností o

podobě, potřebách a proměnách měst, nezbytných pro další rozvoj naší společnosti a díky vstřícnosti filmového média oslovuje nejširší publikum.

 

 

Festival Film a architektura, konaný v rámci Dne architektury, je nesporně nejznámější počin společnosti s názvem Kruh.

Ale není zdaleka jedinou aktivitou této smysluplné společnosti.  

Stačí připomenout, že Kruh už za dobu své existence uspořádal mimo jiné

více jak 250 přednášek a diskusí o architektuře.

A nešlo jen o lektory tuzemské.

V celkovém počtu je dnes už možno napočítat několik desítek (!) mimořádných přednášek vedených architekty ze zahraničí.

Kruh také vydal celkem pět sborníků věnovaných architektuře,

naplněných fundovanými rozhovory právě s autory přednášek.

A v neposlední řadě, je to i stále propracovanější celorepublikový festival

Den architektury,

který neztrácí na zajímavosti již od roku 2010 a

jehož součástí je i námi sledovaný Festival Film a architektura.

 

 

Arne Jacobsen – Nadčasový Design

 

Za závěrečný film, celého festivalu byl organizátory zvolen dánský dokument nazvaný jednoznačně: Arne Jacobsen – Nadčasový Design.

Nejprve si odcitujme anotaci připravenou dramaturgií festivalu Film a architektura:

„Tvorba Arneho Jacobsena formovala v průběhu 20. století identitu moderního Dánska a současně přispěla k definování věhlasného skandinávského designu. Mezi jeho realizace patří řada budov – od návrhu Domu budoucnosti z roku 1929 přes školy, radnice a další veřejné budovy až po jeho kdysi vysmívaný projekt dnes už ikonického výškového hotelu SAS v Kodani. Stěžejním se ale pro Jacobsena stalo navrhování nábytku. Jeho křeslo Egg nebo židle Series7 obstály v průběhu času a jsou oblíbené po celém světě. Dokument mapuje Jacobsenovu pestrou kariéru a za pomoci rozhovorů s odborníky i bývalými spolupracovníky v kulisách jeho interiérů dokresluje osobnost tohoto průkopníka, jehož práce vždy hledala řešení otázky dostupného kvalitního bydlení a žití.“

 

 

Kdo byl Arne Jacobsen?

 

Jedním slovem – Génius. Tvůrce, který proslavil dánský design po celém světě. Arne Jacobsen je beze vší pochyby jedním z nejvýznamnějších dánských architektů a je i mezinárodně uznávaným pro jeho úžasné stavby a design. Ale ne jen stavby a interiérové vybavení, ale také třeba jeho sofistikovaná specializace na hodiny a hodinky.

Architektura Arne Jacobsena nestárne. Je stále – a mezinárodně - obdivována a mnoho z jeho výrobků se stále vyrábí.

Design Arne Jacobsena vyvolal při svém vzniku vždy rozruch. A všude. Ale kouzlo jeho tvorby spočívá v tom, že jeho návrhy a realizace vzbouzí zájem ba i rozruch, stále. I po letech od svého vzniku. A to je fascinující, protože samozřejmě plyne čas a mění se trendy. Jacobsenův design se však vyznačuje neustálou fascinací vzdor všemu a všem.

Například ony již zmíněné Jacobsenovy hodiny a hodinky, se znovu vyrábějí věrně podle původních návrhů. Přesto, že vznikaly jako odbočení, možná Jacobsenův relax, po celou jeho aktivní dráhy architekta a designéra, která byla neuvěřitelně plodná a umělecky jedinečná.

 

 

Dokument: Moderní Dánsko Arne Jacobsena

 

V prosinci 2021 natočila dánská filmová společnost DR (Danish Broadcasting Corporation) dokument nazvaný „Arne Jacobsen’s Modern Denmark“, v české distribuci jako „Arne Jacobsen – Nadčasový Design“.

Dokument mapuje zásadní principy tvorby Arne Jacobsena a demonstruje, jak moc předběhl dobu. A dokládá, že ač dobově někdy i ostře kritizovány, dnes, už více jak po půl století od jeho smrti, jím navržené školy, radnice či knihovny, stejně jako některé návrhy nábytku, žijí a slouží dál, pokračují a dokonce se stále, nebo už zase, vyrábějí. Autoři filmu právě na té nadčasovosti projektů Arne Jacobsena chtějí definovat, co to je - moderní Dánsko.

 

 

Loni uplynulo už 120 let od narození Arne Jacobsena

 

·         Jacobsen se narodil 11. února 1902

·         Od mládí projevoval výjimečný talent pro kreslení.

·         Po promoci architekta na Královské dánské akademii výtvarných umění v roce 1927 se vydal na pozoruhodnou kariéru architekta a designéra.

