Filip Dvořák: Jedna vteřina zápasu /One Second of Fight aneb když ve věku informatiky má obraz sdělovací prioritu před realitou, kterou vyjadřuje…

21.12.2018 18:08

Galerie kritiků/Palác Adria 1. patro  - Praha

11. 12. 2018 - 13. 1. 2019

 

Na vernisáži nové výstavy maloformátových maleb Filipa Dvořáka, laureáta soutěže 11. Ceny kritiky za mladou malbu 2018, výstavy s názvem Jedna vteřina zápasu, jsme zhlédli sérii autorových (černobílých) olejomaleb na plátně. Autor se vernisáže osobně také zúčastnil.

 

Laureát 11. Ceny kritiky za mladou malbu 2018, Filip Dvořák (* 1990), absolvoval malbu v ateliéru Jiřího Černického a Marka Meduny na UMPRUM v Praze v roce 2015, a již během studií vzbuzoval pozornost řadou pozoruhodných projektů.

 

Je proto i loňským držitelem prestižní Esslovy ceny pro mladé umělce a řadí se k nejpodnětnějším umělcům mladé generace. Ve své tvorbě kombinuje klasickou malbu s nejrůznějšími materiály za účelem zkoumání estetiky obrazu, v níž se prostupují různé významové roviny mediálního sdělení. S oblibou se vrací do dějin umění, z nichž si vybírá typické znaky a ornamentální symboly jako archetypy, vyjadřující naše duchovní a kulturní dědictví. Klade je do kontrastní symbiózy s dnešními, běžně užívanými materiály a sleduje komunikativní možnosti, jež se rodí tímto nesourodým spojením.

 

Snad proto, že během svých studií měl umělec z učebny stálý výhled na panoramatickou krásu a líbivost Pražského hradu, rozhodl se parafrázovat romantickou nostalgii, obsaženou v historických slozích obrazů, soch a architektury velkých epoch minulosti, aktuálními vyjadřovacími prostředky.

 

Na letošní Ceně kritiky vystavil objekty - obrazy, ztvárněné na polystyrenových deskách s vyřezávanými ornamenty a motivy barokních rozvalin. Tzv. postapokalyptické baroko, jak sám nazval tuto konfrontaci starého a současného pojetí umění, vyjadřovaly desky tvrzeného polystyrenu, užívaného při zateplování domů, do nichž autor vyřezal barokní motivy. Jeho zaujetí pro baroko později vystřídal zájem o gotický styl, rovněž ve smyslu historických simulaker, tj. nadčasové cirkulace vizuálních a kulturních kódů, v nichž obrazy předjímají realitu ve smyslu hyperreality podle pojetí J. Baudrillarda." Ve věku informatiky má prostě obraz sdělovací prioritu před realitou, kterou vyjadřuje."

 

 

V anotaci ke své výstavě Filip Dvořák uvedl:

„Výstava nese název

Jedna vteřina zápasu.

Tento zápas se vztahuje k biblickému příběhu o Jákobovi a jeho zápasu s andělem,

který zachytil například Paul Gauguin

ve svém výrazně červeném obraze Vidění po mši.

Zde se však nachází série

24 vyobrazení rozvalin gotických hradů či kostelů,

stojících na vrcholku hory,

v noci, za úplňku.

Reference na historická období, v tomto případě gotika,

mi slouží často jako romantizovaný symbol

nebo

vzpomínka na dávno zapomenutou velikost,

vznešenost či jakýsi ztracený duchovní přesah.

Dnes se tato vizualita objevuje především

v podobě polystyrenových kulis různých filmů a seriálů v žánru fantasy.

Gotické zříceniny na této výstavě jsou jednou realistické,

někdy se tváří vizuálně současněji a jsou až téměř abstraktní,

jindy jsou namalovány amatérsky nebo těžkopádně.

Tento princip ignoruje časovou posloupnost

a

staví vedle sebe eklekticky formy, obsahy či tušené obsahy.

Používám ho ve své práci často.

Slouží jako nástroj při hledání něčeho,

co se nemění v závislosti na čase a kontextu,

co stojí nad dějinami, něčeho stálého, pevného, pravdivého.

Stejně tak i zde.

Na okolnostech nezáleží, nic se nemění.

Měsíc svítí, zápas pořád trvá.

Zápas člověka s Bohem, člověka sama se sebou, se svým svědomím.

Niterný zápas probíhající během jedné sekundy, ale i během tisíce let.

Série 24 drobných olejomaleb odkazuje k 24 snímkům za vteřinu,

tedy frekvenci používané v pohyblivém obraze.

 

Jak dlouho ale trvá vteřina?

Jak dlouho trvá tisíc let?

Z jaké perspektivy?

Jak dlouho je možné vydržet bojovat?

Jak dlouho to trvá, než z pevnosti vznikne ruina?

A kdo vyhrává?“

Odpověď musí nalézt divák v sobě sám.

Instalace

zahrnuje kromě sekvence

24

fragmentárně pojatých obrazových záznamů

ještě prostorové objekty,

jakožto předmětné ukázky reálně existujících rozvalin. “

Pořadatelé 11. Ceny kritiky za mladou malbu 2018

děkují Českým centrům za stáž,

kterou umožnily autorovi

v rámci jeho ocenění v prvních podzimních dnech ve Vídni.

 

Mgr. Vlasta Čiháková Noshiro, Ph.D., kurátorka Galerie kritiků, Adria

 

P. S.:

Přestože autor ve své anotaci k výstavě vysvětlil, proč použil drobné obrázky, na www.www-kulturaok-eu.cz se těšíme, až budeme moci zhlédnout další Dvořákovy obrazy s formátem větším (princip je stejný jako u fotografie - větší lépe vyniknou), jako např. známe z díla Markéty Jáchimové, absolventky malby na UMPRUM v Praze v ateliéru Doc. ak. malíře Jiřího Černického.  

 

110 00 Praha 1
Jungmannova 31

 

Hodnocení:  59 %

Ing. Olga Koníčková (tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková


www.galeriekritiku.cz

www.dvorakfilip.com


Více zde: https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/filip-dvorak-martin-kolarov-mlceni-boure-aneb-neco-se-mi-na-te-tizivosti-vlastne-libi/