Fedja Vukić: Jaká je budoucnost designu? aneb Design in Croatia/Chorvatsko

27.08.2015 12:05

Galerie  Czechdesign - Praha

26. 8. -  4. 9. 2015

 

Přednášku v anglickém jazyce  a  vernisáž výstavy, která se v rámci  nového projektu Budoucnost designu,  cyklu přednášek světových designérů ´Letošní podzim patří budoucnosti designu´  konala za velkého zájmu posluchačů v úterý 25. 8. 2015,  tentokrát připravil opravdu sympaťák a kurátor Fedja Vukić z Chorvatska.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Česká  odborná i široká veřejnost se pro inspiraci a nové trendy v designu často obrací k zemím západní Evropy. Méně často ale máme možnost setkat se s designérskou produkcí zemí na východ od nás, nebo se dozvědět něco o jejím vývoji v minulosti.

 

Proto jsme pozvali uznávaného teoretika, profesora teorie a historie designu Univerzity v chorvatském Záhřebu, aby přijel seznámit české publikum s kulturním fenoménem teorie designu v socialistickém kontextu a jeho vztahu k současné designérské scéně. Představí nedávnou minulost i současnost designu v balkánských zemích, s užším zaměřením na jeho specifickou oblast – Chorvatsko.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak se daří designu v balkánských zemích? Jak se vyrovnává s odkazy z minulosti a jaké jsou jeho současné i budoucí výzvy? Přednáška předního chorvatského teoretika Fedji Vukiče zároveň zahájila výstavu ´Design in Croatia´ a  představila tak nedávnou historii designu v Chorvatsku i bývalé Jugoslávii stejně jako aktuální designérskou tvorbu v této oblasti.

 

Fedja Vukič

  • Profesor teorie a historie designu na Fakultě architektury Univerzity v Záhřebu prošel odbornou přípravou a výzkumnými projekty univerzit v chorvatském Splitu, slovinské Lublani nebo záoceánské Miami Beach. Po více než 20 let je jako jeden z mála odborníků na oblast designu v zemích bývalé Jugoslávie významnou osobností na poli výzkumu, propagace a internacionalizace chorvatského designu, což dokázal svojí mezinárodní činností a výstupy pro širokou škálu mezinárodních sympozií a konferencí.
  • Je uznávaným autorem kultovních publikací o designu v Chorvatsku, jako je Building on the Borders (1995), A Century of Croatian Design (1996) nebo Croatian Design Now (2008). Jeho nejnovější dílem je publikace reflektující období chorvatského průmyslového designu mezi roky 1950 až 1980 s názvem The Other Design History, která je retrospektivním pohledem na teorii a kritiku průmyslového designu v kontextu socialismu na území Chorvatska.
  • Zabývá se v ní mimo jiné i klíčovými událostmi v uměleckoprůmyslovém vývoji této země, jako bylo založení Triennale užitého umění v Záhřebu v roce 1955 nebo účast chorvatských návrhářů na milánském Triennale v roce 1957, kde Vjenceslav Richter, Boris Babic a Mario Antonini získali stříbrnou medaili za interiér jugoslávského pavilonu.


 

 

 

 

 

 

 

 

Závěrem

 Projekt zahájili v únoru 2015 čeští a slovenští odborníci z praxe i akademické sféry odbornou diskuzí o příležitostech a výzvách českého designu. V dubnu vystoupila v Praze, Zlíně a Ústí n. Labem odbornice na design konzultace Amrita Bhui z uznávané holandské organizace PARK.

 

Předmětem jednotlivých přednášek a workshopů jsou témata, jako je sociální role designu a jeho vztah ke společnosti, budoucnost jednotlivých designérských disciplín nebo role výzkumu v designu.

 

Britská teoretička a novinářka reflektující design ve světovém deníku The New York Times, norští odborníci na trvale udržitelný design nebo expert na výzkum současného designu z Victoria & Albert muzea v Londýně. To jsou jen někteří z hostů přednáškového cyklu, který má české publikum propojit se zahraničním kontextem designu a zamýšlet se nad budoucností této čím dál častěji diskutované oblasti kreativních průmyslů.

Jaká je budoucnost designu a jak jsou na ni profesionálové a veřejnost připraveni? Jaká témata hýbou světem designu v zahraničí a jaká jsou největší výzvou do budoucna? Na tyto a mnohé další otázky odpoví nový projekt Budoucnost designu, za nímž stojí organizace CZECHDESIGN.

 

Organizace CZECHDESIGN společně s Norwegian University of Science and Technology a pražskou UMPRUM pořádá za podpory Fondů EHP projekt, který tato témata reflektuje.

Přednášky a workshopy vedené zahraničními odborníky jsou určené pro studenty designu, designéry i širokou veřejnost.

CZECHDESIGN

Projekt realizuje nezisková organizace CZECHDESIGN, která dlouhodobě prosazuje uplatňování designu v praxi. Provozuje webový portál o českém designu, podporuje a propaguje české designéry, pořádá výstavy a vzdělávací akce pro odbornou i širokou veřejnost, v rámci poradenských služeb poskytuje konzultace, pořádá designérské soutěže, tendry a mediální kampaně.

 

Program projektu

23. 9. 2015 v 18.30 hodin / ALICE RAWSTHORN / UMPRUM / PŘEDNÁŠKA

Jak design řeší každodenní problémy a co od něj můžeme čekat v budoucnu? Britská teoretička Alice Rawsthorn píšící pro světové vydání The New York Timesa autorka bestselleru Hello World: Where Design MeetsLife (v českém překladu z roku 2014 Zdravím, světe: Jak design vstupuje do života) představí svůj pohled na design a jeho společenskou úlohu.

 

14. – 15. 10. 2015/ NORSKO: DESIGN A UDRŽITELNOST / UMPRUM / PŘEDNÁŠKY A WORKSHOP

Jak k designu přistupovat tak, aby přinášel efektivní a udržitelná řešení? Materiál, technologie, způsob výroby, distribuce nebo použití v praxi – to vše ovlivňuje dopad designérské práce na životní prostředí, sociální a ekonomickou situaci uživatelů, firem nebo veřejného prostoru. Design pro budoucnost přijedou představit profesoři katedry produktového designu z Norwegian University of Science and Technology – CasperBoks, AndreLiem a Tore Gulden.

 

10. – 11. 11. 2015 / JEREMY MYERSON / UMPRUM / PŘEDNÁŠKA A WORKSHOP

Design britských sanitek nebo interaktivní mapa veřejných záchodků v Londýně. To jsou dva z mnoha projektů výzkumného centra Helen Hamlyn Centre for Design. Vzniklo v roce 1999 na RoyalCollegeof Art v Londýně a jeho fungování pro univerzitu znamená cennou interakci s praxí, státní správou i veřejným prostorem. Jak to vypadá, když se design orientuje na lidské potřeby, přijede představit jeho spoluzakladatel a dlouholetý ředitel Jeremy Myerson.

 

25. 11. 2015 v 18.30 hodin/ GUY JULIER / UMPRUM / PŘEDNÁŠKA

Čím se zabývá výzkum současného designu? Jaké jsou aktuální přístupy a čím může současné designérské tvorbě přispět? Tato témata přijede představit profesor na University of Brighton a vedoucí výzkumného týmu pro současný design ve Victoria& Albert  Museum Guy Julier.

 

110 00 Praha 1

Vojtěšská 3

Máme otevřeno:  úterý – pátek: 10.00 -18.00 hodin

Vstup:  zdarma

www.budoucnostdesignu.cz

  

Hodnocení:  99 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková