Filosofa L. Klímy nalézání aneb Vysočany, hotel Krása aneb svobodný člověk, v plném slova smyslu, tu ještě nebyl…já jsem jen pokus k němu …L. K.

28.08.2018 13:27

Přízemí historické vysočanské radnice/Galerie 9 - Praha

21. 8. - 6. 9. 2018

 

 

 

 

 

„Nuže vykloňte se násilně na den ze svých úřadů,

krámů, bank, kontoárů, továren a dílen, škol, nemocnic, laboratoří a

vejděte do samoty ducha svého s Klímovou knihou.

A za den zase vyjděte.

A nepochybuji, že vyjdete jiní, než jste vešli.

Pravda, budete zase jíst, spát, pracovat, počítat, psát, číst své noviny,

žvástat se sousedem hlouposti.

A přece! Budete jiní! I žvástat, i číst, i psát a počítat, ano i jíst budete jinak,

než jste žvástali, četli, psali, počítali, jedli, spali a zívali předtím.“

F. X. Šalda

 

Na vernisáži nové výstavy Filosofa L. Klímy nalézání aneb Vysočany, hotel Krása, kterou v den narozenin Ladislava Klímy připravili kurátoři výstavy Jan a Jana Majcherovi (výtvarníci) byli oba autoři výstavy osobně přítomni. U busty filosofa Ladislava Klímy, jejímž autorem je akademický sochař Michal Blažek, Eva Kořánová zahájila akci slovy, že se jedná o unikátní setkání a předala slovo kurátorovi výstavy Janu Majcherovi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok 2018 je rokem dvou významných klímovských výročí: uplynulo 90 let od úmrtí tohoto myslitele, prozaika a dramatika (19. 4. 1928) a zároveň vzpomínáme 140 let od jeho narození (22. 8. 1878). Proto chceme veřejnosti poblíž míst, kde v letech 1915–1927 Ladislav Klíma žil (využívaje azylu skromného pokojíku hotelu Krása manželů Pučálkových), připomenout a přiblížit jeho osobnost formou poetizující výstavy (s těžištěm v plakátech). Přinést do Galerie 9 - poblíž nároží mytického domu, který se od roku 2013 pyšní Mistrovou bustou od akademického sochaře Michala Blažka - něco z atmosféry Vysočan počátku 20. století a k tomu přimíchat pár zcela nových zjištění týkajících se hotelu Krása.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výstava je jakýmsi pokračováním výstavy Filosofa L. Klímy nalézání v Záběhlicích, p. Zbraslav, která proběhla v dubnu 2010 ve zbraslavské Městské síni. Zatímco zbraslavská výstava se věnovala okolnostem vstupu šestadvacetiletého mladíka do oblasti tištěného slova po vydání Světa jako vědomí a nic, přítomná výstava dostihuje Ladislava Klímu takříkajíc na vrcholu, a pak i na opačném konci oblouku jeho životaběhu. Na konci poutě naplněné originální autorskou tvorbou, setkáváním, korespondencí, lidskými vztahy, ´bojem o vše´, ale také, jak se bohužel pak v roce 1928 naplno ukázalo, fatální nemocí - souchotěmi.“ (text:  Jan a Jana Majcherovi, autoři výstavy, Zbraslav, 2010)

 

 

V expozici zhlédneme formou plakátů seznam a osobní korespondenci Ladislava Klímy s Marií Kösslovou, která trvala přes dvě desítky let, rodinné fotografie Ladislava Klímy, staré fotografie Kolbenky, hotelu Krása a v neposlední řadě i portrét Ladislava Klímy II., který na překližce namaloval typograf, malíř a nakladatel Jan Majcher (* 1959).  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ladislav Klíma (22. 8. 1878 - Domažlice)

 • 1878: narodil se v rodině mlynáře, který se však živil jako úředník v advokátní kanceláři
 • 1889: začíná studovat na gymnáziu v Domažlicích
 • 1895: za výrok proti císaři Ferdinandovi ve školní kompozici je vyloučen ze všech škol v Rakousku
 • 1896 -  1999: žije na otcově statku v Modřanech
 • žije dále v Plzni, Železné Rudě (Eisensteinu), Landecku (Tyrolsko) a Curychu
 • 1904: vydává v Praze vlastním nákladem prvotinu Svět jako vědomí a nic. Poté přebývá v Záběhlicích (pošta Zbraslav)
 • 1906: žije v Modřanech
 • náruživě píše beletrii. Zčásti ji ničí, zčásti ji bude později upravovat a publikovat až po roce 1917 (nebo vyjde posmrtně)
 • 10. 7. 1915 - 1927: bydlí v mytickém hotelu Krása v Praze - Vysočanech


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podle pamětníků Ladislav Klíma

zde obýval podlouhlý smutný pokojík

s jediným oknem a nejnutnějším vybavením.

Sestávalo ze staré postele, skříně, židle,

umyvadla

a železných kamínek, v nichž se netopilo.

 

 • podporují ho přátelé, mj. sociolog Emanuel Chalupný a literát Otokar Březina
 • 1922: ve Stavovském divadle probíhá premiéra komedie Matěj poctivý. Klíma ji napsal s Arnoštem Dvořákem. Jde o satiru na politický život, žurnalisty i na rozkrádání v 1. republice. Vzbudí skandál. Vycházejí Klímovy filosoficko-žurnalistické práce v knize Traktáty a diktáty.
 • 1927:  vychází filosoficko-žurnalistická kniha Vteřina a věčnost
 • 1928: podruhé je publikován Svět jako vědomí a nic
 • umírá na tuberkulózu (ve svých 49 letech)
 • urna s jeho popelem  v dubnu 1949 byla uložena na hřbitově na Malvazinkách

 

kurátoři výstavy: Jan a Jana Majcherovi

 

 „,Buď je o sobě ´zevní svět´ vědomím, nebo o sobě vůbec není.“‘

Ladislav Klíma

(z předmluvy k 2. vydání Světa jako vědomí a nic, cituje z prvního)

 

 

190 00 Praha 9

Sokolovská 324/14

Vstup volný: pondělí až čtvrtek 10.00 - 19.00 hodin

 

Hodnocení:  79 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková

 

 

www.praha9.cz