Felix Schöppner - Poetika Estetika Kompozice series aneb autor posedlý přesností a dokonalostí

08.02.2022 18:40

 

Felix Schöppner

Poetika Estetika Kompozice series

01.02. - 28.02.

Hidden gallery

 

 

Žižkovská Hidden Gallery, je galerií, která - dle vlastních slov – je trvale na stopě více či méně skrytým jménům, místům a dílům současné umělecké scény. Orientuje se výhradně na umělkyně a umělce, kteří mají co říct, jejichž smyslem bytí je jejich tvorba, kteří mají motivaci a jsou schopni motivovat ostatní a jejichž tvorba má v sobě vždy to hlavní -  myšlenku.

 

 

V Praze je přemnoho galerií. Renomovaných, kamenných – i ve smyslu strnulých – anebo alternativních – i ve smyslu neformálních. Těch i těch je nám třeba. Kvůli možnosti srovnávat, porovnávat, zvažovat a rozlišovat. A také proto, že každý z nás si hledáme to své. A kdo hledá, jak známo, také najde. Každá z galerií, těch i těch, se snaží – nějak – vyprofilovat. Každá si hledá své místo na slunci. A návštěvník, po čase už ví – tam ano, tam ne, tam občas, tam vždy…

 

 

Není malých galerií

 

Jednou z galerií, které stojí za pozornost, je bezesporu titěrná žižkovská galerie, nazvaná Hidden gallery.

Jako by byla dokladem rčení, že není malých galerií, je-li pozoruhodná výstavní dramaturgie. Protože velká jména, velké osobnosti, nezaniknou ani v malé galerii, za to malým jménům, malým osobnostem, nepomohou ani sebevětší galerie. A dramaturgie Hidden Gallery se pravidelně plní díly autorů, kteří rozhodně stojí za povšimnutí vždy. Nejnověji, to je pozoruhodný německý fotograf – Felix Schöppner.

 

 

Felix Schöppner trpělivý fotograf

 

Felix Schöppner je nadán nejen bohatou invencí, ale především obrovskou trpělivostí. Vydrží snímat slunce za úsvitu se „stisknutou spouští aparátu“ dokud mu sluníčko díky nekonečné expozici snímku samo nevykreslí na fotografii požadovanou světelnou stopu, předpokládaný „obraz“. Schöppner systematicky vyhledává detaily, které propojuje do nečekaných kompozic, předmětům, které mají jiné poslání dá poslání zcela jiné, a těm co už žádné poslání nemají a mít nemohou, dává jiný smysl, jiné poslání.

Výstava fotografií Felixe Schöppnera je malým vhledem do práce velkého tvůrce a velkého fotografa. Kumulací reality vytváří hyperrealistickou abstrakci. Těžko popisovat, to se musí vidět. A nejen vidět, dívat se, zadívat se. A pak teprve - uvidět.

 

 

Felix Schöppner

 

  • Narozen v 90. letech v jižním Hessensku.
  • V roce 2010 začal studovat komunikační design na technické univerzitě University of Applied Science Darmstadt, se zaměřením na fotografii
  • Absolvoval v roce 2021 smíšeným mediálním projektem o přírodě a lidském vnímání, který běží dosud
  • Už za studií sbíral zkušenosti v rolích asistentů mnoha domácích i mezinárodních fotografů, s jejichž pomocí se seznamoval s řadou technických věcí, ale také vstřebával dovednosti budoucího fotografa.
  • Ve své rané kariéře pracoval v oblasti dokumentární a architektonické fotografie.

 

 

  • Těžiště jeho tvorby se mezitím přesunulo do často složitě inscenovaných netradičních zátiší
  • Vzniklé obrazy jsou výsledkem pracovního procesu, ve kterém kombinuje různé techniky a materiály do instalací.
  • V tvorbě je doslova posedlý honbou za přesností a dokonalostí, a to jak z hlediska obsahu, tak formy.
  • Fotografie je pro něj součástí komplexního procesu zabývajícího se otázkami lidského vnímání.
  • Schöppnerova tvorba zaujme především vysokou mírou náročnosti a dokonalosti jak po obsahové, tak po stránce realizační.

 

Text: Richard Koníček

Foto: Wenca Nikoníček

 

                 

Felix Schöppner

Poetika Estetika Kompozice series

01.02. - 28.02.

Hidden gallery

Bořivojova 106

Praha 130 00

Otevřeno po domluvě

https://hiddengallery.cz