Festival a výstava ´Také care´ aneb motto letošního festivalu: Svět je něčím víc než jen problémem, který je třeba vyřešit…

02.09.2019 10:45

Ambit františkánského kláštera u kostela P. M. Sněžné – Praha

30. 8. - 5. 9. 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozvání na slavnostní zahájení 2. ročníku festivalu ´Také care´, které se konalo v pátek 30. 8. 2019 od 19.00 hodin v Ambitu františkánského kláštera u kostela P. M. Sněžné v Praze 1, jsme na www.www-kulturaok-eu.cz  přijali s radostí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspirací k neobvyklému dialogu 2 světů

byl papež František se svou ekologickou encyklikou Laudato si,

ve které vyzývá k péči o svět.

 

Letos se stala stěžejní samotná idea festivalu uvozená citátem: „Svět je něčím víc, než jen problémem, který je třeba vyřešit.“  Představená díla reflektují stav světa a kladou otázky o důvodu rozporu mezi stvořenou přírodou a životem člověka. Zabývají se růstem a vznikem života, jednotlivostmi v přírodě (rostliny, zvířata, struktury), hmotném světě (architektura a materiály, formy) i zákonitostmi fungování světa. Poukazují k recyklovatelnosti věcí a tvorbě DIY („Udělej si sám“) a navrací se k jednoduchosti. Nahlížejí na osobní rovinu prožitku okamžiku, vlastní identitu, vnitřní spiritualitu a ekologii vztahu.  Reformují ideje, a reagují na současný život v neurčitosti, křehkosti a tajemství. Předkládají příběhy smyšlené, mytické i reálné.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J. E. apoštolský nuncius Mons. Charles D. Balvon nejprve pochválil češtinu jako nádherný jazyk, ale s jednou vadou, že čeština je jazyk strašně těžký, přesto ale bravurně hovořil česky, avšak s cizím přízvukem. Úvodem citoval z papežské ekologické encykliky Laudato si, ve které nás papež František vyzval k vytvoření ´nové kultury´, která by se obracela proti současné kultuře odhazování všeho, protože s tím a tím odhazujeme i sama sebe.

 

 

 

J. E. apoštolský nuncius Mons. Charles D. Balvon vyslovil naději a víru, že právě umělci budou těmi, kdo pomohou přetvářet současný svět a svými díly nás budou učit, jak konečně žít jinak.

 

 

 

Biskup plzeňské diecéze Mons. ThLic. Tomáš Holub, o němž se ví, že chce od mladých slyšet jejich názory, nám ve svém emotivním vstupu připomněl, že slýchává kritiku na církev, že se zabývá mnoha věcmi a problémy, ale že pomíjí problematiku ekologickou. Není tomu tak, jenže to nebylo dosud příliš znát. Proto uvítal papežskou encykliku Laudato si, z níž pro nás vyplývá to zásadní, že o ekologii by se už nemělo jen mluvit, ale že se o ní musíme zamýšlet každý sám za sebe a hledat co pro ni, můžeme my jako jedinec osobně udělat.

 

Radní za kulturu Prahy 1 Petr Burgr ocenil společnou iniciativu církve a umělců ve prospěch našeho uvědomění si ekologických aspektů. Dodal, že opravdové umění se od šmíry liší tím, že je duchovní a že dává věcem, pohledům, názorům nový rozměr. A že je proto rád, že se akce koná právě zde na půdě františkánského kláštera, protože klášter sám dodává všemu, co se zde koná, náležitý duchovní rozměr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provinční ministr Jakub František Sadílek (za františkány) ocenil, že právě klášter františkánů se stal místem pro konání akce a že umělci věnovali svůj čas, um i svá díla této myšlence a poskytli svá díla na výstavu do Ambitu františkánského kláštera. Ve svém vstupu také zmínil 800. výročí setkání sv. Františka se sultánem Al-Malikem a také dopis generálního ministra Řádu menších bratří vystavený k této příležitosti.

 

Kurátorka výstavy MgA.Tereza Nováková připomněla, že hlavní myšlenkou výstavy je stvoření. Proto i vystavená díla vznikla pod dojmem nezbytné péče o obnovu a stvoření, proto představují jak náměty stvoření jako takového, ale naopak jiná díla obsahují náměty utrpení, jež k životu také patří. Upozornila také na část výstavy, která je věnována knihám a publikacím na toto téma zaměřeným. Výstava tak nabízí jakýsi dialog konkrétních děl a médií. Výstava by nás měla vést k zamyšlení nejen nad výstavou a na ní vyslovovanými myšlenkami, ale i nad životem vůbec.