·         Pro několik svých ikonických architektonických děl, si Jacobsen navrhl i nábytek a interiéry a vytvořil tak celkové návrhy, které se staly charakteristickým znakem jeho přístupu.

·         Jeho práce zahrnuje průkopnické budovy, jako je SAS Royal Hotel, stejně jako vizionářské návrhy nábytku, jako jsou židle Egg a Series 7.

·         Arne Jacobsen v mnoha ohledech předběhl svou dobu a dnes je uznáván jako jeden z nejvlivnějších architektů a designérů v historii dánského designu.

·         Návrhy Arne Jacobsena získaly všudypřítomnost.

·         Židle řady 7 a smyslná židle Egg mají místo nejen v interiérech, ale i v tzv. kolektivním mentálním archivu.

·         V případě Arne Jacobsena nelze dopady jeho prací spojovat pouze s Dánskem, ale byly, jsou a budou oslovovat  Jacobsenovy následovníky v celé šíři tvůrčí činnosti, které se říká design.

 

 

Na okraj dokumentu Arne Jacobsen – Nadčasový Design

 

Autoři snímku, ve snaze zmapovat vše podstatné, co Arne Jacobsen vytvořil, sestavili, dle našeho názoru, vynikající, ale opravdu až příliš obsáhlý dokument. Navíc celkem konvečně vyprávěný chronologicky, bez zpestřujících změn tempa či způsobu sdělování.

Ano, dokument mapuje krok po kroku Jacobsenovu kariéru od jeho hravého návrhu Domu budoucnosti z roku 1929 až po jeho kdysi vysmívaný návrh ikonického hotelu SAS v Kodani. Tvůrci filmu jsou si na jedné straně vědomi téměř nekonečného rozsahu tématu a také myšlenkové hloubky Jacobsenovy tvorby a praxe. Tématem filmu sed tak stává monumentalita díla Arne Jacobsena, doprovázená nesporným obdivem k takovému velikánu tak malého národa. Takže i když se film – logicky a právem - zaměřuje především na Jacobsenovu práci, nemáme z toho – alespoň dle našeho diváckého názoru – pocit a povědomí o tom, kým Jacobsen byl jako člověk.

Unikátní jsou do filmu vložené četné vlastnoruční Jacobsenovy záběry, jež si cílevědomě pořizoval na svých četných cestách, ale i ony neodhalují Jacobsena - člověka, ale jen jeho urputný smysl pro detail a schopnost najít krásu všednosti.

Dokument „Arne Jacobsen – Nadčasový Design“ tedy především zela implicitně vede diváka, aby hodnotil Jacobsenovo dílo, jež bylo ve své době revoluční až převratné, ale dnes už nám připadá přece jako samozřejmost. Jako učebnicová předloha pro všechny následovatele. Arne Jacobsen se tak tímto filmem, stává spíše modlou, film vytváří piedestal nepřekonatelné ikony jeho práci, ale nenabízí nám nic o tom, kdo Arne Jacobsem byl a co tu jeho genialitu pohánělo.

Autoru těchto řádek uvízla – jen jediná Jacobsenova - lidsky osobní – perlička. Když je nečekaně otázán: „Proč děláte tak hezké věci?“ Odpovídá - po kratičké pauze, zjevně překvapen zcela civilní otázkou, a při jeho - jinak odborné výřečnosti – odpoví zcela lakonicky: „Aby nebyl svět ošklivý“.

Ale to je asi jediný záblesk v celém dokumentu, který cosi naznačuje o Jacobsenovi - člověku. A toho mělo být ve filmu daleko víc.

 

 

Zakončení Festivalu Film a Architektura

 

Zakončení Festivalu se konalo v hlavním festivalovém kině Světozor. A bylo neokázalé. Po naplnění sálu, před závěrečným snímkem Arne Jacobsen – Nadčasový Design, před nabitý kinosál, přestoupila předsedkyně spolku Kruh, ředitelka festivalu DA a FA, dramaturgyně přednášek a DA, komunikace s partnery, Marcela Steinbachová a pronesla krátké a stručné shrnutí letošního ročníku a připojila nezbytné poděkování celému týmu, který festival zajišťoval. Což vyvolalo spontánní potlesk, jako projev souhlasu. Zatleskali jsme samozřejmě i my za www.www-kulturaok-eu.cz. Pak ještě paní předsedkyni doplnila v obdobném duchu krátce i Karolína Vacková - Kurátorka festivalu Film a architektura a nastoupil celý právě přítomný tým spolupracovníků. Dámy dostaly květiny a mohla začít projekce.  

 

Text: Richard Koníček

Foto: Film a Architektura

 

         

Arne Jacobsen – Nadčasový Design

Režie: Thomas Roger Henrichsen

Dánsko, 2021

Stopáž: 59 min

Verze: dánsky s českými titulky    

www.kruh.info

www.denarchitektury.cz