Festmichael popáté aneb když odhalujeme ´vycházející hvězdy´

18.06.2014 13:36

Nám. Míru   - Praha

18. 6. – 15. 7. 2014

 

Několik hodin po vernisáži a slavnostním vyhlášení nejlepších studentských prací, předání cen  (ceny předala za film  Halina Pawlowská, za fotografii Goran Tačevski i za grafiku Pavel Šťastný) a sponzorských darů jsme si ve slunečný  podvečer prohlédli  práce studentů Fotografická tvorba a Grafický design, a to na  velkoplošných panelech na prostranství parku před kostelem sv. Ludmily na náměstí Míru. Paprskovitě uspořádané cesty na náměstí nám nabídly  zdařilou  instalaci fotografií i návrhů plakátů (např. na téma koexistence).

 

 

 Uprostřed náměstí  na klavír hrál neznámý klavírista  a zpíval nám ten jeho pes?!

 

 Z historie školy Michael

Střední odborná škola

  • vznikla v roce 1994 a je jedinou střední školou poskytující komplexní vzdělání v oblasti reklamy
  •  důraz je kladen na praxi a vedení pedagogy, kteří ve svých oborech dosáhli špičkových výsledků. Většinou jsou známi široké veřejnosti. Pod jejich vedením se u nás rodí další osobnosti české reklamy.
  •  školu založil ji se svým synem Michalem Zdeněk Štěpánek, legenda české reklamy, který sám vypracoval i některá studijní skripta ´Jak dělat dobrou reklamu a nedělat špatnou´

Vyšší odborná škola

  • na střední školu navazuje Vyšší odborná škola Michael, která byla založena v roce 2011
  • vyniká v  propojenosti tří hlavních zaměření, takže absolventi jsou schopni perfektně pracovat v týmechs ostatními odborníky reklamního průmyslu.
  • výuka probíhá formou vysokoškolského studia pod vedením význačných osobností daných oborů.
  • studenti během studia řeší konkrétní projekty v týmech i na pracovištích, kde probíhají praxe a stáže. Po získání titulu diplomovaný specialista jsou proto schopni okamžitého nástupu do zaměstnání.
  • www.skolamichael.cz

 

´Sci-fi ,nebo realita?

V Praze se díky globálnímu oteplování začínají objevovat subtropické rostliny společně s tradiční středoevropskou florou. Coexistence s dříve exotickými druhy rostlin se stává stále běžnější realitou.

 

Hodnocení:  100 %

Ing. Olga Koníčková

Foto: autorka