 

 

 

 

 

 

 

 

Na výstavě zhlédneme díla 16 umělců, kteří představili svá díla počínaje klasickou malbou přes gobelíny až po instalace a video art.

 

Jedná se o výstavu mezigenerační,

kde vedle sebe najdeme práce studentů i absolventů uměleckých škol,

a dokonce je vystaveno i jedno dílo ´Dialog/2017 přítomného františkánského mnicha Michala.

 

Vystavující umělci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Hábl (* 1975 Zlín)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hedvika Edie Benáková (* 1990 Praha)

 

Pavel Šlégl (*1958 Domažlice)/enkaustika

Petr Štěpán (*1953 Choceň)

Ludmila Pillmayerová (*1990 Jimravov)

Tomáš Voves (* 1992 Praha)

Monika Hrachová (* 1992 Klatovy)

Hanna Brown (* 1993 Portland OR)

Barbora Kolouchová (* 1991 Praha)

Kateřina Váňová (*1995 Čeladná)

 

 

 

 

 

 

 

 

Magdalena Kvasničková (* 1988 Praha)

Kristýna Plíhalová (*1985 Praha)

Vojtěch Horálek (* 1983 Praha)

Petr Bulava (* 1984 Krnov)

Miriam Hanušová (*1980 Valašské Meziříčí)

Petra Skořepová (*1991 Praha)

 

Pořadatel 

Umělecká platforma Karavana, spolek pro vzájemnou

inspiraci, propojení a podporu umělců s křesťanskými hodnotami a vyznáním, s

ve spolupráci s českou provincií řádu menších bratří františkánů za podpory

městské části Praha 1

 

https://karavana.site/festivalTakeCare

 

Záštitu festivalu poskytli

J. E. apoštolský nuncius Mons. Charles D. Balvo,

biskup plzeňské diecéze Mons. ThLic. Tomáš Holub

a

radní za kulturu Prahy 1Petr Burgr,

kteří rovněž byli na vernisáži osobně přítomni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110 00 Praha 1

Jungmannovo nám. 18

Vstupné: dobrovolné

 

Hodnocení:  100 %

Zapsal Richard Koníček

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková, © Richard Koníček

 

 

 

 

Doprovodný program Festivalu Take Care 2019

 

30. 8. 2019

19.00 hodin: vernisáž výstavy / zahájení festivalu

20.00 hodin: koncert/ Zabelovgroup

 

31. 8. 2019

13.00 -  20.00 hodin:  Chillout zóna v rajské zahradě / občerstvení

14.00 - 18.00 hodin: workshop nejen pro děti / tiskací dílna / swap a

15.00 hodin: komentovaná prohlídka výstavy / setkání s umělci

17.00 hodin: divadlo/ Víťa Marčík jr. - Eliščiny pohádky

 

1. 9. 2019

10.00 hodin:komentovaná prohlídka výstavy

 

Koncerty a akce ve františkánském klubu

31. 8. 2019

18.00 hodin:   orasten

19.15 hodin: Hana Foss

20.30 hodin: ProPulsion

 

1. 9. 2019

11.30 hodin: divadlo/ Wojtyła / Šalamoun - Miláček / Píseň písní

15.00 hodin: přednáška/ ´Žít laudato si´ + diskuze

16.00 hodin: ekumenická modlitba za stvoření

 

Kostel Panny Marie Sněžné

Je důležitým poutním místem

V boční kapli sv. Michala jsou totiž uloženy ostatky

blahoslavených Bedřicha Bachsteina a druhů,

františkánů, kteří tu byli umučeni v roce 1611.

Bratři z pražského kláštera spravují zdejší farnost,

dále pak farnost sv. Anežky na Spořilově,

farnost sv. Alžběty v Praze-Kbelích a

poutní místo v Hájku u Červeného Újezdu.

Díky své poloze v centru města je kostel také místem,

kde jsou až šest hodin denně kněží připraveni ke zpovědi.

https://pms.ofm.cz/